EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer Norge har sluttet seg til

2014

EU-erklæring om utvidelse av restriktive tiltak mot personer som underminerer eller truer Ukraina

11. april sluttet Norge seg til EUs erklæring om utvidelse av restriktive tiltak mot handlinger som truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

EU-erklæring om fornyelse av restriktive tiltak mot Egypt

11. april sluttet Norge seg til EUs erklæring om fornyelse av restriktive tiltak mot personer, foretak og organer i Egypt.

EU-erklæring om restriktive tiltak mot personer som underminerer eller truer Ukraina

11. april sluttet Norge seg EUs erklæring om restriktive tiltak mot handlinger som truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Ukraina

19. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Ukraina.

EU-erklæring om restriktive tiltak mot Zimbabwe

18. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Zimbabwe.

EU-erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland

18. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland.

EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situsjonen i Libya

18. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Libya.

EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

13. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Syria.

EU-erklæring om Ugandas anti-homoseksualitetslov

4.mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om fordømmelse av Ugandas anti-homoseksualitetslov.

EU-erklæring om utvidelse av restriktive tiltak mot Tunisia

21. februar sluttet Norge seg til EUs erklæring om utvidelse av restriktive tiltak mot Tunisia.

EU-erklæring om behandlingen av menneskerettighetsforkjempere i Kina

1. februar sluttet Norge seg til EUs erklæring om behandlingen av menneskerettighetsforkjempere og deres slektninger i Kina.

EU-erklæring om parlamentsvalget i Bangladesh

9. januar sluttet Norge seg til EUs erklæring om parlamentsvalget i Bangladesh.


2013

EU med forlengelse av sanksjoner mot Hviterussland

15. november sluttet Norge seg på nytt til EUs felles sanksjoner mot Hviterussland.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om presidentvalget i Maldivene

22. november sluttet Norge seg til EUs erklæring om presidentvalget i Maldivene.

Foto: EU-delegasjonen

Felles erklæring fra EU og Europarådet om Europas og verdens dag mot dødsstraff

23. september sluttet Norge seg til EUs og Europarådets felles erklæring i anledning Europas og verdens dag mot dødsstraff.

EU-erklæring om Kinas arrestasjon av Dr Xu Zhiyong

2. september sluttet Norge seg til EUs erklæring om Kinas arrestasjon av Dr Xu Zhiyong og andre aktivister.

EU-erklæring om den sudanske forsvarsministerens besøk til Den sentralafrikanske republikk

30. august sluttet Norge seg til EUs erklæring om den sudanske forsvarsministeren Abdelrahim Mohamed Husseins besøk til Den sentralafrikanske republikk.

EU-erklæring om valget i Zimbabwe

23. august sluttet Norge seg til EUs erklæring om valget i Zimbabwe.

EU-erklæring om valget i Zimbabwe

13. august sluttet Norge seg til EUs erklæring om valget i Zimbabwe.

EU-erklæring om Den internasjonale urfolkdagen

12. august sluttet Norge seg til EUs erklæring i anledning Den internasjonale urfolkdagen.

EU-erklæring om 15-årsdagen for vedtagelsen av Roma-statutten for Den internasjonale straffedomstolen

Den 22. juli sluttet Norge seg til EUs erklæring om 15-årsdagen for vedtagelsen av Roma-statutten for Den internasjonale straffedomstolen.

EU-erklæring om felles holdning mot Syria

Den 21. juni sluttet Norge seg til en EU-erklæring om felles holdning mot Syria.

EU-erklæring om felles holdning mot Libya

Den 16. mai sluttet Norge seg til EU-erklæringen om felles holdning mot Libya.

EU-erklæring om dødsstraff i Papua Ny-Guinea

Den 7. juni sluttet Norge seg til EU-erklæringen om dødsstraff i Papua Ny-Guinea.

EU-erklæring om den internasjonale dagen mot homo- og transfobi

Den 21. mai sluttet Norge seg til EU-erklæringen om den internasjonale dagen mot homo- og transfobi.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om endring i felles holdning mot Syria

Den 3. mai sluttet Norge seg til endring i felles holdning mot Syria.

EU-erklæring om avskaffelse av dødsstraff i Maryland, USA

Den 21. mars sluttet Norge seg til EU-erklæring om avskaffesle av dødsstraff i Maryland, USA.

EU-erklæring om internasjonal dag for pressefrihet

Den 2. mai sluttet Norge seg til EU-erklæringen i andledning den internasjonale dagen for pressefrihet.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om Zimbabwe

Den 27. mars sluttet Norge seg til EU-erklæringen om Zimbabwe.

EU-erklæring om felles holdning mot Iran

Den 20. mars sluttet Norge seg til EU-erklæring om felles holdning mot Iran.

EU-erklæring om Verdens og Europas vanndag

Den 22. mars sluttet Norge seg til erklæringen om Verdens og Europas vanndag.

EU-erklæring om den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering

Den 19. mars sluttet Norge seg til erklæringen om den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering.


2012

EU-erklæring om fredsprosessen i Midtøsten

30. november 2012 sluttet Norge seg til en EU-erklæring om fredsprosessen i Midtøsten.

EU-erklæring om eliminasjon av vold mot kvinner

28. november sluttet Norge seg til en EU-erklæring om eliminasjon av vold mot kvinner.

EU med felles sanksjoner mot Hviterussland

29. oktober sluttet Norge seg på nytt til EUs felles sanksjoner mot Hviterussland.

EU med felles sanksjoner mot Iran

29. oktober sluttet Norge seg på nytt til EUs felles sanksjoner mot Iran.

EU med felles sanskjoner mot Syria

29. oktober sluttet Norge seg på nytt til EUs felles sanksjoner mot Syria.

Foto: EU-delegasjonen

Erklæring angående tiårsjubileet for Roma-vedtaket ved Den Internasjonale straffedomstolen

Den 5. juli sluttet Norge seg til en erklæring fra EU angående tiårsjubileet for Roma-vedtaket ved Den Internasjonale straffedomstolen.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring i forbindelse med den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff

Den 1. oktober sluttet Norge seg til en erklæring fra EU i forbindelse med den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om Øst-Asias maritime områder

Den 28. september sluttet Norge seg til en EU-erklæring om Øst-Asias maritime områder.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om valget i Angola

Den 25. september sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om valget i Angola.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om politiske fanger i Eritrea

Den 21. september sluttet Norge seg til en EU-erklæring om politiske fanger i Eritrea.

Foto: EU-delegasjonen

EU med felles holdning om verdens urbefolkning

Den 20. juli sluttet Norge seg til en felles holdning fra EU om verdens urbefolkning.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo

11. juni sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om internasjonal FN-dag til støtte for torturofre

15. juni sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om internasjonal FN-dag til støtte for torturofre.

Foto: EU-delegasjonen

EU med felles holdning om Iran

6. juni sluttet Norge seg til en felles holdning fra EU om sanksjoner mot Iran.

Foto: EU-delegasjonen

EU med felles sanksjoner mot regionen Transnistria i Moldova

6. juni sluttet Norge seg til EUs felles sanksjoner mot regionen Transnistria i Moldova.

Foto: EU-delegasjonen

EU med felles sanksjoner mot Syria

6. juni sluttet Norge seg til EUs felles sanksjoner mot Syria.

Foto: EU-delegasjonen

EU med felles sanksjoner mot Iran

Den 6. juni sluttet Norge seg til EUs sanksjoner mot Iran.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om internasjonal dag mot homofobi og transfobi

7. mai sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om internasjonal dag mot homofobi og transfobi.

Foto: EU-delegasjonen

EU-erklæring om avskaffelse av dødsstraff i Benin

Den 16. juli sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om avskaffelse av dødsstraff i Benin.

Foto: EU-delegasjonen

EU med felles sanksjoner mot Syria

Norge sluttet seg den 6. juli til EUs sanksjoner mot Syria.


2011

Erklæring frå EU om Iran

Noreg slutta seg 2. november til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om restriktive tiltak mot Iran.

Erklæring frå EU om Republikken Guina

Noreg slutta seg 18. november til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om restriktive tiltak mot Republikken Guinea.

Erklæring frå EU om Libya

Noreg slutta seg 17. november til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om Libya.

Erklæring frå EU om Afghanistan

Noreg slutta seg 14. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om Afghanistan.

Erklæring frå EU om Burma/Myanmar

Noreg slutta seg 14. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om Burma/Myanmar.

Erklæring frå EU om Somalia

Noreg slutta seg 14. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om Somalia.

Erklæring frå EU om Libya

Noreg slutta seg 14. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om Libya.

Erklæring frå EU om Elfenbeinskysten

Noreg slutta seg 14. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om vidareføring av restriktive tiltak mot Elfenbeinskysten.

Erklæring frå EU om Moldova

Noreg slutta seg 11. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om Moldova.

Erklæring frå EU om dommen mot Julia Timosjenko

Noreg slutta seg 11. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om dommen mot Julia Timosjenko.

Felleserklæring frå EU og Europarådet på den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff

Noreg slutta seg 10. oktober til vedlagte erklæringstekst.

Erklæring frå EU om dødsstraff i USA

Noreg slutta seg 20. september til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om saka til Troy Davis som er dømd til døden i USA.

Erklæring frå EU om Eritrea

Noreg slutta seg 19. september til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om politiske fangar i Eritrea.

Erklæring frå EU om Syria

Noreg slutta seg 24. august til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om EU-tiltak i Syria.

Erklæring frå EU om Sør-Kordofan

Noreg slutta seg 16. august til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om den vedvarande valden i Sør-Kordofan.

Erklæring frå EU om verdas urfolk

Noreg slutta seg 12. august til vedlagte erklæringstekst frå Rådet i høve den internasjonale dagen for verdas urfolk.

Oppdatering av sanksjoner mot Syria

5. august sluttet Norge seg til en felles holdning fra EU om sanksjoner mot Syria. Listen over personer som er under EU-sanksjoner utvides.

Norge slutter seg til EU-erklæring om Sør-Sudan

Norge sluttet seg 2. august til EUs erklæring om Sør-Sudan.

Oppdatering av støtten til Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia

Norge sluttet seg 2. august til EUs oppdatering av støtten til Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia etter arrestasjonen av Radko Mladic.

Erklæring frå EU om avretting av Robert Jackson

Noreg slutta seg 1. august til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om avrettinga av Robert Jackson i Delaware, USA.


2010

Erklæring frå den høge representanten Catherine Ashton på vegner av Den europeiske unionen om menneskerettsdagen 10. desember 2010

I høve menneskerettsdagen 10. desember heidrar Den europeiske unionen dei mange menneskerettsforkjemparane over heile verda som vier livet sitt til å fremje og verne om dei grunnleggjande rettane som er nedfelte i verdserklæringa om menneskerettane

Erklæring frå EU om vald mot journalistar i Den russiske føderasjonen

Norge slutta seg 17. november til ei erklæring frå EU om vald mot journalistar i Den russiske føderasjonen.

Erklæring frå EU om valet i Etiopia

EU takkar EUs valobservatørsendelag for ei upartisk og uavhengig evaluering av valprosessen i Etiopia og merkjer seg vurderinga og tilrådingane i den endelege rapporten.

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om Rizana Nafeeks dødsstraf

Norge sluttet seg 5. november til en EU-erklæring om Rizana Nafeeks dødsstraff i Saudi-Arabia.

Erklæring frå EU om menneskerettar i DR Kongo (06.10.10)

Noreg slutta seg 6. oktober til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om menneskerettar i DR Kongo.

Erklæring frå EU om valet i Venezuela

Noreg slutta seg 22. september til ei EU-erklæring om valet i Venezuela

Erklæring frå EU om politiske fangar i Eritrea

Noreg slutta seg 17. september til ei EU-erklæring om politiske fangar i Eritrea.

Noreg har slutta seg til EU-erklæring om demokratidagen

Noreg sluttet seg 15. september til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om internasjonal dag for demokrati.

Erklæring frå EU om dommen mot sju bahaileiarar

EU uttrykkjer djup uro over at sju bahaileiarar i Iran er dømde til 20 års fengsel, og ber om at dei straks vert sette fri.

Erklæring frå EU om den internasjonale dagen for verdas urfolk

I dag, på den internasjonale dagen for verdas urfolk, ønskjer eg å sende ein bodskap om støtte til urfolk verda over på vegner av Den europeiske unionen.

Erklæring frå EU om menneskerettssakar i Syria (27.07.10)

EU fordømmer på det sterkaste at Haitham Al Maleh og Muhannad Al Hassani, to syriske advokatar, begge er dømde til tre års fengsel på grunnlag av tiltalar som ser ut til å vere i strid med dei grunnleggjande rettane og fridomane deira.

Erklæring frå EU om situasjonen for menneskerettsforkjemparar i Nord-Kaukasus (15.07.10)

EU uttrykkjer uro over dei stadige brota på menneskerettane i Nord-Kaukasus og forverringa av situasjonen for menneskerettsforkjemparar i regionen, slik det òg kjem fram i rapporten frå Dick Marty (parlamentarikarforsamlinga i Europarådet) om brot på menneskerettane i Nord-Kaukasus.

Noreg sluttar seg til EU-erklæring om kjønnsrelatert vold (30.06.10)

Noreg har slutta seg til ei EU-erklæring om kjønnsrelatert vold i Latin-Amerika.

