Stedsutvikling

Statens vegvesen - logo (liten)

Forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter. Nå kan du komme med forslag til hvilket anlegg som fortjener denne prisen.

Logo for Attraktiv stad

Statens pris for attraktivt sted 2014

Mandal, Jessheim, Holmestrand, Kongsberg og Svolvær er i finalen i Statens pris for attraktivt sted 2014.

padling

Helhet i kostholdet og mindre stillesitting

For første gang har Helsedirektoratet gitt egne råd om stillesitting i nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

reguleringsplan på basiskart eksempel

Fem kommunar med felles plankontor

Fem små kommunar i Nord-Troms har samla seg i eitt felles plankontor. Det gjev god rekruttering, fagleg fellesskap og betre planarbeid.

landskapsbilde

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket har i snart fem år fått særskilt forvaltning og oppfølging. En ny rapport fra Østlandsforskning viser at satsingen har vært vellykket, og anbefales videreført.

bymiljø

33 byregionar deltek i Byregionprogrammet

33 byregionar kjem med i det nye utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 26 millionar kroner til byregionar i hele landet.

fotgjengerovergang

Veileder: universell utforming for historisk sentrum

Planavdelingen i Tønsberg kommune har utarbeidet en veileder i universell utforming for det historiske gatemiljøet i middelalderbyen.

logo Husbanken

Statens Byggeskikkpris 2014

Det er påmeldt 55 bygg fordelt på ti kategorier. Av de 55 påmeldte byggene, nominerer juryen de som vurderes som mest interessante til konkurransen.

Telemark

Turveier i nærmiljøet

Fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet i Telemark samarbeider om prosjektet «Sentrumsnære turveger med universell utforming». I forbindelse med prosjektet arrangeres det en temadag den 26. mars.

Flere nyheter

stedsutvikling

E-postvarsling

Abonnér på vår e-postvarsling og følg med på det som skjer innen stedsutvikling!

Les mer

Kontaktinformasjon

Spørsmål og tips som gjelder nettportalen: