Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

Enhancing International Cooperation, Solidarity, Local Capacities and Humanitarian Action for Refugees in Africa

Utenriksminister Børge Brendes innlegg under høynivåmøtet i eksekutiv­komiteen til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Genève 30. september 2014.

Berømmer vinnerne av Nansenprisen

- Kvinner i konfliktområder verden over utsettes for seksualisert vold. Jeg gratulerer «Sommerfugler» med årets Nansenpris for deres modige innsats for voldsrammede kvinner i Colombia. Arbeidet nytter og inspirerer oss alle i stå sammen i denne kampen, sier utenriksminister Børge Brende.

Mer humanitær innsats bør gå til utdanning

- I dagens situasjon med flere alvorlige humanitære kriser må innsatsen for FNs tusenårsmål og bekjempelse av fattigdom forsterkes. Verdenssamfunnet må med i arbeidet for å hindre at hele generasjoner i områder som rammes av krise og konflikt ikke får sin rett til utdanning oppfylt. Norge vil blant annet arbeide for at utdanning blir en integrert del av internasjonal humanitær innsats, sa statsminister Erna Solberg i FN i dag.

Akutt behov for nødhjelp i Somalia

- Tre år etter den siste hungersnøden i Somalia truer nok en sultkrise. Ifølge FN har én million mennesker behov for akutt nødhjelp. Regjeringen styrker derfor den humanitære innsatsen i Somalia med 35 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge lover økt støtte til Irak

- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge tredobler innsatsen mot ebola

- Utbruddet av ebola øker øker raskere enn det verden klarer å respondere. Det er for få helsearbeidere i felt og døende mennesker blir avvist i døra til sykehuset. Norge gir derfor nye 58,7 millioner kroner til det internasjonale arbeidet med å stoppe epidemien, sier utenriksminister Børge Brende.

Åtte millioner kroner i humanitær støtte til Ukraina

Utenriksministeren annonserte under sitt besøk i Kiev 1. september at Norge vil bidra med åtte millioner kroner i humanitære støtte til de internt fordrevne fra Øst-Ukraina.

50 millioner i humanitær bistand til Irak

- Situasjonen i Irak har utviklet seg fra vondt til verre over de siste ukene. Det er nå over 1,4 millioner internt fordrevne i landet og den humanitære situasjonen er svært vanskelig. Regjeringen bevilger derfor ytterligere 50 millioner kroner for å hjelpe de som er rammet av konflikten i Irak, sier utenriksminister Børge Brende.

Om konflikten i Øst-Kongo

- Norway closely follows the development in Eastern Congo. Though demanding challenges remain, especially with regard to prevailing insecurity, human rights violations and the dire conditions of internally displaced persons, we acknowledge that important progress has been achieved, sa statssekretær Brattskar da han innledet på Norges Kristne Råds konferanse.

Svar på spørsmål om palestinske skadepasienter fra Gaza

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Toppe (Sp) om overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7