Erklæring frå EU om kvinnedrap (30.06.10)

EU er uroa over auken i kjønnsrelatert vald i somme delar av Latin-Amerika. EU er særleg uroa over det stadig stigande talet på drap på jenter og kvinner som finn stad i samband med massevald og strukturell diskriminering.

Erklæring frå EU og AU til støtte for ofre for tortur (25.06.10)

Felleserklæring frå Den afrikanske unionen og den høge representanten Catherine Ashton på vegner av Den europeiske unionen om den internasjonale FN-dagen til støtte for torturoffer.

Erklæring frå EU om Somalia (15.06.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/231/FUSP om restriktive tiltak mot Somalia.

Erklæring frå EU om Iran (12.06.10)

Erklæring frå den høge representanten, Catherine Ashton, på vegner av Den europeiske unionen om menneskerettssituasjonen i Iran, som har vorte alvorleg forverra sidan presidentvalet i juni 2009.

Erklæring frå EU om Kina (11.06.10)

Erklæring frå den høge representanten, Catherine Ashton, på vegner av Den europeiske unionen om menneskerettssituasjonen i Kina. EU beklagar avgjerda frå den høge folkedomstolen i Sichuan-provinsen om å stadfeste dommen mot Tan Zuoren om fem års fengsel for «undergraving av statsmakta».

Erklæring frå EU om Eritrea (09.06.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/127/FUSP om restriktive tiltak mot Eritrea.

Erklæring frå EU om Burma/Myanmar (03.06.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/232/FUSP av 26. april 2010 om vidareføring av restriktive tiltak mot Burma/Myanmar.

Erklæring frå EU om Korea (03.06.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2009/1002/FUSP av 22. desember 2009 om endring av felles haldning 2006/795/FUSP om restriktive tiltak mot Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Erklæring frå EU om Liberia (02.06.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/129/FUSP om endring av felles haldning 2008/109/FUSP om restriktive tiltak mot Liberia.

Erklæring frå EU om Guinea (31.05.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2009/1003/FUSP og 2010/186/FUSP om restriktive tiltak mot Republikken Guinea.

Erklæring frå EU om Zimbabwe (26.05.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/92/FUSP om vidareføring av dei restriktive tiltaka mot Zimbabwe.

Erklæring frå EU om Malawi (21.05.10)

Erklæring frå den høge representanten, Catherine Ashton, på vegner av Den europeiske unionen om menneskerettane til LHBT-personar i Malawi.

Erklæring frå EU mot homofobi (17.05.10)

Erklæring frå den høge representanten Catherine Ashton på vegner av Den europeiske unionen om den internasjonale dagen mot homofobi 17. mai 2010.

Erklæring frå EU om Iran (12.05.10)

Erklæring frå den høge representanten Catherine Ashton på vegner av Den europeiske unionen om avrettinga av fem personar i Iran.

Erklæring frå EU om Kviterussland (11.05.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2009/969/FUSP av 15. desember 2009 om forlenging av dei restriktive tiltaka mot visse tenestemenn i Kviterussland som fastsett i Rådets felles haldning 2006/276/FUSP og om oppheving av Rådets felles haldning 2009/314/FUSP.

Erklæring frå EU om den internasjonale dagen for pressefridom (03.05.10)

I høve den internasjonale dagen for pressefridom minner EU om journalistane og dei andre mediearbeidarane som har ofra livet eller fridomen i arbeidet for å formidle nyheiter og kommentarar til det store publikum.

Erklæring frå EU om avskaffing av dødsstraff i Djibouti (30.04.10)

EU seier seg glad for at parlamentet i Djibouti har vedteke ei lov der avskaffinga av dødsstraff vert teken inn i grunnlova.

Erklæring frå EU om situasjonen i Kviterussland (30.03.10)

EU uttrykkjer djup uro over trakasseringa den siste tida av representantar for uavhengige media, det sivile samfunnet og opposisjonsrørsler, mellom anna restriksjonar på forsamlings-, organisasjons- og ytringsretten, og beklagar at det framleis finst hindringar for å få registrert frivillige organisasjonar og opposisjonsparti.

Erklæring frå EU om feiringa av Verdas vassdag 22. mars (19.03.10)

EU stadfestar støtta til full gjennomføring av alle menneskerettar, sidan alle desse rettane byggjer på den ibuande verdigheita til mennesket. Som eit eksempel på at EU forpliktar seg til å fremje og verne om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar, feirar unionen Europas vassdag og Verdas vassdag.

Erklæring frå EU om Kirgisistan (17.03.10)

EU seier seg glad for at parlamentet og presidenten i Kirgisistan 11. februar 2010 godkjende lova om tilmelding til den andre frivillige protokollen til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar (ICCPR) om avskaffing av dødsstraff frå 1989.

Erklæring frå EU om den georgiske strategien for Abkhasia og Sør-Ossetia (11.03.10)

EU merkjer seg Georgias statsstrategi for okkuperte territorium: engasjement gjennom samarbeid, som vart godkjend av den georgiske regjeringa 27. januar i år. EU ser positivt på at Georgia forpliktar seg til å løyse konflikten utelukkande med fredelege middel og diplomatisk innsats.

Erklæring frå EU om Elfenbeinskysten (02.03.10)

EU har merkt seg framskritta partane har gjort i forsøka på å overvinne dei nye vanskane i Elfenbeinskysten. EU rosar tilretteleggjaren for den interivorianske dialogen for den sentrale rolla han har spelt.

Erklæring frå EU om Russland (04.02.10)

EU seier seg glad for at Den russiske føderasjonen har ratifisert protokoll 14 til den europeiske menneskerettskonvensjonen, som dermed kan bli sett i verk.

Erklæring frå EU om situasjonen i Honduras: innsetjinga av Porfirio Lobo som president (27.01.10)

I høve innsetjinga av Porfirio Lobo som president i Honduras uttrykkjer EU håp om at mandatet hans vil markere starten på ein ny æra, og at relasjonane mellom Honduras og EU, saman med resten av verdssamfunnet, vert normaliserte.

Erklæring frå EU om moratoriet på dødsstraff i Mongolia (14.01.10)

EU ser positivt på at Mongolia kunngjorde eit moratorium på bruk av dødsstraff 14. januar 2010.

Erklæring frå EU om rettssaka mot sju baha’i-leiarar i Iran (12.01.10)

EU er djupt uroa over rettssaka som startar i dag mot sju baha'i-leiarar i Iran, sidan skuldingane mot dei ser ut til å byggje på at dei høyrer til ei trusretning som er i mindretal.

Erklæring frå EU i høve femårsdagen for underteikninga av den samla fredsavtalen for Sudan 9. januar 2005 (11.01.10)

På femårsdagen for underteikninga av den samla fredsavtalen (CPA) for Sudan ønskjer EU å understreke kor viktig det er å arbeide for full gjennomføring av CPA for å sikre fredelege relasjonar mellom Nord- og Sør-Sudan, og for fred og stabilitet i heile Sudan og i regionen.


2009

Erklæring frå EU-formannskapen om framlegginga av den endelege rapporten frå EUs valobservatørsendelag (22.12.09)

EU seier seg glad for at den endelege rapporten om president- og provinsvalet i Afghanistan 20. august 2009 frå EUs valobservatørsendelag no er lagd fram. Valobservatørsendelaget har gjort ein prisverdig jobb med å observere ein vanskeleg valprosess.

Erklæring frå EU-formannskapen om drapa i Honduras den siste tida (21.12.09)

EU fordømmer morda på representantar for sivilsamfunnet og media, eller slektningane deira, som har funne stad i Honduras den siste tida, og uttrykkjer solidaritet med familiane deira. Det er viktig at desse morda vert etterforska snarast råd, på ein open og grundig måte. Gjerningsmennene bak desse morda må stillast for retten.

Erklæring frå EU om vedtakinga av tryggingsrådsresolusjon 1904 (2009) (18.12.09)

EU ser positivt på vedtakinga av tryggingsrådsresolusjon 1904 (2009) 17. desember 2009 og på dei viktige forbetringane resolusjonen inneber for sanksjonsregimet mot Al Qaida og Taliban og tilknytte personar og grupper.

Erklæring frå EU om Israels avgjerd om busetjingar (18.12.09)

EU uttrykkjer misnøye med avgjerda som den israelske regjeringa tok 13. desember om å inkludere visse busetjingar i det nasjonale programmet for prioriterte område.

Erklæring frå EU i høve 20-årsdagen for vedtakinga av den andre frivillige protokollen til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar (ICCPR) om avskaffing av dødsstraff (15.12.09)

EU minner i dag om vedtakinga 15. desember 1989 av den andre frivillige protokollen til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar, om avskaffing av dødsstraff.

Erklæring frå EU om "presidentvalet" i Abkhasia, Georgia (15.12.09)

EU har merkt seg at det vart halde “presidentval” i det georgiske territoriet Abkhasia 12. desember. EU godkjenner ikkje den konstitusjonelle og juridiske ramma rundt dette valet.

Erklæring frå EU-formannskapen om menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo (14.12.09)

EU minner om erklæringa frå 26. juni 2009 og uttrykkjer på nytt djup uro over at menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo framleis sit fengsla, er tiltalt og skal stillast for retten.

Erklæring frå EU om valet i Bolivia (11.12.09)

EU gratulerer president Evo Morales med attvalet, og det bolivianske folket med den svært høge valdeltakinga 6. desember og med at dei på nytt har synt tillit til demokratiske mekanismar som eit middel for å vidareføre reformprosessen.

Erklæring frå EU-formannskapen om Afghanistan (07.12.09)

EU ser positivt på kunngjeringa frå president Barack Obama om at USA skal auke bidraget sitt, mellom anna i ISAF, som ein del av det vedvarande engasjementet sitt i Afghanistan.

Erklæring frå EU-formannskapen om relasjonane mellom Colombia og Venezuela (19.11.09)

EU uttrykkjer uro over den spente situasjonen på grensa mellom Colombia og Venezuela.

Erklæring frå EU-formannskapen om avrettingane ved steining i Somalia (18.11.09)

EU fordømmer avrettingane ved steining som nyleg har funne stad i Al Shabab-kontrollerte delar av Somalia, mellom anna av ei kvinne som var skulda for utruskap, nær byen Wajid, og av Abas Hussein Abdirahman, i byen Merka.

Erklæring frå EU-formannskapen om den humanitære situasjonen i Gaza (18.11.09)

EU er framleis svært uroa over den humanitære situasjonen i Gaza. Oppmodingane om å setje i verk hastetiltak har ikkje vorte godt nok følgde opp.

Erklæring frå EU-formannskapen om Georgia (12.11.09)

EU uttrykkjer djup uro over arrestasjonane av georgiske statsborgarar den siste tida, særleg arrestasjonen 4. november av fire mindreårige på den administrative grenselinja mot Sør-Ossetia, Georgia, og ber innstendig om at alle som vert haldne internerte, må setjast fri.

Erklæring frå formannskapen på vegner av Den europeiske unionen om situasjonen i Zimbabwe (12.11.09)

EU er uroa over at fem framståande medlemer av den faglege hovudorganisasjonen i Zimbabwe (ZCTU) vart arresterte søndag 8. november, mellom dei ZCTU-leiaren Lovemore Matombo, og over at dei framleis sit internerte.

Erklæring frå EU-formannskapen om avrettinga av ni personar i Xinjiang (12.11.09)

EU fordømmer avrettinga av ni personar som nyleg fann stad i Xinjiang etter dei valdelege protestane i Ürümqi 5.–7. juli 2009.

Erklæring frå EU-formannskapen om menneskerettssituasjonen i Irak (11.11.09)

EU uttrykkjer djup uro over menneskerettssituasjonen i Irak. EU seier seg lei for at det på nytt vert utført avrettingar i Irak. Det er kjent at minst 117 personar har vorte avretta sidan mai i år, då stansen i avrettingar frå 2007 vart oppheva.

Erklæring frå formannskapen på vegner av Den europeiske unionen etter utvisinga av diplomatar frå Fiji (10.11.09)

EU seier seg lei for kunngjeringa frå overgangsregjeringa i Fiji 3. november om at landet har utvist Australias høgkommissær og New Zealands fungerande delegasjonssjef.

Erklæring frå formannskapen på vegner av Den europeiske unionen om presidentvalet i Afghanistan (05.11.09)

EU seier seg glad for at presidentvalet no er avslutta, og gratulerer president Hamid Karzai med attvalet.

Erklæring frå EU-formannskapen om avrettinga av to tibetanarar (29.10.09)

EU fordømmer avrettinga av to tibetanarar, Lobsang Gyaltsen og Loyak, som nyleg fann stad.

Erklæring frå EU-formannskapen om menneskerettssituasjonen etter presidentvalet i Iran (26.10.09)

EU følgjer nøye med på utviklinga i Iran etter presidentvalet 12. juni. EU understrekar på nytt sitt engasjement for menneskerettane og dei demokratiske verdiane, ikkje minst ytrings- og forsamlingsfridomen.

Erklæring frå EU-formannskapen om situasjonen i Zimbabwe (21.10.09)

EU er uroa over situasjonen i Zimbabwe, blant anna den utilstrekkelege utviklinga på området menneskerettar og demokrati, dei uløyste spørsmåla kring nomineringar og utnemningar og den kontinuerlege trakasseringa av MDC-medlemer på politisk grunnlag.

