Kalender

Steder Kategorier
Fra   Til

06 november

6. november innleder statssekretær Laila Bokhari på seminaret "Violent extremism and foreign fighters: Do we have a framework to act?", som arrangeres av Norges delegasjon til EU, den norske ambassaden og Institute for Strategic Dialogue (ISD).
Når: Kl.10.00–14.00
Sted: Brussel

13 november

13. november arrangerer Norges delegasjon til EU, Den norske ambassaden i Brussel og Statoil seminaret The role of gas in the future energy mix in Belgium and North-West Europe.
Når: Kl.09.30–14.00
Sted: Brussel

19 november

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltar på det halvårlige EØS-rådet i Brussel onsdag 19. november.
Sted: Brussel

20 november

Polakker er på få år blitt den største minoriteten i Norge. Hvilke muligheter og utfordringer dette skaper for det norske samfunn er tema for konferansen.
Når: Kl.09.00–17.00
Sted: Forskningsparken, Oslo

21 november

I år er det femti år siden Norge og Romania opprettet ambassader i hverandres hovedsteder. I den anledning inviterer den rumenske ambassaden til seminar for å markere de gode forbindelsene mellom Romania og Norge.
Når: Kl.10.00–14.00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo

25 november

Gjennom EØS-midlene har Norge finansiert 52 prosjekter for å fremme anstendig arbeid og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter i Europa. Resultatene av innsatsen presenteres på konferansen som samler prosjektdeltakere fra Norge og mottakerlandene.
Når: Kl.09.00–16.00
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate, Oslo
Følg oss