Kalender

Steder Kategorier
Fra   Til

16 september

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet deltar på det uformelle rådsmøtet for EUs transportministre i Milano 16. og 17. september.
Sted: Milano

17 september

Hvordan kan informasjon- og kommunikasjonsteknologi bidra til vekst og økt sysselsetting i Europa? Det er tema for et seminar på Norges Hus i Brussel 17. september.
Når: Kl.10.00–13.00
Sted: Brussels
Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet deltar på det uformelle rådsmøtet for EUs transportministre i Milano 16. og 17. september.
Sted: Milano

19 september

Statssekretær Ingvild Stub holder innlegg på Europarådets konferanse som markerer at Istanbul-konvensjonen har trådt i kraft.
Når: Hele dagen
Sted: Roma, Italia

22 september

22. og 23. september arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppstartskonferanse for den nye Interreg-perioden. Påmeldingsfrist 9. september.
Når: Kl.19.00–16.30
Sted: Oslo

25 september

Olje- og energiminister Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen Günther Oettinger er hovedtalere på en energikonferanse i Brussel torsdag 25. september.
Når: Kl.10.00–16.30
Sted: Brussel
EØS-komiteen har møte i Brussel torsdag 25. september 2014.
Sted: Brussel

29 september

Innovasjon i offentlig sektor - fra idé til handling! Dette er tema for konferansen norske og latviske samarbeidspartnere inviterer til i Rezekne.
Når: Hele dagen
Sted: Rezekne, Latvia

09 oktober

Norske og polske forskere skal legge frem sine studier om likestilling, migrasjon og livskvalitet som utgangspunkt for diskusjon om likestillingspolitikk i våre to land.
Når: Hele dagen
Sted: Warszawa, Polen

10 oktober

Norske og polske forskere skal legge frem sine studier om likestilling, migrasjon og livskvalitet som utgangspunkt for diskusjon om likestillingspolitikk i våre to land.
Når: Hele dagen
Sted: Warszawa, Polen
Følg oss

Siste 5 nyheter

Uken som var - uke 37

En Brussel-veteran vender hjem

Flere nyheter