Erklæring frå EU-formannskapen om valet i Afghanistan (21.10.09)

EU merkjer seg at den uavhengige valkommisjonen har kunngjort at det skal haldast ein andre valomgang i presidentvalet i Afghanistan, og at president Karzai har stadfesta dette.

Erklæring frå EU-formannskapen om situasjonen i Niger-deltaet (16.10.09)

EU seier seg glad for at tilbodet om amnesti frå presidenten i Nigeria, Umaru Musa Yar’Adua, til opprørarane i Niger-deltaet så langt har vore vellykka. EU håpar at dette vert eit viktig steg i retning av å gjenopprette fred og skape utvikling i regionen.

Erklæring frå EU-formannskapen om Armenia og Tyrkia (12.10.09)

EU seier seg glad for at Armenia og Tyrkia 10. oktober i Zürich underteikna dei to protokollane om oppretting av diplomatisk samkvem og utvikling av bilaterale relasjonar mellom dei to landa, blant anna opning av den felles grensa.

Erklæring frå EU-formannskapen i høve den sjuande internasjonale dagen og den tredje europeiske dagen mot dødsstraff (09.10.09)

Den 10. oktober markerer EU den sjuande internasjonale dagen og den tredje europeiske dagen mot dødsstraff. EU understrekar på nytt sin absolutte motstand mot all bruk av dødsstraff.

Erklæring frå EU-formannskapen om dei nært føreståande avrettingane av mindreårige i Iran (09.10.09)

EU er djupt uroa over rapportar om at Behnoud Shojaee og Safar Angoti, som begge er funne skuldige og dømde til dødsstraff for lovbrot dei gjorde som mindreårige, skal avrettast i nærmaste framtid.

Erklæring frå EU-formannskapen om utnemninga av president Blaise Compaoré som meklar i krisa i Guinea (06.10.09)

Den europeiske unionen fordømmer på nytt den valdelege undertrykkinga av demonstrantane i Conakry 28. september, slik det kom til uttrykk i erklæringa frå formannskapen frå 29. september, og er forferda over rapportane om brot på menneskerettane etter undertrykkinga og svært uroa over utviklinga i Guinea.

Erklæring frå formannskapen på vegner av Den europeiske unionen om Kenya (01.10.09)

EU konstaterer med uro at den kenyanske regjeringa ikkje har klart, innanfor den fastsette tidsramma, å opprette ein lokal spesialdomstol som er truverdig, uavhengig og konstitusjonelt beskytta, og som kan få slutt på straffridomen for dei ansvarlege for valden etter valet.

Erklæring frå EU-formannskapen om utnemninga av ei regjering i Moldova (25.09.09)

EU ser positivt på at det er utnemnt ei regjering i Republikken Moldova etter omvalet til parlamentet 29. juli. EU seier seg nøgd med alle dei politiske bidraga til den demokratiske prosessen etter valet og håpar at dette ansvarlege samarbeidet held fram i den politiske utviklinga framover.

Erklæring frå formannskapet om politiske fangar i Eritrea (18.09.09)

Norsk tilslutning til ei EU-erklæring om politiske fangar i Eritrea.

Erklæring frå formannskapet nasjonalforsamlingsvalet i Republikken Albania

Norsk tilslutning til ei EU-erklæring om nasjonalforsamlingsvalet i Republikken Albania.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet i Afghanistan (11.09.09)

President- og provinsvalet 20. august 2009 vart hylla som ein siger for det afghanske folket over dei som prøvde å hindre at valet vart halde. Men valprosessen er ikkje fullført før sluttresultatet er godkjent etter vallova.

Erklæring frå formannskapet om israelske busetjingar (09.09.09)

Norsk tilslutning til ei EU-erklæring om israelske busetjingar.

Erklæring frå formannskapet om avretting av ungdommar i Iran (08.09.09)

Norsk tilslutning til ei EU-erklæring om avretting av ungdommane Behnoud Shojaee, Reza Padashi og Hossein Haghi i Iran.

Erklæring frå formannskapet om den forverra tryggingssituasjonen i Jemen (27.08.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om tryggingssituasjonen i Jemen.

Erklæring frå EU-formannskapet om avrettinga av to personar i Thailand 24. august 2009 (27.08.09)

Den europeiske unionen seier seg lei for avrettingane av Bundit Charoenwanich og Jirawat Phumpruek med dødeleg injeksjon i Bang Kwang-fengselet i Bangkok 24. august.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet i Afghanistan (25.08.09)

Den europeiske unionen gratulerer folket i Afghanistan med gjennomføringa av president- og provinsvalet under utfordrande tilhøve, og understrekar at det framleis trengst ein truverdig og inkluderande prosess.

Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om valet i Afghanistan (24.08.09)

Den europeiske unionen gratulerer Afghanistan med gjennomføringa av det andre president- og provinsvalet etter den demokratiske grunnlova av måneåret 1382 (2004).

Erklæring frå EU-formannskapet om drapa på menneskerettsforsvararar i Tsjetsjenia (12.08.09)

EU fordømmer drapa på menneskerettsforsvarar Zarema Sadulajeva og mannen hennar, Alik Dzjabrailov, i Tsjetsjenia 10. august og uttrykkjer medkjensle med familiane til offera.

Erklæring frå EU-formannskapet i høve 60-årsdagen for vedtakinga av dei fire Genève-konvensjonane av 1949 (12.08.09)

I høve 60-årsdagen for vedtakinga av dei fire Genève-konvensjonane for vern av dei som ikkje, eller ikkje lenger, deltek i krigshandlingar, stadfestar Den europeiske unionen at Genève-konvensjonane er viktige, og at dei står sentralt i internasjonal humanitærrett.

Erklæring frå EU-formannskapet om Maputo-avtalen på Madagaskar (12.08.09)

Den europeiske unionen seier seg glad for resultatet den 9. august 2009 av Maputo-toppmøtet på Madagaskar mellom dei fire politiske rørslene under leiing av den felles meklingsgruppa for Madagaskar, som omfattar m.a. Den afrikanske unionen, Organisasjonen for utviklingssamarbeid i det sørlege Afrika, Dei sameinte nasjonane og Den internasjonale organisasjonen for den fransktalande verda.

Erklæring frå EU-formannskapet om dommen mot Daw Aung San Suu Kyi (11.08.09)

Den europeiske unionen fordømmer dommen mot Daw Aung San Suu Kyi, leiar av Den nasjonale ligaen for demokrati og fredsprisvinnar, og den grunnlause rettssaka mot henne.

Erklæring frå EU-formannskapet til støtte for meklingsinnsatsen til Oscar Arias (11.08.09)

Den europeiske unionen stadfestar at han framleis støttar alle meklingsfreistnader til presidenten i Costa Rica, Oscar Arias, og OAS, og oppmodar dei involverte aktørane til å sjå konstruktivt på San José-avtalen, på dette avgjerande stadiet i forhandlingane.

Erklæring frå EU-formannskapet om ytringsfridom i Gambia (10.08.09)

Den europeiske unionen har følgt nøye rettssaka mot dei seks gambiske journalistane som er skulda for oppviglerske og ærekrenkjande publikasjonar, og har merka seg dommen og straffene som journalistane vart dømde til.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Georgia (05.08.09)

Den europeiske unionen merkar seg med uro skuldingar i den siste tida om artilleriskyting og andre hendingar på begge sider av den sørossetiske administrative grenselina.

Erklæring frå EU-formannskapet om skipinga av ein regional menneskerettskommisjon i ASEAN (03.08.09)

Den europeiske unionen gratulerer ASEAN med skipinga av den nye mellomstatlege menneskerettskommisjonen (AICHR).

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Niger (31.07.09)

EU uttrykkjer djup uro over den politiske situasjonen i Niger. Den konstitusjonelle folkeavrøystinga som etter planen skal finne stad 4. august, er i strid med avgjerda frå forfatningsdomstolen.

Erklæring frå EU-formannskapet om valden i Nigeria den siste tida (31.07.09)

EU uttrykkjer djup uro over den valdelege utviklinga den siste tida i nordlege deler av Nigeria, deriblant angrep frå militante grupper som går under namnet Boko Haram. EU beklagar at liv har gått tapt.

Erklæring frå EU-formannskapet om resultatet av presidentvalet i Indonesia (31.07.09)

Den europeiske unionen ønskjer å gratulere president Susilo Bambang Yudhoyono med det vellukka attvalet den 8. juli 2009, som vart offisielt stadfesta i dag av den indonesiske valkommisjonen (KPU).

Erklæring frå EU-formannskapet om andre omgang av presidentvalet i Guinea-Bissau (30.07.09)

EU seier seg glad for at andre runden av presidentvalet i Guinea-Bissau, som fann stad 26. juli 2009, gjekk føre seg under ordna og rolege tilhøve.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet i Mauritania (23.07.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om valet i Mauritania.

Erklæring frå EU og Sambandsstatane om fastsetjing av grensene i Abyei-regionen (22.07.09)

Erklæring frå Den europeiske unionen og Sambandsstatane etter avgjerda frå den internasjonale skilsdomstolen om fastsetjing av grensene i Abyei-regionen (22.07.09).

Erklæring frå EU-formannskapet om avretting nr. 1000 med dødeleg injeksjon i Sambandsstatane (21.07.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om avretting nr. 1000 med dødeleg injeksjon i Sambandsstatane

Erklæring frå EU-formannskapet om den politiske situasjonen i Niger (02.07.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om den politiske situasjonen i Niger.

Erklæring frå EU-formannskapet etter utviklinga i Xinjiang i Kina (09.07.09)

EU uttrykkjer sterk uro over uroa i Xinjiang i Kina. EU seier seg lei for tapet av liv og uttrykkjer medkjensle med familiane til offera.

Erklæring frå EU-formannskapet om den formelle avskaffinga av dødsstraffa i Togo (03.07.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om den formelle avskaffinga av dødsstraffa i Togo (03.07.09).

Erklæring frå EU-formannskapet om seksuelle overgrep på og valdtekt av kvinner i Muzenze-fengselet i Goma (30.06.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om seksuelle overgrep på og valdtekt av kvinner i Muzenze-fengselet i Goma, 21.-22. juni 2009.

Erklæring frå EU-formannskapet i Den europeiske unionen om Chiles ratifikasjon av Roma-vedtektene (30.06.09)

På vegner av Den europeiske unionen vil formannskapet gjerne sende sine varme gratulasjonar til Chile i høve Chiles ratifikasjon av Roma-vedtektene av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) den 29. juni 2009.

Erklæring frå EU-formannskapet om den internasjonale FN-dagen til støtte for torturoffer (26.06.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om den internasjonale FN-dagen til støtte for torturoffer.

Erklæring frå EU-formannskapet om straffeforfølginga av Liu Xiaobo (26.06.09)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU-formannskapet om straffeforfølginga av Liu Xiaobo.

Erklæring frå EU-formannskapet i høve 150-årsdagen for slaget ved Solferino (24.06.09)

Norge har slutta seg til ei erklæring frå EU-formannskapet i høve 150-årsdagen for slaget ved Solferino.

Erklæring frå EU-formannskapet om krisa etter valet i Iran (23.06.09)

Norge har sluttet seg til ei erklæring frå formannskapet om krisa etter valet i Iran.

Erklæring frå EU-formannskapet om avsluttinga av mandatet til FNs observatørgruppe i Georgia (19.06.09)

Noreg har slutta seg til ei EU-erklæring i samband med Russland si avgjerd om å blokkere ein forlengelse av UNOMIG i Georgia.

Erklæring frå EU-formannskapet om nye masseavrettingar i Irak (15.06.09)

Noreg har slutta seg til ei erklæring om masseavrettingar i Irak som held fram.

Erklæring frå EU-formannskapet om dei sivile karenarane som flyktar frå Burma/Myanmar (12.06.09)

Norge har sluttet seg til ei erklæring fra Rådet om situasjonen for karen-folket i Burma.

Erklæring frå EU-formannskapet om "parlamentsvalet" i Sør-Ossetia/Georgia (02.06.09)

EU er merksam på at det fann stad eit ”parlamentsval” i regionen Sør-Ossetia i Georgia 31. mai 2009. EU godtek verken lovgrunnlaget for ”valet” eller resultatet av det.

Erklæring frå EU-formannskapet om dei nasjonale vala i Malawi (26.05.09)

EU er glad for at president- og parlamentsvala i Malawi, som vart haldne 19. mai 2009, gjekk fredeleg føre seg og var godt førebudde. EU gratulerer det malawiske folket med at så mange møtte opp og gjorde dette til ein god dag for demokratiet i Malawi.

Erklæring frå EU-formannskapet om brot på religionsfridomen i Iran (25.05.09)

EU uttrykkjer djup uro over at det skjer stadig fleire brot på religionsfridomen i Iran. Særleg fordømmer EU måten dei iranske styresmaktene stadig forfølgjer lovlege uttrykk for kristen tru på.

Erklæring frå EU om avrettinga av sju lovbrytarar, deriblant to mindreårige, som fann stad i Saudi-Arabia (20.05.09)

EU fordømmer på det sterkaste at dødsdommane mot sju lovbrytarar i Saudi-Arabia - mellom anna for brotsverk gjort som mindreårige - vart fullbyrda 12. mai 2009.

