Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

Viste nødhjelpsutstyr i Brussel

Innovativt norsk nødhjelpsutstyr var i fokus da norske leverandører deltok på en internasjonal messe for nødhjelpsutstyr i Brussel i midten av november.

Statssekretær Hans Brattskar møtte Somalias president Hassan Sheikh Mohamud under Somaliakonferansen i København 19. november 2014. Foto: Utenriksdepartementet

Somalia ved et kritisk veiskille

- Somalia har hatt viktig fremgang de siste årene. Nå er det avgjørende med politisk samhold for å bygge videre på det som er oppnådd. Somalia er rikt på ressurser og har alle muligheter for å stå på egne ben, sier statssekretær Hans Brattskar, som deltok på høynivåkonferansen om Somalia i København 19. november.

Innlegg på den andre internasjonale konferansen om ernæring

- Policies to address Healthy and sustainable food systems, food loss and waste and policies for Climate Smart Agriculture are important steps to this end. Public-private partnership initiatives, such as the Stordalen EAT Initiative, presented to the preparatory technical meeting last year, are positive, needed and encouraged, sa statssekretær Hans Brattskar i sitt innlegg på ernæringskonferansen i Roma.

Avtale om økt norsk støtte i kampen mot aids, tuberkulose og malaria

- Hvert år dør fire millioner mennesker av aids, tuberkulose og malaria. Med ny kunnskap, billigere medisiner og bedre utstyr, kan vi redusere forekomsten og få sykdommene under kontroll før 2030, sier utenriksminister Børge Brende som har undertegnet en avtale om norsk støtte til Det globale fondet på 1,7 milliarder kroner for 2014 til 2016.

Redegjørelse om ebola

- Det er viktig å ta diskusjonen om hvorfor verdenssamfunnet undervurderte situasjonen, og hvorfor responsen var for svak og for sen. (...) Nå må vi rette vår oppmerksomhet mot det viktigste, nemlig arbeidet for å forhindre at epidemien sprer seg ytterligere, og for å hjelpe dem som allerede er blitt rammet, sa utenriksminister Børge Brende i sin ebolaredegjørelse for Stortinget.

Ett år etter Haiyan: Bedre rustet til neste gang

Tyfonen Haiyan forårsaket enorme ødeleggelser da den traff Filippinene 8. november i fjor. - Den norske hjelpeinnsatsen bidrar til at lokalbefolkningen i dag er bedre rustet til å tåle en ny naturkatastrofe, sier utenriksminister Børge Brende.

Den afrikanske union bekjemper ebola med norsk støtte

Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale med Den afrikanske union (AU) om utbetaling av tidligere lovet 17,5 millioner kroner til bekjempelse av ebola.

Svar på spørsmål om støtte til Bike for Peace

Utenriksminsiter Børge Brende har svart på et spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) om støtte til prosjektet Bike for Peace.

Norsk støtte til flomrammede i Pakistan

- Over tre millioner mennesker er rammet av flom i Pakistan. Regjeringen gir nå fire millioner kroner til Kirkens Nødhjelps innsats for å gi rent vann og sikre sanitærforhold til de flomrammede, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge dobler støtten til Jordan

- Norge vil doble støtten til Jordan til inntil 100 millioner kroner i 2015. Jordan har tatt imot over 600.000 flyktninger fra Syria. Dette medfører store utfordringer for det jordanske samfunnet. Vi vil derfor øke vår støtte til Jordan, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7