Pressemelding, 26.04.2002

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet (Opprettet 08.05.1972)

Status: Arkivert

Pressemelding

Dato: 26.04.02

Bedre miljø i byer og tettsteder

Kongen har i statsråd i dag fremmet stortingsmelding om bedre miljø i byer og tettsteder. Regjeringen vil at flere skal reise med buss, tog og bane. Den vil også at folk skal sykle og gå mer. Luftforurensing og støy skal reduseres. Meldingen forteller hvordan nedlagte industritomter kan bli til gode boliger og næring. Det er første gang det er utarbeidet en egen stortingsmelding for urbane strøk.


Grønn lomme i Oslo, Akerselva,
Foto: Svein Magne Fredriksen

‑ Byene vokser. Det skaper helseproblemer og utfordringer for miljøet. Regjeringen vil ha ren luft og redusere støyen. Nye boliger og arbeidsplasser må plasseres nær bussruter og jernbane. Det må bli lettere å sykle og gå til og fra dagens gjøremål, sier miljøvernminister Børge Brende.

En stor del av framtidig byutvikling skal skje ved gjenbruk av gamle industritomter, transportarealer og havner. Grønne områder og verdifulle kulturmiljøer må bevares, ifølge stortingsmeldingen. Regjeringen vil bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder over hele landet, slik at regional balanse og god ressursutnyttelse oppnås. I meldingen inviteres fylker, kommuner og privat næringsliv til samarbeid med staten for å finne løsninger. Egne miljøsoner kan være et aktuelt virkemiddel.

Kontaktperson:

  • ekspedisjonssjef Tom Hoel, tlf. 22 24 59 00 mob. 975 05 138

Les mer

Andre relaterte dokumenter