Erklæring frå EU om atomprøva som vart gjennomført av Den demokratiske folkerepublikken Korea (25.05.09)

EU fordømmer på det sterkaste atomprøva som Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea) gjennomførte 25. mai 2009.

Erklæring frå EU om den internasjonale dagen mot homofobi (15.05.09)

I samband med den internasjonale dagen mot homofobi stadfester formannskapet i Rådet på vegner av Den europeiske unionen på nytt ikkje-diskrimineringsprinsippet om at menneskerettane gjeld likt for alle menneske uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Erklæring frå EU om politisk vald i Jemen (15.05.09)

EU stadfester på nytt si støtte til eit samla, stabilt og demokratisk Jemen. I denne samanhengen er unionen svært uroa over rapportar om tilfelle av politisk vald den seinare tida.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsdommen mot Troy Davis i USA (15.05.09)

EU følgjer med på utviklinga i saka til den amerikanske statsborgaren Troy Davis, som etter planen skulle avrettast i den amerikanske delstaten Georgia, først i september 2008 og deretter i oktober 2008, då avrettinga vart førebels utsett.

Erklæring frå EU-formannskapet om arrestasjonen av Aung San Suu Kyi (15.05.09)

EU beklagar sterkt at Aung San Suu Kyi, leiaren av Den nasjonale demokratiligaen (NLD), og medlemer av husstanden hennar er arresterte og skulda for å bryte vilkåra for husarresten, som ifølgje FN er i strid med folkeretten og nasjonal lovgjeving. Det er særleg slåande at desse hendingane finn stad omtrent samstundes med at husarresten skal ta slutt.

Erklæring frå EU om dommen mot Meshal Tammo i straffedomstolen i Damaskus (14.05.09)

EU beklagar sterkt avgjerda som vart teken i straffedomstolen i Damaskus 11. mai 2009 om å dømme Meshal Tammo, talsmann for det kurdiske partiet Kurdish Future Movement, til tre og eit halvt års fengsel.

Erklæring frå EU om avskaffing av dødsstraff og kriminalisering av homoseksualitet (11.05.09)

EU seier seg glad for at dødsstraffa vart avskaffa i Burundi 22. april 2009.

Erklæring frå EU i høve Taiwans deltaking som observatør på det 62. møtet i Verdas helseforsamling (08.05.09)

EU seier seg glad for og gjev si fulle støtte til at Taiwan tek del i det 62. møtet i Verdas helseforsamling som observatør.

Erklæring frå EU om avrettinga ved steining i Rasht i Iran (30.04.09)

EU fordømmer på det sterkaste det nye tilfellet av avretting ved steining i Den islamske republikken Iran.

Erklæring frå EU om dei valdelege protestane i den nordlege delen av Mitrovica i Kosovo (29.04.09)

EU er djupt uroa over dei valdelege protestane som nyleg fann stad i den nordlege delen av Mitrovica, og som leidde til at ei rekkje personar vart skadde.

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om valgene i Sudan (15.04.09)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om valgene i Sudan.

Erklæring frå EU om opninga av Campo Algodonero-saka om drap på kvinner i Ciudad Juárez i den interamerikanske menneskerettsdomstolen (27.04.09)

EU seier seg glad for at Campo Algodonero-saka vert teken opp i den interamerikanske menneskerettsdomstolen under den 39. ekstraordinære sesjonen frå 27. til 30. april 2009.

Erklæring frå EU om utviklinga i Den demokratiske folkerepublikken Korea den seinare tida (20.04.09)

EU er djupt uroa over avgjerda til Den demokratiske folkerepublikken Korea (Nord-Korea) om å trekkje seg frå sekspartsforhandlingane, avbryte samarbeidet med IAEA og ta opp att verksemda ved dei kjernefysiske anlegga i landet.

Erklæring frå EU om dommen mot Roxana Saberi (20.04.09)

EU er svært uroa over dommen som vart kunngjord av den iranske revolusjonære domstolen 18. april 2009 mot Roxana Saberi for påstått spionasje.

Erklæring frå EU om utviklinga i Fiji den seinare tida (17.04.09)

EU seier seg svært uroa over utviklinga i Republikken Fijiøyane etter avgjerda 10. april 2009 om å oppheve grunnlova.

Erklæring frå EU-formannskapet om oppskytinga av ein "eksperimentell kommunikasjonssatellitt" Nord-Korea (06.04.09).

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om rakettoppskytning frå Nord-Korea.

Erklæring frå formannskapet på vegner av EU om det brutale åtaket på Gladys Monterroso Velasquez (06.04.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om det brutale åtaket på Gladys Monterroso Velasquez i Guatemala.

Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om utviklinga på Madagaskar den seinare tida (20.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om utviklinga på Madagaskar.

Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om trugsmåla om utkasting frå hus i Aust-Jerusalem (23.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om utkasting frå hus i Aust-Jerusalem.

Erklæring frå EU-formannskapet om lova som avskaffar dødsstraff i delstaten New Mexico (23.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om lova som avskaffar dødsstraff i delstaten New Mexico , USA.

Erklæring frå EU-formannskapet om menneskerettssituasjonen i Iran (18.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om menneskerettssituasjonen i Iran.

Erklæring frå EU- formannskapet om fengslingsdommen mot Habib Saleh i straffedomstolen i Damaskus 15. mars 2009 (20.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om fengsling av Habib Saleh i Syria.

Erklæring frå EU-formannskapet etter utsetjinga av parlamentsvalet i Jemen (18.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om utsetjinga av valet i Jemen.

Erklæring frå EU-formannskapet etter avgjerda til regjeringa i Sudan om å utvise 13 frivillige organisasjonar (10.03.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om utvisninga av 13 NGOer fra Sudan.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i den austlege delen av Den demokratiske republikken Kongo (20.02.09)

Norge har slutta seg til ein EU-erklæring om situasjonen i Kongo.

Erklæring frå EU-formannskapet om busetjingsverksemda til Israel (24.02.09)

Norge har slutta seg til ei EU-erklæring om busetjingsverksemda til Israel.

Erklæring frå EU-formannskapet om første runde av forhandlingane i Doha om Darfur (20.02.09)

Den europeiske unionen seier seg glad for avtalen om godvilje og bygging av tillit, som vart underteikna 17. februar 2009 i Doha i Qatar, mellom den nasjonale einskapsregjeringa i Sudan og Rettferds- og likskapsrørsla.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Province Orientale i Den demokratiske republikken Kongo (LRA) (20.02.09)

Den europeiske unionen (EU) merkjer seg avtalen mellom Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Uganda om å forlengje den felles militæraksjonen mot Herrens motstandshær (LRA), som starta 14. desember.

Erklæring frå EU-formannskapet om rettssaka mot sju bahai'-leiarar i Iran (17.02.09)

EU er djupt uroa over dei alvorlege skuldingane som er retta mot sju bahai'-leiarar i Iran. Dei har vore internerte av dei iranske styresmaktene i åtte månader utan at dei har vore tiltala for noko, og dei har ikkje hatt tilgang til juridisk bistand i denne tida.

Erklæring frå EU-formannskapet om avrettinga av Steve Henley (12.02.09)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste avrettinga av Steve Henley, som fann stad 4. februar i Riverbend-fengselet i Nashville i Tennessee.

Erklæring frå EU-formannskapet om den internasjonale dagen mot bruk av barnesoldatar 12. februar (12.02.08)

På den internasjonale dagen mot bruk av barnesoldatar understrekar Den europeiske unionen trongen for å trappe opp arbeidet på alle plan for å verne born mot verknadene av krig, medrekna det å verte bortført for å tene som stridande, sexslavar eller tenarar.

Erklæring frå EU-formannskapet om Madagaskar (06.02.09)

Den europeiske unionen er djupt uroa over opptøyane, tapa av menneskeliv og øydeleggingane som har gått føre seg på Madagaskar og uttrykkjer medkjensle med Madagaskars befolkning, som lever under vanskelege forhold.

Erklæring frå EU-formannskapet om dei russiske planane om å styrkje det militære nærværet i Abkhasia og Sør-Ossetia (06.02.09)

Den europeiske unionen er alvorleg uroa over planane som Den russiske føderasjonen har offentleggjort om å styrkje sitt militære nærvær i dei georgiske regionane Abkhasia og Sør-Ossetia utan samtykke frå regjeringa i Georgia. Dette gjeld m.a. russiske planar om å opprette ein flåtebase på kysten av Abkhasia.

Erklæring frå EU-formannskapet om utviklinga den siste tida i Zimbabwe (03.02.09)

EU seier seg glad for at partane i Zimbabwe med hjelp frå SADC har kome fram til ein avtale.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet av ny president i Somalia (03.02.09)

Den europeiske unionen gratulerer den nye presidenten i Republikken Somalia, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, med valsigeren.

Erklæring frå EU-formannskapet om representant-husets vedtak av lova om humanitære organisasjonar og foreiningar i Den føderale demokratiske republikken Etiopia (02.02.09)

EU har merkt seg at representanthuset i Etiopia har vedteke ei erklæring om humanitære organisasjonar og foreiningar, som har som føremål å sikre at sivilsamfunnet og sivilsamfunnets organisasjonar opererer på ein ansvarleg, effektiv og open måte.

Erklæring frå EU-formannskapet om APRM i høve møtet i APRM-forumet (mellom stats- og regjeringssjefar) i Addis Abeba 28.-29. januar 2009 (28.01.09)

Når dei 29 statsoverhovuda og regjeringssjefane no møtest i Addis Abeba til toppmøtet i forumet for APRM (the African Peer Review Mechanism), ønskjer Den europeiske unionen å gje uttrykk for si fulle støtte til APRM-prosessen.

Erklæring frå EU-formannskapet etter opninga av rettssaka mot Thomas Lubanga ved Den internasjonale straffedomstolen i januar 2009 (28.01.09)

EU seier seg nøgd med at rettssaka mot Thomas Lubanga tok til ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag 26. januar 2009. Denne første rettsprosessen ved ICC utgjer eit svært viktig steg i kampen mot straff-fritak for dei alvorlegaste brotsverka, og i kampen for rettferd for ofra for slike brotsverk i Den demokratiske republikken Kongo (DRC).

Erklæring frå EU-formannskapet om avrettinga av Molla Gol Hassan og masseavrettingar i Iran (27.01.09)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste avrettinga av Molla Gol Hassan, ein afghansk statsborgar som var dømt for eit brotsverk han skal ha gjort seg skyldig i då han var 17 år gammal. Han vart avretta 21. januar 2009 i Evin-fengselet i Teheran.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i den austlege delen av DRC (15.01.09)

Den europeiske unionen er framleis uroa over situasjonen i den austlege delen av Den demokratiske republikken Kongo, og særleg over dei humanitære følgjene.

Erklæring frå EU-formannskapet om skipinga av ny regjering i Bangladesh (13.01.09)

Den europeiske unionen helsar med glede den vellykka gjennomføringa av parlamentsvalet i Bangladesh 29. desember 2008 og den påfølgjande utnemninga av ny regjering i Bangladesh.

Erklæring frå EU-formannskapet om avretting i Iran (13.01.09)

Den europeiske unionen fordømmer sterkt nye tilfelle av avretting ved steining i Den islamske republikken Iran. Ifølgje offisiell stadfesting i dag og rapportar frå andre truverdige kjelder skulle tre personar avrettast ved steining i byen Mashhad i veka som tok til 21. desember 2008.

Erklæring frå EU-formannskapet om Taiwan-sundet (12.01.09)

Den europeiske unionen seier seg glad for at dei første direkte fly- og båtsambanda mellom dei to sidene av Taiwan-sundet vart oppretta 15. desember. Desse sambanda er eit konkret uttrykk for avtalane som vart inngått under dei uoffisielle drøftingane mellom dei to sidene i november 2008.


2008

Erklæring om at EU-formannskapet ser positivt på iverksetjinga av ASEAN-charteret (17.12.08)

Den europeiske unionen ser positivt på iverksetjinga av ASEAN-charteret. Dette dokumentet definerer ei ny institusjonell ramme og markerer ein viktig etappe i den regionale integreringsprosessen i Søraust-Asia.

Erklæring frå EU-formannskapet etter det mislykka siste møtet i sekspartsforhandlingane om ei løysing på det nordkoreanske atomvåpen-spørsmålet (23.12.08)

Den europeiske unionen merkjer seg at det siste møtet i sekspartsforhandlingane om ei løysing på det nordkoreanske atomvåpenspørsmålet (Beijing, 8.-11. desember) ikkje har ført til dei resultata som var forventa av partane, særleg når det gjeld å semjast om utforming av ein verifikasjonsprotokoll til ei erklæring Nord-Korea sende ut om sine kjernefysiske anlegg og program 26. juni 2008.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsstraffa i Saint Christopher og Nevis (23.12.08)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste avrettinga 19. desember 2008 av Charles Elroy Laplace, som vart dømt til døden i februar 2006. Denne avrettinga inneber slutten på eit de facto moratorium som har vore gjeldande i Saint Christopher og Nevis sidan 1998.

Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om den vedvarande interneringa av Michel Kilo og Mahmoud Issa (22.12.08)

Den europeiske unionen seier seg lei for avgjerda i den syriske kassasjonsdomstolen om å seie nei til at Michel Kilo og Mahmoud Issa vert sette fri før tida.

