Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

50 millioner i humanitær bistand til Irak

- Situasjonen i Irak har utviklet seg fra vondt til verre over de siste ukene. Det er nå over 1,4 millioner internt fordrevne i landet og den humanitære situasjonen er svært vanskelig. Regjeringen bevilger derfor ytterligere 50 millioner kroner for å hjelpe de som er rammet av konflikten i Irak, sier utenriksminister Børge Brende.

Om konflikten i Øst-Kongo

- Norway closely follows the development in Eastern Congo. Though demanding challenges remain, especially with regard to prevailing insecurity, human rights violations and the dire conditions of internally displaced persons, we acknowledge that important progress has been achieved, sa statssekretær Brattskar da han innledet på Norges Kristne Råds konferanse.

Svar på spørsmål om palestinske skadepasienter fra Gaza

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Toppe (Sp) om overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling.

Svar på spørsmål om krigsskadde sivile fra Gaza

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Lysbakken (SV) om krigsskadde palestinske barn, og eventuelt andre krigsskadde sivile fra Gaza, kan få nødvendig behandling ved norske sykehus.

Norge gir støtte til behandling av sårede pasienter fra Gaza

Den humanitære situasjonen i Gaza er alvorlig, med mange hardt skadde sivilpersoner og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. - Norge har i dag besluttet å bevilge ti millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjonenes evne til å behandle flere sårede fra Gaza-konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Økt støtte til å stanse ebola-utbruddet i Vest-Afrika

Norge øker støtten til bekjempelse av ebola-utbruddet med 15 millioner kroner. -Utbruddet av ebolavirus-sykdom i Vest-Afrika er svært urovekkende. Det er nødvendig med styrket innsats både lokalt og internasjonalt for å bringe utbruddet under kontroll og hindre videre spredning, sier utenriksminister Børge Brende.

Innlegg på Girl Summit 2014

- The Norwegian government is strongly committed to the fight against FGM (female genital mutilation), and child marriage, early and forced marriage, at home and in our international engagement, sa statssekretær Hans Brattskar i sitt innlegg på "Girl summit 2014: A future free from FGM and child and forced marriage".

Ny strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

- 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne skadelige praksisen i løpet av én generasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge gir 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza

- FN har erklært nødtilstand i Gaza. Mange sivile er skadd og det er viktig å styrke kapasiteten på sykehus og ambulansetjenesten. Norge gir nå 30 millioner kroner til akutt nødhjelp i Gaza, sier utenriksminister Børge Brende.

Rapport om norsk humanitær politikk 2013

Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2013? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora. Rapporten gir også eksempler på resultater som er oppnådd gjennom våre humanitære samarbeidspartnere.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7