Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

Innlegg på Girl Summit 2014

- The Norwegian government is strongly committed to the fight against FGM (female genital mutilation), and child marriage, early and forced marriage, at home and in our international engagement, sa statssekretær Hans Brattskar i sitt innlegg på "Girl summit 2014: A future free from FGM and child and forced marriage".

Ny strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

- 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne skadelige praksisen i løpet av én generasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge gir 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza

- FN har erklært nødtilstand i Gaza. Mange sivile er skadd og det er viktig å styrke kapasiteten på sykehus og ambulansetjenesten. Norge gir nå 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza, sier utenriksminister Børge Brende.

Rapport om norsk humanitær politikk 2013

Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2013? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora. Rapporten gir også eksempler på resultater som er oppnådd gjennom våre humanitære samarbeidspartnere.

Sluttspurt for å nå de globale tusenårsmålene

- Verden har kommet et godt stykke på vei i å nå tusenårsmålene om utvikling, men vi må akselerere innsatsen på alle områder før fristen utløper, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med Rwandas president Paul Kagame samlet hun i dag FNs Generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene for første gang i Afrika.

Satser på utdanning i Malawi

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. - Malawi er et av verdens aller fattigste land. Norge vil bidra med rundt 100 millioner kroner totalt i året for å styrke utdanningssektoren i landet. I samarbeid med myndighetene og andre utdanningspartnere vil Norge bidra til at en ny generasjon barn i landet kan få en bedre fremtid, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren til Sør-Afrika, Malawi og Rwanda

Statsminister Erna Solberg besøker denne uken Sør-Afrika, Malawi og Rwanda for å fremme barns rett til utdanning og helse, og stimulere til økt innsats for FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom.

Innlegg på konferanse for Minekonvensjonen

- The Mine Ban Convention has been a tremendous success. When it was negotiated and adopted in 1997, it was an appropriate response from the international community to a global humanitarian crisis caused by landmines in general, and antipersonnel mines in particular, sa statssekretær Hans Brattskar i sin innledning.

Norsk humanitær politikk

Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2013? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Dette og mer kan du lese om i den humanitære årsrapporten for 2013.

Gir 16 millioner ekstra til flomofrene i Serbia

- Norge gir 16 millioner kroner ekstra til å hjelpe til med å gjenoppbygge livene til dem som ble hardest rammet av flommen i Serbia tidligere i vår, sa utenriksminister Børge Brende under besøket til landsbyen Obrenovac sørvest for Beograd.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7