Erklæring frå EU-formannskapet om "Charter 2008"(19.12.08)

Den europeiske unionen ønskjer å gje uttrykk for si djupe uro etter arrestasjonen av Liu Xiaobo og andre menneskerettsaktivistar rett før 60-årsdagen for Den universelle menneskerettserklæringa.

Erklæring frå EU-formannskapet om usbekiske enkeltsaker (16.12.08)

Med tilvising til avgjerda i Rådet for generelle saker og eksterne relasjonar den 13. oktober 2008 ser Den europeiske unionen positivt på lauslatinga av to usbekiske menneskerettsforsvararar, Dilmurod Mukhiddinov og Mamarajab Nazarov, og på at den kjende menneskerettsforsvararen fr. Tadjibaeva har fått utreiseløyve etter først å ha blitt lauslaten på prøve.

Erklæring frå EU-formannskapet Russland (10.12.08)

Den europeiske unionen uttrykkjer djup uro over ransakinga av kontora til organisasjonen Memorial i St. Petersburg den 4. desember 2008. Denne handlinga, berre nokre dagar før markeringa av 60-årsdagen for FNs menneskerettserklæring, sender ut eit negativt signal.

Erklæring frå EU-formannskapet om utplasseringa av EULEX (27.11.08)

EU ser positivt på semja som blei oppnådd i FNs tryggingsråd i går, 26. november 2008, om å utplassere EULEX i heile Kosovo, og ser positivt på at Tryggingsrådet har vedteke ei presidenterklæring til støtte for den rekonfigureringa generalsekretæren i FN har teke initiativ til.

Erklæring frå EU-formannskapet etter ICC- påklagarens nye oppmoding om utferding av arrestordrar i samband med situasjonen i Darfur (24.11.08)

Den europeiske unionen er gjort kjent med oppmodinga frå Den internasjonale straffe-domstolens påklagar om at det vert utferda arrestordrar på tre opprørsgruppemedlemmer, som skal vere ansvarlege for det dødelege åtaket på soldatar frå Den afrikanske unionen i Haskanita 29. september 2007. Det er no opp til dommarane i ICCs kammer for førehands-gransking å avgjere kva som skal skje med oppmodinga frå påklagaren.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Darfur (18.11.08)

Den europeiske unionen ser positivt på at den sudanske presidenten einsidig har kunngjort våpenkvile i Darfur.

Erklæring frå EU-formannskapet om Taiwan (12.11.08)

Den europeiske unionen ser positivt på den vedvarande innsatsen begge sider gjer for å betre tilhøva over Taiwan-sundet, som medverkar vesentleg til stabilitet og tryggleik i Aust-Asia.

Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om avrettinga av Gholam-Reza H. i Iran (12.11.08)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste avrettinga i Isfahan onsdag 29. oktober av Gholam-Reza H., ein 19 år gammal afghanar, som var dømt for eit drap han skal ha utført to år tidlegare.

Erklæring frå EU-formannskapet om øydelegginga av hus i Aust-Jerusalem (10.11.08)

Den europeiske unionen uttrykkjer djup uro over rivinga av palestinske hus som dei israelske styresmaktene har sett i verk i fleire delar av Aust-Jerusalem den siste tida.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Zambia (10.11.08)

Den europeiske unionen har følgt nøye med på det zambiske presidentvalet, som vart halde 30. oktober.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Republikken Maldivane den 28. Oktober 2008 (06.11.08)

Den europeiske unionen ser positivt på den vellukka gjennomføringa av det første presidentvalet med fleire kandidatar i Republikken Maldivane.

Erklæring frå EU-formannskapet om dommen mot tolv underskrivarar av Damaskus-erklæringa (05.11.08)

Den europeiske unionen beklagar sterkt at tolv framståande medlemmer av sivilsamfunnet i Damaskus den 29. oktober 2008 blei dømde til fengsel i to og eit halvt år for å ha underteikna Damaskus-erklæringa om nasjonal demokratisk endring.

Erklæring frå EU-formannskapet om Iran (04.11.08)

Den europeiske unionen ser positivt på at dei iranske styresmaktene har sendt ut eit rundskriv med forbod mot avretting av personar som var mindreårige då dei gjorde seg skuldige i brotsverket dei er dømde for, og rosar dette som ei velvillig handling med sikte på å setje praksis i Den islamske republikken Iran i samsvar med dei internasjonale pliktene landet har teke på seg.

Erklæring frå EU-formannskapet om enkeltsaker i Usbekistan (28.10.08)

Den europeiske unionen, som viser til vedtaket som vart gjort av Rådet for allmenne saker og eksterne relasjonar 13. oktober 2008, er glad for at dei to usbekiske menneskerettsaktivistane Dilmurod Mukhiddinov og Mamarajab Nazarov er sette fri.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Aserbajdsjan 15. oktober 2008 (20.10.08)

Den europeiske unionen er merksam på det arbeidet som vert gjort for å organisere valet på ein betre måte, og på endringane i vallova, som reflekterer nokre av tilrådingane frå OSSEs kontor for demokratiske institusjonar og menneskerettar (ODIHR) og Venezia-kommisjonen.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Republikken Maldivane 8. oktober 2008 (15.10.08)

Den europeiske unionen seier seg glad for at det for første gong er gjennomført eit presidentval med fleire kandidatar på Maldivane. Valet, som fann stad etter dei konstitusjonelle endringane i august 2008, representerer ein viktig milestein i den pågåande demokratiske reformprosessen.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i den austlege delen av DRC (10.10.08)

Den europeiske unionen er svært uroa over dei stadige samanstøytane i den austlege delen av Den demokratiske republikken Kongo, og konsekvensane desse har for den humanitære situasjonen.

Erklæring frå EU-formannskapet i høve den internasjonale dagen mot dødsstraff (10.10.08)

I dag, 10. oktober, høgtidar Den europeiske unionen den sjette internasjonale og den andre europeiske dagen mot dødsstraff.

Norsk tilslutning til en EU-erklæring om løslatelsen av U Win Tin i Burma (25.09.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av U Win Tin i Burma.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen for folk som høyrer til religiøse minoritetar i Iran (26.09.08)

Den europeiske unionen er svært uroa over den forverra situasjonen når det gjeld religions- og trusfridom, og særleg for retten til fri religionsutøving, i Iran, der presset på folk som høyrer til religiøse minoritetar har auka dei siste månadene.

Erklæring frå EU-formannskapet etter valet av president Kgalema Motlanthe (26.09.08)

Den europeiske unionen har følgt nøye med på den siste politiske utviklinga i Sør-Afrika, eit land som EU har etablert eit særs variert og fruktbart strategisk partnarskap med, noko resultata frå det første toppmøtet mellom Sør-Afrika og EU, som vart halde 25. juli i Bordeaux, vitnar om.

Erklæring frå EU-formannskapet etter frigjevinga av U Win Tin (24.09.08)

Den europeiske unionen seier seg glad for at den burmesiske journalisten U Win Tin, som er ein av grunnleggjarane av Den nasjonale ligaen for demokrati, er sett fri etter 19 år i fengsel.

Erklæring frå EU-formannskapet om parlamentsvalet i Angola (24.09.08)

Den europeiske unionen seier seg nøgd med at første fase av valprosessen i Angola er sluttført, med offentleggjeringa av dei endelege resultata frå parlamentsvalet, som vart gjennomført 5. og 6. september 2008.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Darfur (23.09.08)

Den europeiske unionen oppmodar dei sudanske styresmaktene om straks å stanse dei militære operasjonane som starta for nokre dagar sidan i Darfur. Unionen fordømmer bruken av kvite fly i desse operasjonane, noko som vert gjort med overlegg for å skape forvirring, fordi dei kan forvekslast med flya til Dei sameinte nasjonane.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen for menneskerettane i Syria (19.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU der ein uttrykker uro over situasjonen for menneskerettane i Syria.

Erklæring frå EU-formannskapet om Taiwan (19.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU der unionen stadfester sin "eitt kina"-politikk.

Erklæring frå EU-formannskapet etter at IAEA la fram rapport om Irans kjernefysiske aktivitetar (18.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU om den kjernesfysiske aktiviteten til Iran.

Erklæring frå EU-formannskapet om politiske fangar i Eritrea (18.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU om tilhøvet for politiske fangar i Eritrea.

Erklæring frå EU-formannskapet om drapa på tre unge jenter i Pakistan (16.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU som protesterer mot drap på tre unge jenter i Baluchistan.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen på Mindanao (15.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU der ein er sterkt uroa over situasjonen på den filippinske øya Mindanao.

Erklæring frå EU-formannskapet etter avrettinga av tre personar som var dømde til døden i Japan (12.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU om Japan etter henrettinga av tre japanarar.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Angola (10.09.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om Angola.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Mauritania (10.09.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU om Mauritania.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Emaddedin Baghi (09.09.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om situasjonen til Emaddedin Baghi i Iran.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Magomed Yevloyev (05.09.08)

Norske har sluttet seg til en EU-erklæring om bortgangen av Magomed Yevloyev i Russland.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Sudan (29.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring der EU fordømmer hendelsene i Kalma i Sudan.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Hviterussland (27.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av Sergei Parsiukevich og Andrei Kim i Hviterussland.

Erklæring frå EU-formannskapet om avrettinga av Reza Hejazi (25.08.08)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste avrettinga i Isfahan tysdag 19. august av Reza Hejazi, som var dømt for eit drap han skal ha utført i 2004, då han var 15 år gammal.

Erklæring frå EU-formannskapet om overføring av makt frå Nigeria til Kamerun i den vestlege delen av Bakassi-halvøya (20.08.08)

Den europeiske unionen seier seg glad for maktoverføringa som har funne stad i den vestlege delen av Bakassi-halvøya, frå Nigeria til Kamerun, som markerer slutten på overleveringsprosessen som vart innleidd i 2006.

Erklæring frå EU-formannskapet om Mauritania (13.08.08)

Den europeiske unionen tek opp att si sterke fordømming av kuppet som fann stad i Mauritania 6. august 2008. EU meiner at unntakstilstanden som vart innført av dei militære leiarane som greip makta, og som vart stadfest i forordning av 11. august 2008, og særleg avsetjinga av republikkens president, saknar all legitimitet.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om forestående henrettelse i Iran (12.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring der EU uttrykker bekymring for rapporter om at Amir Amrollahi, dømt til døden for forbrytelser begått når han var mindreårig, om kort tid vil bli henrettet.

Erklæring frå EU-formannskapet om avrettinga av José Medellin i USA (Texas) (11.08.08)

EU seier seg svært lei for at den meksikanske statsborgaren José Medellin vart avretta 5. august 2008 i staten Texas i USA, trass i fleire appellar frå unionen og vedtak i Den internasjonale domstolen.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om situasjonen i Georgia (11.08.08)

Norge sluttet seg 11. august til en EU-erklæring om situasjonen i Georgia.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om kurdere i Iran (05.08.08)

Norge sluttet seg 5. august til vedlagte erklæringstekst fra Rådet om "Projet de déclaration sur la situation en Iran de la minorité kurde".

Norsk tilslutning til EU-erklæring om "reintroduction death penalty in Liberia" (01.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om dødsstraff i Liberia.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om "transfer of Mr Radovan Karadzic to the ICTY in The Hague" (31.07.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om overføring av Radovan Karadzic til ICTY i Haag.

Norsk tilslutning til EU-erklæring: Declaration on the execution of 29 people in Evin prison in Iran (29.07.08)

Norge sluttet seg i dag til en EU-erklæring om henrettelser i Iran.

Erklæring frå EU-formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om dei ni iranarane som risikerer å bli steina (24.07.08)

Den europeiske unionen, som nettopp har stadfest overfor Iran at han er imot dødsstraff under alle omstende, er djupt bekymra over at åtte iranske kvinner og ein iransk mann er dømde til steining, og at avrettinga av dei er nært føreståande.

Erklæring frå EU-formannskapet om bruken av dødsstraff i Iran (18.07.08)

Den europeiske unionen er sterkt uro over meldingane om at ti iranarar blei avretta offentleg berre i veka frå 7. juli 2008. Unionen er òg uroa over det nye lovforslaget om å innføre dødsstraff for endå fleire lovbrot, mellom anna oppretting av nettstader som forstyrrar den ”psykologiske samfunnstryggleiken”, som det heiter.

Erklæring frå EU-formannskapet om sekspartssamtalane (18.07.08)

Den europeiske unionen seier seg fornøgd med utfallet av dei siste sekspartssamtalane som fann stad i Beijing frå 10. til 12. juli 2008, og håpar at samtalane held fram med sikte på å oppnå fullstendig, kontrollerbar og irreversibel nedbygging av heile atomprogrammet til Nord-Korea, i samsvar med måla i tryggingsrådsresolusjon 1718.

Erklæring frå EU-formannskapet etter kommunikeet frå aktor ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) (14.07.08)

Den europeiske unionen har merkt seg utsegnene frå aktor ved ICC om brotsverka som er utøvde i Darfur.

