Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

Regjeringen støtter opp om matforsyninger i Syria

Regjeringen gir elleve millioner kroner gjennom Norges Røde Kors og Syria Røde Halvmåne til raske matvareleveranser når og hvis lokale våpenhviler tillater det. Det er et akutt behov for matvarehjelp og annen humanitær bistand spesielt i områder som har vært beleiret i mange måneder.

Norge bidrar med 150 millioner kroner til Libanon

Antallet flyktninger fra Syria til Libanon har offisielt passert én million, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Dette viser de alvorlige konsekvensene den syriske borgerkrigen har for hele regionen. Libanon er det nabolandet som har tatt imot flest flyktninger.

Norge bidrar til å stanse Ebola-utbruddet i Guinea

- Ebola-epidemien i Guinea har tatt over 80 menneskeliv og sprer stor frykt. Vi er svært bekymret over at den nå har spredd seg til nabolandene Liberia og Sierra Leone. Det er avgjørende å forhindre at epidemien sprer seg ytterligere. Derfor gir vi nå 4 millioner kroner til Leger uten Grenser slik at de kan trappe opp innsatsen for å stanse utbrudd, sier utenriksminister Børge Brende.

Nordic consultations with UNAIDS

- I hope this meeting will be able to explore how best to maintain the advances that have already been made and to continue to make progress both now and after 2015, sa statssekretær Hans Brattskar i sin innledning på møtet om hiv og aids.

Kampen mot hiv/aids på agendaen i Oslo

Utenriksminister Børge Brende møter lederen for FNs aidsprogram (UNaids), Michel Sidibé, i Oslo 24. mars. De skal blant annet diskutere hvordan hiv-utsatte kan få bedre tilgang til forebygging og behandling – uavhengig av kjønn og seksuell legning.

Viktig resolusjon om humanitær tilgang i Syria

I dag har FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtatt en svært viktig resolusjon som legger press på partene i konflikten i Syria for å bedre den humanitære situasjonen.

60 millioner kroner til Den sentralafrikanske republikk

- Situasjonen for store deler av befolkningen i Den sentralafrikanske republikk er kritisk. Det er et omfattende og akutt behov for beskyttelse og nødhjelp. Regjeringen har derfor besluttet å gi nye 60 millioner i humanitær bistand til landet, sier utenriksminister Børge Brende.

Om situasjonen og Norges engasjement i Syria og Sør-Sudan

- De store menneskelige lidelsene i Syria og Sør-Sudan angår oss som medmennesker. Vi har en moralsk forpliktelse til å bry oss, sa utenriksminister Børge Brende da han redegjorde for Stortinget om Norges engasjement i de to konfliktene.

Svar på spørsmål om Den sentralafrikanske republikk

Utenriksminister Børge Brende (H) har svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) om hva regjeringa vil gjøre med den humanitære situasjonen i Den sentralarikanske republikk.

Den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse

- Dagens markering er en viktig påminnelse om at det fremdeles er et sterkt behov for å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter, sa statssekretær Hans Brattskar i sitt innlegg på Norads seminar i anledning dagen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7