Erklæring frå EU-formannskapet om dei iranske rakettprøvane (11.07.08)

Den europeiske unionen uttrykkjer uro over at Iran først 9. og deretter 10. juli gjennomførte prøvar med kort- og langdistanserakettar.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Zimbabwe (04.07.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om presidentvalget i Zimbabwe.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Nord-Korea (02.07.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om Nord-Korea.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om torturofre (26.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om den internasjonale dagen for torturofre.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om samvittighetsfanger (19.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om samvittighetsfanger.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om henrettelsen av Mohammad Hassanzadeh (13.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om henrettelsen av Mohammad Hassanzadeh

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Jemen (12.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om sikkerhetssituasjonen i Jemen.

Norsk tilslutning til EU-erklæring om Usbekistan (10.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av Moutabar Tadjibaeva i Usbekistan.

Erklæring frå EU-formannskapet om tilhøva over Taiwansundet (04.06.08)

EU ser positivt på den framdrifta i utviklinga av tilhøva over Taiwansundet som blei skapt med tiltredingstalen til den nye leiaren i Taiwan, Ma Ying-jeou, og erklæringa frå Chen Yunlin, leiar av kontoret for Taiwan-spørsmål i det kinesiske statsrådet.

Erklæring frå EU-formannskapet om forlenginga av husarresten for Aung San Suu Kyi (04.06.08)

EU ser med stor sorg på at styresmaktene i Burma/Myanmar har vedteke at Daw Aung San Suu Kyi, leiaren for den nasjonale demokratiligaen, framleis skal sitje i husarrest.

Erklæring frå EU-formannskapet om våpenkvila i Burundi (03.06.08)

Den europeiske unionen ser positivt på at forhandlingsdelegasjonen frå PALIPEHUTU-FNL har vendt tilbake til Burundi, og at den felles kontroll- og overvakingsmekanismen igjen er i funksjon. Unionen ser særleg positivt på våpenkvila mellom den burundiske regjeringa og PALIPEHUTU-FNL, som vart underteikna 25. mai 2008.

Erklæring frå EU-formannskapet om konflikten i Abyei i Sudan (29.05.08)

Den europeiske unionen er sterkt uroa over opptrappinga av valdsbruken i Abyei i Sudan i det siste. Om det ikkje snarast blir funne ei løysing, kan denne siste krisa bli ein alvorleg trussel mot gjennomføringa av den fullstendige fredsavtalen (CPA) frå 2005.

Erklæring frå EU-formannskapet om effektiv internasjonal bistand til Burma/Myanmar framfor den internasjonale konferansen 25. mai (28.05.08)

Den europeiske unionen stadfester sin solidaritet med innbyggjarane i Burma/Myanmar som er råka av syklonen Nargis. EU uttrykkjer si fulle støtte til den innsatsen FN, ASEAN-landa og internasjonale og lokale instansar gjer for å yte naudhjelp til ofra og hjelpe dei å byggje opp att livsgrunnlaget sitt fort.

Erklæring frå EU-formannskapet om den planlagde avrettinga av Behnoud Shojaee og Saeed Jazee (23.05.08)

EU er djupt uroa over meldinga om at Behnoud Shojaee og Saeed Jazee, som er dømde til døden for brotsverk dei gjorde seg skyldige i medan dei var mindreårige, snart skal avrettast.

Erklæring frå EU-formannskapet om fengslinga av Bahai-tilhengjarar (21.05.08)

EU er djupt uroa over rapportar om at tenestemenn frå Etterretningsministeriet 14. mai arresterte seks medlemmer av Bahai-samfunnet i Teheran, som no vert haldne internerte i Evin-fengselet.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen for menneskerettsforkjemparar i Colombia (19.05.08)

Den europeiske unionen ønskjer å gje uttrykk for si alvorlege uro over drapa på og dødstruslane mot leiarar av sosiale organisasjonar og menneskerettsorganisasjonar i Colombia dei siste vekene.

Erklæring frå EU-formannskapet om Somalia (14.05.08)

EU seier seg glad for dei store framstega som er gjort i den politiske prosessen i Somalia sidan byrjinga av året.

Erklæring frå EU-formannskapet om nye avrettingar i USA (14.05.08)

Den 2. mai 2008 retta ambassadørane frå Den europeiske unionen i Washington ein appell til dei relevante styresmaktene i staten Georgia om å spare livet til William Lynd. Det er særs nedslåande at appellane om nåde i tilfellet Lynd ikkje vart tekne til følgje, og at ei påfølgjande ankesak ved Georgias høgsterett heller ikkje førde fram.

Erklæring frå EU-formannskapet om valdsbølgja den siste tida i Sudan (14.05.08)

Den europeiske unionen er djupt uroa over valdsutøvinga den siste tida i Sudan og oppmodar alle partar om å stanse valdsbruken omgåande, respektere dei forpliktingar dei har etter internasjonal humanitær rett, og engasjere seg for å finne ei fredeleg løysing på alle uløyste spørsmål.

Erklæring frå EU-formannskapet om dommen mot Kamal Labwani (08.05.08)

Den europeiske unionen fordømmer avgjerda nyleg i ein syrisk domstol om å forlengje den 12 år lange fengselsstraffa til Kamal Labwani med 3 nye år, fordi han skal ha spreidd informasjon som hadde som siktemål å undergrave nasjonens moral, i medhald av artikkel 286 i straffelova.

Erklæring frå EU-formannskapet om den auka spenninga mellom Georgia og Russland (06.05.08)

EU er alvorleg uroa over dei mange hendingane som har auka spenninga mellom Georgia og Den russiske føderasjonen den siste tida.

Erklæring frå EU-formannskapet om det utvida møtet mellom nabolanda til Irak (29.04.08)

EU ser positivt på det utvida ministermøtet mellom nabolanda til Irak som vart halde i Kuwait 22. april, og takkar regjeringa i Kuwait, som var vertskap for denne viktige hendinga.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsstraff i USA (25.04.08)

Den 11. september 2007 appellerte EU-ambassadørane i Washington til guvernøren i Kentucky, Eric Fletcher, om å hindre avrettinga av Ralph Baze, ei avretting som ville ha brote eit defactomoratorium som har vore i kraft i staten Kentucky sidan 1999.

Erklæring frå EU-formannskapet om åtaka ved Bujumbura (23.04.08)

Den europeiske unionen er forskrekka over åtaka og dei påfølgjande skotvekslingane som har gått føre seg like i nærleiken av Bujumbura og i Kayanza-provinsen sidan 17. april.

Erklæring frå EU-formannskapet om Georgia (21.04.08)

EU ser med stor uro på utviklinga i dei georgiske konfliktområda den seinare tida, særleg det siste vedtaket Den russiske føderasjonen har gjort, og som den russiske utanriksministeren kunngjorde 16. april 2008, om å etablere offisielle band til institusjonar hos defactostyresmaktene i Sør-Ossetia og Abkhasia utan samtykke frå regjeringa i Georgia.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet til grunnlovgjevande forsamling i Nepal (17.04.08)

Den europeiske unionen ser svært positivt på at valet til grunnlovgjevande forsamling den 10. april stort sett gjekk fredeleg og rett føre seg. Vi gratulerer folket i Nepal og valkommisjonen. Etter ti års intern uro og krig har dei vist at dei forpliktar seg til demokratiet og er bestemte på å byggje ei ny framtid. Den 10. april 2008 er ein historisk dag for Nepal.

Erklæring frå EU-formannskapet om Zimbabwe (16.04.08)

Den europeiske unionen følgjer nøye med på det som skjer i Zimbabwe, og seier seg glad for det ekstraordinære toppmøtet som SADC har halde for å drøfte Zimbabwe, med SADCs formann, Zambias president Mwanawasa, som vertskap. Unionen deler SADCs uro over situasjonen og er glad for det arbeidet organisasjonen gjer for å finne ei regional løysing.

Erklæring frå EU-formannskapet om Kenya (16.04.08)

Den europeiske unionen seier seg glad for avtalen mellom Kenyas president Kibaki og opposisjonsleiaren Odinga om å skipe ei koalisjonsregjering. Som partnarar i ei koalisjonsregjering viser leiarane i Kenya vilje til å samarbeide i god tru, for å fremje dei større interessene til heile nasjonen.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Bolivia (11.04.08)

Den europeiske unionen er uroa over den spente situasjonen i Bolivia og den vedvarande mangelen på dialog for å løyse opp situasjonen, og er bekymra over faren for valdsutbrot som kan true den fredelege sameksistensen i landet.

Erklæring frå EU-formannskapet om Kenya (08.04.08)

Den europeiske unionen og dei andre internasjonale partnarane til Kenya såg positivt på maktdelingsavtalen som vart underteikna av den kenyanske presidenten Mwai Kibaki og opposisjonsleiaren Raila Odinga 28. februar.

Erklæring frå EU-formannskapet om Zimbabwe (04.04.08)

Den europeiske unionen følgjer nøye med på vala i Zimbabwe. Unionen ser positivt på at det zimbabwiske folket stod fast på å gjere bruk av den grunnleggjande demokratiske retten sin til å røyste ved vala 29. mars.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsstraff i Guatemala (01.04.08)

Den europeiske unionen ser positivt på avgjerda til den guatemalanske presidenten Alvaro Colom, som fredag 14. mars 2008 la ned veto mot eit lovforslag som kunne ha betydd gjeninnføring av dødsstraff i Guatemala ved at presidenten fekk fullmakt til å omgjere dødsdommar.

Erklæring frå EU-formannskapet om tilhøva over Taiwansundet (31.03.08)

Den europeiske unionen ser positivt på valet som blei halde i Taiwan 22. mars, og gjentek si støtte til Taiwans demokratiske verdiar.

Erklæring frå EU-formannskapet om Kviterussland (31.03.08)

Formannskapet på vegner av medlemsstatane i Den europeiske unionen seier seg djupt skuffa over arrestasjonen av eit stort tal deltakarar, særleg unge, og fordømmer valden som vart brukt for å spreie fredelege demonstrantar i samband med Fridomsdagen i Minsk og andre kviterussiske byar 25. mars.

Erklæring frå EU-formannskapet om årsdagen for framlegginga av situasjonen i Darfur/Sudan for ICC (31.03.08)

Den 31. mars 2005 la tryggingsrådet i FN situasjonen i Darfur fram for Den internasjonale straffedomstolen. I resolusjon 1593 (2005) slo Tryggingsrådet fast at ”regjeringa i Sudan og alle andre partar i konflikten i Darfur skal samarbeide fullt ut og yte all nødvendig hjelp til domstolen og aktor.”

Erklæring frå EU-formannskapet om fengslinga av Hu Jia og andre kinesiske menneskerettsforsvararar (28.03.08)

Etter å ha teke opp saka til den respekterte menneskerettsaktivisten Hu Jia med dei kinesiske styresmaktene nyleg, er Den europeiske unionen djupt uroa over at han framleis sit fengsla.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Kamerun (27.03.08)

Den europeiske unionen følgjer nøye med på diskusjonen om revisjonen av grunnlova, og peikar samtidig på at eventuelle endringar i konstitusjonen må vedtakast av folket og institusjonane i Kamerun.

Erklæring frå EU-formannskapet i høve Internasjonal dag for avskaffing av rasediskriminering 21. mars 2008 (21.03.08)

Nær 50 år etter ”Sharpeville-massakren” den 21. mars 1960 er bodskapen frå Internasjonal dag for avskaffing av rasediskriminering stadig like aktuell. Rasisme, framandfrykt og diskriminering er framleis eit problem, og det internasjonale samfunnet har framleis eit felles ansvar for å setje i verk mottiltak verda over.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Tibet (19.03.08)

EU er djupt uroa over stadige meldingane om uro i Tibet og uttrykkjer si djupaste medkjensle med familiane til ofra. EU søkjer aktivt ei ytterlegare avklaring om situasjonen frå den kinesiske regjeringa.

Erklæring frå EU-formannskapet om hendingane i Burundi den seinare tida (18.03.08)

Den europeiske unionen har med uro og sorg fått kjennskap til åtaka som heimane til fleire parlamentsmedlemmer i Bujumbura blei utsette for om kvelden den 8. mars 2008.

Erklæring frå EU-formannskapet om hendingane i Nedre Kongo den seinare tida (17.03.08)

Den europeiske unionen beklagar djupt det som har hendt i Nedre Kongo dei to siste vekene. Unionen er særleg uroa over talet på dødsoffer i provinsen, som har vore høgt i to år på rad.

Erklæring frå EU-formannskapet om tilhøvet mellom Kina og Taiwan (10.03.08)

EU har ei klar interesse av at det kan oppretthaldast eit fredeleg og stabilt tilhøve mellom Kina og Taiwan. EU minner om eitt-Kina-politikken sin, og standpunktet til unionen at Taiwan-spørsmålet må løysast på fredeleg vis av dei impliserte partane.

Erklæring frå EU-formannskapet om spenningane mellom Ecuador, Venezuela og Colombia (07.03.08)

Den europeiske unionen ser med uro på den aukande spenninga og oppmarsjen av væpna styrkar mellom Venezuela, Ecuador og Colombia. Unionen ber innstendig alle involverte partar om å vise atterhald og unngå all vidare opptrapping av den situasjonen som ligg føre i dag.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Armenia (04.03.08)

Den europeiske unionen ser med stor uro på situasjonen i Republikken Armenia etter presidentvalet der. EU fordømmer valdshandlingane i samband med hendingane 1. mars, då menneskeliv gjekk tapt og fleire vart skadde.

Erklæring frå EU-formannskapet om Kviterussland (28.02.08)

På vegner av Den europeiske unionen uttrykkjer formannskapet si medkjensle med den fengsla tidlegare kviterussiske presidentkandidaten Aliaksandr Kazulin og døtrene hans i høve dødsfallet til Irina Kazulina.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsstraff i Guatemala (26.02.08)

Den europeiske unionen uttrykkjer djup uro over vedtakinga av ei lov, ”lova om omgjering av dødsstraff”, som, dersom ho skulle bli sett i kraft, i praksis vil innebere slutten på det defactomoratoriet på dødsstraff som har vore i kraft i Guatemala sidan 2000. EU meiner at lova som den guatemalanske kongressen har vedteke i denne samanhengen, er ei svært negativ utvikling.

Erklæring frå presidentskapet på vegner av Den europeiske unionen om gjennomføringa av vala i Pakistan (26.02.08)

Den europeiske unionen ser positivt på vala som blei avvikla i Pakistan 18. februar. Vi gratulerer det pakistanske folket som har engasjert seg for demokratisk utvikling og avvist ekstremistiske krefter. Vala dannar eit grunnlag for ei ny demokratisk utvikling i Pakistan.

Erklæring frå EU-formannskapet om behandlinga av eit utkast til straffelov i Iran (25.02.08)

Den europeiske unionen er djupt uroa over den stadige forverringa av menneskerettssituasjonen i Den islamske republikken Iran.

Erklæring frå EU-formannskapet om antiisraelske utsegner den seinare tida (25.02.08)

EU fordømmer i dei sterkaste ordelag utsegnene frå den iranske presidenten Ahmdinejad, talsmannen for den iranske nasjonalforsamlinga Majlis, Haddad Adel, den iranske utanriksministeren Mottaki og sjefen for den islamske revolusjonsgarden, Jafari.

Erklæring frå EU-formannskapet på seksårsdagen for bortføringa av Ingrid Betancourt (23.02.08)

Seksårsdagen for bortføringa av Ingrid Betancourt den 23. februar 2003 er ei påminning til verdssamfunnet om den tragedien som dagleg rammar alle som er haldne som gissel i Colombia. Nokre har sete i fangenskap i over ti år.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Armenia 19. februar 2008 (22.02.08)

Den europeiske unionen gratulerer det armenske folket med gjennomføringa av eit presidentval med reell konkurranse.

Erklæring frå EU-formannskapet om vala i Pakistan (15.02.08)

EU ser positivt på at president Musharraf offentleg har sagt at vala til nasjonalforsamlinga og provinsforsamlingane i Pakistan den 18. februar skal gjennomførast på ein fri, rettferdig og open måte.

Erklæring frå EU-formannskapet om frigjevinga av menneskerettsforsvararar i Usbekistan (14.02.08)

Den europeiske unionen ser positivt på at det mellom 2. og 4. februar 2008 vart sett fri fire menneskerettsforsvararar i Usbekistan.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsdommar i Iran (07.02.08)

EU fordømmer den tiltakande bruken av dødsdommar og avrettingar i Den islamske republikken Iran. EU minner òg om sin årelange motstand mot dødsstraff i alle situasjonar.

Erklæring frå EU-formannskapet om forverringa i situasjonen for den religiøse minoriteten bahai i Iran (07.02.08)

EU er djupt uroa over forverringa i situasjonen for etniske og religiøse minoritetar i Iran, særleg over den vanskelege stillinga bahaiane er i.

Erklæring frå EU-formannskapet om den offisielle utnemninga av ny thailandsk regjering 6. februar 2008 (07.02.08)

Den europeiske unionen ser positivt på at demokratiet er tilbake i Thailand, og ønskjer til lukke med den nydanna thailandske regjeringa.

Erklæring frå EU-formannskapet om fredsprosessen i Juba (06.02.08)

Den europeiske unionen er oppmuntra av framgangen som til no er oppnådd i fredsprosessen, og ser positivt på at forhandlingane blei tekne opp att 30. januar. EU ser med glede at tryggingssituasjonen for befolkninga i det nordlege Uganda og det sørlege Sudan har betra seg, etter å ha vore sterkt forverra under konflikten. Dermed blir det enklare for internt fordrivne å vende tilbake til heimstadene sine.

Erklæring frå EU-formannskapet om pågripinga av Riyad Seif og fengslinga av andre aktivistar frå Damaskus-erklæringa (01.02.08)

Den europeiske unionen minner om formannskapserklæringa av 27. september 2007 og erklæringa frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen av 31. desember 2007, og fordømmer pågripinga av Riyad Seif, ein framståande medlem av den demokratiske opposisjonen og tidlegare medlem av den syriske nasjonalforsamlinga, den 28. januar 2008.

Erklæring frå EU-formannskapet om Komorane (25.01.08)

EU minner om si støtte til dei tiltaka AU har sett i verk og til bevaring av Unionen Komorane som ein samla og intakt stat på grunnlag av Fomboni-avtalen (2001) og Moroni-avtalen (2003).

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsdommar i Iran (25.01.08)

EU er djupt uroa over meldingane om at Mahin Torabi, Saeed Jazee, Amir Amrolahi, Rahim Ahmadi, Mohammadreza Haddadi, Behnood og Ali (berre kjend under dette namnet), som er dømde til døden for brotverk dei gjorde som mindreårige, snart skal avrettast.

Erklæring frå EU-formannskapet om allmenn røysterett i Hongkong (24.01.08)

Den europeiske unionen har konsekvent støtta ei snarleg utvikling i retning allmenn røysterett i Hongkong i samsvar med grunnlova. Vi meiner at dette er til fordel for både Hongkong og Kina. Difor er vi skuffa over at allmenn røysterett til valet i 2012 er utelukka, ettersom regjeringa i Hongkong SAR i sin eigen rapport vedgjekk at fleirtalet av folket i Hongkong utan tvil gjekk inn for dette.

Erklæring frå EU-formannskapet om stabiliteten aust i Den demokratiske republikken Kongo (24.01.08)

Den europeiske unionen ser positivt på semja som blei oppnådd på Goma-konferansen for fred, tryggleik og utvikling i Nord- og Sør-Kivu, og på dei oppmuntrande utsiktene for å få slutt på konfliktane i desse to provinsane. EU er oppmuntra over den breie deltakinga i konferansen og tilsegnene som er gjevne på høgt hald.

Erklæring frå EU-formannskapet om stenginga av regionkontora til British Council i Den russiske føderasjonen (21.01.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU om stengninga av regionkontora til British Council i Den russiske føderasjonen.

Erklæring frå EU-formannskapet om meklingsinnsatsen som AU har gjort i Kenya (14.01.08)

EU minner om si erklæring frå 8. januar 2008 og rosar president Kufuor, leiar for Den afrikanske unionen, for innsatsen han har gjort for å løyse den alvorlege krisa som oppstod etter presidentvalet i landet nyleg.

Erklæring frå EU-formannskapet om fredsavtalen for Sudan (09.01.08)

Den europeiske unionen anerkjenner den samla fredsavtalen (CPA) som eit viktig dokument, og vil gje uttrykk for dette i høve treårsdagen for underteikninga.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Kenya (08.01.08)

EU fordømmer valdshandlingane i Kenya den siste tida. EU ber innstendig om at politiske leiarar på alle sider viser størst mogeleg atterhald og avstår frå alle handlingar og utsegner som kan utløyse ytterlegare vald.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Georgia (08.01.08)

Presidentvalet 5. januar 2008 var ein viktig prøve på demokratiet og stabiliteten i Georgia, særleg sett i lys av den politiske utviklinga i landet den seinare tida.

Erklæring frå EU-formannskapet om frigjevinga av 119 fangar i Aserbajdsjan (08.01.08)

Noreg har slutta seg til ei erklæring frå EU der ein ser positivt på den lenge etterlengta frigjevinga av fem journalistar i høve solidaritetsdagen for aserbajdsjanarane i verda.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet i Pakistan (07.01.08)

EU har merkt seg at valkommisjonen i Pakistan har vedteke å utsetje valet i landet til 18. februar. EU gjentek med styrke at det er viktig å halde frie og opne val innan denne nye datoen, som skulle gje rom for ein demokratisk og open valprosess under trygge forhold.

Erklæring frå EU-formannskapet om avskaffinga av dødsstraff i Usbekistan (04.01.08)

EU ser positivt på at Usbekistan 1. januar 2008 avskaffa dødsstraffa. Vi ønskjer den usbekiske regjeringa og det usbekiske folket til lykke med denne viktige avgjerda, og EU oppmodar den usbekiske regjeringa til å gjennomføre vedtaket heilt og fullt og å reformere rettsvesenet ytterlegare.


2007

Erklæring frå EU-formannskapet om den formelle avskaffinga av dødsstraff i delstaten New Jersey i USA (17.12.07)

Den europeiske unionen seier seg svært glad for at guvernør Jon Corzine har underteikna lovframlegg S-171 - som inneber at dødsstraffa er avskaffa i delstaten New Jersey.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet til statsdumaen i Russland (04.12.07)

Den europeiske unionen har merkt seg det førebels resultatet av valet til statsdumaen, som blei halde 2. desember i Russland. EU seier seg glad for at valet fann stad i ordna former og var godt organisert.

Erklæring frå EU-formannskapet om folkerøystinga om grunnlovsendring i Venezuela (28.11.07)

EU merkjer seg at venezuelanarane i ei folkerøysting 2. desember skal røyste over framlegg om å endre grunnlova i landet.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Burundi (27.11.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at det er skipa ei ny regjering som det er brei semje om i Burundi, som ledd i ein dynamisk, framtidsretta dialog- og konsultasjonsprosess.

Erklæring frå EU-formannskapet om interneringane i Republikken Fijiøyane (20.11.07)

Den europeiske unionen er framleis uroa over den interne situasjonen i Republikken Fijiøyane og særleg over rapportane om interneringar som dei fijianske styresmaktene har gjort i samband med ei påstått samansverjing mot medlemmer av overgangsregjeringa i Fiji.

Erklæring frå EU-formannskapet om innføringa av unntakstilstand i Pakistan (06.11.07)

EU er svært uroa over at president Musharraf 3. november erklærte unntakstilstand og oppheva den pakistanske forfatninga og dei grunnleggjande rettane.

Erklæring frå EU-formannskapet om Alisher Saipov, ein kirgisisk journalist og menneskerettsforkjempar med usbekisk opphav, som er død i Kirgisistan (31.10.07)

EU fordømmer på det sterkaste drapet på Alisher Saipov, ein kirgisisk journalist og menneskerettsforkjempar med usbekisk opphav, i Kirgisistan 24. oktober.

Erklæring frå EU-formannskapet om Komorane (23.10.07)

EU har allereie ved fleire høve gjeve uttrykk for uroa si over den krisa som truar einskapen til Komorane. EU ønskjer i dag å gje si fulle støtte til dei avgjerdene som freds- og tryggingsrådet til Den afrikanske unionen tok på møtet 10. oktober 2007, særleg dei tiltaka som blei vedtekne med omsyn til dei ulovlege styresmaktene på Anjouan.

Erklæring frå EU-formannskapet om ytringsfridomen i Den islamske republikken Iran (23.10.07)

EU er framleis djupt uroa over den auka undertrykkinga av alle grupper som nyttar den retten dei har til fritt å gje uttrykk for meiningane sine, og over at avgrensingane i pressefridomen og ytringsfridomen blir trappa opp i Den islamske republikken Iran.

Erklæring frå EU-formannskapet om terroråtaket i Karachi (22.10.07)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste terroråtaket på bilkolonnen til Benazir Bhutto, der meir enn 80 menneske som tok del i eit fredeleg opptog gjennom gatene i Karachi, miste livet.

Erklæring frå EU-formannskapet om parlamentsvalet i Togo (19.10.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at parlamentsvalet i Togo 14. oktober 2007 gjekk føre seg på fredeleg vis. Dette valet markerer eit viktig steg på vegen mot ei konsolidering av demokratiet og er eit vendepunkt i gjennomføringa av den samla politiske avtalen.

Erklæring frå EU-formannskapet om dødsdommen mot Ali Mahin Torabi (16.10.07)

EU er djupt uroa over meldingane om at den øvste leiaren for domstolane i Den islamske republikken Iran, Ayatollah Mahmoud Hashemie Sharoudi, i nær framtid vil stadfeste dødsdommen mot Ali Mahin Torabi.

Erklæring frå EU-formannskapet om stabilitet i området kring dei store sjøane – situasjonen i den austlege delen av Den demokratiske republikken Kongo (15.10.07)

Den europeiske unionen gjev uttrykk for alvorleg uro over at valden held fram og at det framleis er ustabilt i visse område i dei austlege delane av Den demokratiske republikken Kongo, særleg i det nordlege Kivu.

Erklæring frå EU-formannskapet i høve verdsdagen mot dødsstraff – 10. oktober (10.10.07)

I høve den femte verdsdagen mot dødsstraff understrekar Den europeiske unionen på nytt at dei lenge har vore i mot dødsstraff under alle omstende. Det å avskaffe dødsstraff bidreg til at mennesket får større verdigheit og til at menneskerettane gradvis utviklar seg vidare.

Erklæring frå EU-formannskapet om Somali-regionen i Etiopia (09.10.07)

EU følgjer situasjonen i Somali-regionen i Etiopia nøye. Unionen seier seg glad for rapporten om resultata frå FNs sendelag som skulle vurdere den humanitære situasjonen i Somali-regionen, og merkjer seg med uro konklusjonen i rapporten som seier at dei humanitære tilhøva i konfliktområda er blitt vesentleg forverra i dei seinaste månadene.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i dei nordlege regionane i Niger og Mali (09.10.07)

Den europeiske unionen er uroa over den forverra tryggingssituasjonen i dei nordlege regionane i Mali og Niger. EU fordømmer bortføringane og bruken av landminer, som er i strid med internasjonale konvensjonar, særleg Ottawa-konvensjonen, og som er til stor fare for sivilbefolkninga og hindrar utviklinga i desse regionane.

Erklæring frå EU-formannskapet om humanitære avtalar i Colombia (09.10.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for alle initiativa den seinaste tida som med støtte frå den colombianske regjeringa er tekne for å få i stand humanitære avtalar som kan sikre at alle gislar blir sette fri, at den væpna konflikten tek slutt og at det igjen blir fred i Colombia.

Erklæring frå EU-formannskapet om konflikten i Sool-regionen i det nordlege Somalia (09.10.07)

Den europeiske unionen (EU) er uroa over utviklinga i tryggingssituasjonen i den nordlege regionen Sool i Somalia, særleg i og kring regionshovudstaden Las Anod. EU ber innstendig alle dei involverte partane om å vise det største atterhald og å avstå frå nye konfrontasjonar for å unngå ei ytterlegare opptrapping og at situasjonen utviklar seg til ein meir omfattande konflikt.

Erklæring frå EU-formannskapet om den seinaste utviklinga i Burundi (04.10.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for den politiske utviklinga i Burundi den seinaste tida og den harmoniske stemninga som synest å herske der. Den talen presidenten heldt til nasjonen 27. september, legg grunnlaget for ei open og inkluderande maktutøving som vil komme heile det burundiske folket til gode.

Erklæring frå EU-formannskapet om åtaket på AU-sendelaget i Sudan (02.10.07)

Den europeiske unionen fordømmer på det sterkaste det avskyelege åtaket på leiren til AU-sendelaget i Sudan (AMIS), i Haskanita i Darfur, og drapa på og bortføringa av AMIS-soldatar. Unionen uttrykkjer si djupe medkjensle med familiane til dei soldatane som blei drepne.

Erklæring frå EU-formannskapet om det andre toppmøtet mellom Nord- og Sør-Korea (01.10.07)

Den europeiske unionen følgjer med stor interesse alle forsøk på redusere spenninga på Koreahalvøya. Difor stør EU alle initiativ som kan medverke til å fremje fred, stabilitet og samarbeid på halvøya.

Erklæring frå EU-formannskapet om valden mot media i Somalia (27.09.07)

Den europeiske unionen uttrykkjer stor uro over situasjonen for pressefridomen og dei stadig større trugsmåla mot journalistar i Somalia. Sidan januar 2007 har sju journalistar blitt myrda, og andre har blitt utsette for trugsmål og tvinga til å forlate landet.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet i Jamaica som blei halde nyleg (26.09.07)

Den europeiske unionen gratulerer Bruce Golding med utnemninga til statsminister i Jamaica etter det demokratiske parlamentsvalet som blei halde nyleg.

Erklæring frå EU-formannskapet om presidentvalet i Sierra Leone (21.09.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for den fredelege, velordna og opne valprosessen som følgde etter den andre valomgangen av presidentvalet 8. september, og som førte til at det endelege valresultatet blei kunngjort 17. september.

Erklæring frå EU-formannskapet om politiske fangar i Eritrea (18.09.07)

Den europeiske unionen er framleis svært uroa over situasjonen for politiske fangar i Eritrea.

Erklæring frå EU-formannskapet om at Behnam Zare kan bli avretta når som helst (11.09.07)

Den europeiske unionen er djupt uroa over meldinga om at Behnam Zare - som er dømd til døden for eit brotsverk han gjorde seg skuldig i som mindreårig - kan bli avretta når som helst.

Erklæring frå EU-formannskapet om utviklinga i det austlege Kongo (31.08.07)

Den europeiske unionen er svært uroa over utviklinga i det austlege Kongo den seinare tida og særleg over dei militære samanstøytane som skjer nett no.

Erklæring frå EU-formannskapet om fengslinga av demokratiaktivistar i Burma/Myanmar (28.08.07)

Den europeiske unionen ser med uro på at regjeringa i Burma/Myanmar nyleg har arrestert fleire opposisjonsleiarar, særleg frå gruppa «Generation 88», som protesterte mot dei økonomiske byrdene som er lagde på det burmesiske folket.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet i Sierra Leone (17.08.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at president- og parlamentsvalet i Sierra Leone 11. august 2007 gjekk fredeleg for seg.

Erklæring frå EU-formannskapet om Tsjad – underteikninga av ein politisk avtale mellom ulike grupperingar i Tsjad (14.08.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at alle dei politiske partia i Tsjad, både frå fleirtalet og frå opposisjonen, i N'Djamena 13. august 2007 underteikna den politiske avtalen om å styrkje demokratiseringsprosessen i Tsjad.

Erklæring frå EU-formannskapet om den formelle avskaffinga av dødsstraff i Rwanda (26.07.07)

Den europeiske unionen seier seg svært glad for at dødsstraff blei formelt avskaffa i Rwanda 25. juli 2007. Vi gratulerer den rwandiske regjeringa og det rwandiske folket med denne viktige avgjerda.

Erklæring frå EU-formannskapet om avgjerda til den pakistanske regjeringa om å respektere avgjerda til høgsterett om å setje inn att leiaren for høgsterett Iftikar Chaudhry (25.07.07)

På vegner av EU seier formannskapet seg glad for avgjerda til den pakistanske regjeringa om å respektere avgjerda til høgsterett om å setje inn att leiaren for høgsterett Iftikar Chaudhry. Uavhengige domstolar og rettsstatsprinsippa er viktige demokratiske element. EU håper at Pakistan framleis vil halde seg til desse prinsippa på vegen mot større legitimitet for dei politiske institusjonane og ei konsolidering av demokratiet, særleg i lys av det kommande valet.

Erklæring frå EU-formannskapet om frigjevinga av medlemmer av opposisjonen og andre i Etiopia (23.07.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at medlemmer av opposisjonen er blitt sette fri etter at dei som blei dømde i samband med hendingane etter valet i mai 2005, har fått ettergjeve straffa. EU gratulerer alle som har arbeidd for å oppnå dette resultatet.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo (20.07.07)

Den europeiske unionen uttrykkjer djup uro over tryggingssituasjonen i den austlege delen av Den demokratiske republikken Kongo, særleg i Kivu-områda. Det at utanlandske og kongolesiske væpna grupper har tilhald der, at våpen blir spreidde og at det blir drive ulovleg utnytting av naturressursar er framleis ein trussel for stabiliteten i landet.

Erklæring frå EU-formannskapet om "presidentvalet i Nagorno-Karabakh 19. juli 2007 (19.07.07)

EU er merksam på at det fann stad eit "presidentval" i Nagorno-Karabakh 19. juli 2007. EU understrekar at dei ikkje godkjenner Nagorno-Karabakhs sjølvstende. Dei godkjenner heller ikkje legitimiteten til dette "presidentvalet".

Erklæring frå EU-formannskapet om innleiinga av den nasjonale forsoningskongressen i Somalia (18.07.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at den nasjonale forsoningskongressen blei innleia i Mogadishu i Somalia 15. juli, og rosar den nasjonale styrings- og forsoningskomiteen og delegatane for innsatsen deira.

Erklæring frå EU-formannskapet om Litvinenko-saka (18.07.07)

Formannskapet minner om erklæringa si frå 1. juni om mordet på Alexander Litvinenko, eit alvorleg og omsynslaust brotsverk.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Elfenbeinskysten (13.07.07)

Den europeiske unionen understrekar på nytt si fulle støtte til dei ivorianske styresmaktene i den innsatsen dei framleis gjer for å fullføre fredsprosessen slik ivorianarane sjølve fastsette han i Ouagadougou.

Erklæring frå EU-formannskapet om Togo (12.07.07)

Den europeiske unionen følgjer framleis nøye den demokratiske prosessen i Togo i nært samarbeid med Samanslutninga av vestafrikanske statar.

Erklæring frå EU-formannskapet om valet på nasjonalforsamling i Aust-Timor (05.07.07)

EU roser valet på nasjonalforsamling i Aust-Timor 30. juni som ein viktig milestolpe på vegen mot nasjonsbygging og mot å opprette stabile og ansvarlege demokratiske strukturar og institusjonar.

Erklæring frå EU-formannskapet om drapet på elleve colombianske parlamentsmedlemmer (03.07.07)

EU seier seg svært lei for og fordømmer på det sterkaste drapet på elleve parlamentsmedlemmer frå departementet Valle del Cauca, og stør ei omfattande og upartisk gransking av kjensgjerningane.

Erklæring frå EU-formannskapet om 10-årsdagen for opprettinga av Hongkong spesielle administrative region (28.06.07)

Den europeiske unionen sender sine oppriktige gratulasjonar til Hongkong spesielle administrative region i høve 10-årsdagen for opprettinga av regionen.

Erklæring frå EU-formannskapet om den internasjonale FN-dagen til støtte for torturoffer 26. juni 2007 (26.06.07)

EU understrekar at dei prioriterer å avskaffe tortur og anna grufull, umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff på globalt plan og ei full rehabilitering av torturoffer.

Erklæring frå EU-formannskapet om utviklinga i Republikken Fijiøyane (21.06.07)

Den europeiske unionen ser positivt på at unntakstilstanden i Republikken Fijiøyane er oppheva.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Komorane (20.06.07)

Den europeiske unionen er uroa over korleis situasjonen i Komorane har utvikla seg.

Erklæring frå EU-formannskapet om dommane mot Gulbahor Turaeva og Umida Niazova i Usbekistan (04.05.07)

Den europeiske unionen har med stor uro fått kjennskap til dei strenge dommane på høvesvis seks og sju års fengsel som blei avsagde 24. april og 1. mai 2007 mot Gulbahor Turaeva og Umida Niazova.

Erklæring frå EU-formannskapet om situasjonen i Republikken Guinea (02.04.07)

Den europeiske unionen seier seg glad for at statsminister Lansana Kouyaté 28. mars skipa ny regjering i Guinea som det var brei semje om, og som blei til etter intensive konsultasjonar med alle dei politiske aktørane, fagforeiningane og det sivile samfunnet.

Erklæring frå utanriksministrane i EU på møtet i Bremen 30. mars (30.03.07)

Den europeiske unionen seier seg lei for at 15 britiske statsborgarar som blei pågripne av Iran 23. mars, framleis blir haldne tilbake, og understrekar si vilkårslause støtte til regjeringa i Storbritannia.

Erklæring fra EU-formannskapet om ICC/Darfur (28.02.07)

Norge sluttet seg til en erklæring fra EU vedr. ICC/Darfur. I påvente av norsk oversettelse les engelsk versjon av erklæringen.


2006

Erklæring frå EU-formannskapet om Togo

Erklæring frå EU-formannskapet om Libanon


2005

Erklæring frå EU-formannskapet om Darfur

Erklæring frå EU-formannskapet om Sudan

Erklæring frå EU-formannskapet om drapet på ein fredsaktivist i Somalia (18.07.05)

Saman med andre fordømmer Den europeiske unionen eintydig det brutale mordet på den respekterte somaliske freds- og forsoningsaktivisten Abdulkadir Yahya Ali morgonen den 10. juli. Med denne handlinga har Somalia mist eit menneske som arbeidde utrøytteleg for å fremje freden og få i stand eit betre styre i landet. Den europeiske unionen kondolerer familien og venene til Yahya.

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning presidentvalget i Iran (28.06.05)

Den europeiske union har merket seg resultatet av den andre runden i presidentvalget i Iran, der Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i Den islamske republikken Iran. President Ahmadinejad står overfor store utfordringer, både på det hjemlige og utenrikspolitiske planet.

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning presidentvalget i Guinea-Bissau (27.06.05)

Den europeiske union konstaterer med tilfredshet at den første runden i presidentvalget i Guinea-Bissau ifølge de internasjonale observatørene, særlig EUs valgobservatørkorps (EU EOM), har foregått i fredelige og stort sett godt organiserte former, i samsvar med grunnleggende internasjonale prinsipper for demokratiske valg.

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning den internasjonale dagen til støtte for torturofre (25.06.05)

I anledning den åttende internasjonale FN-dagen til støtte for torturofre (26. juni) ønsker Den europeiske union å understreke at den anser global avskaffelse av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff samt full rehabilitering av torturofre som en prioritert oppgave.


2004


2003

Erklæring fra EU-formannskapet om Aung San Suu Kyi (05.09.03)

Burma/Myanmars regjering må umiddelbart løslate Aung San Suu Kyi og la EUs ambassadører eller representanter for internasjonalt anerkjente organisasjoner få besøke henne slik at meldingene om at Kyi skal ha innledet en sultestreik blir gjendrevet, heter det i erklæringen som Norge har sluttet seg til. (09.09.03)


2002


Følg oss