Stedsutvikling

Kongsberg kommunevåpen

Statens pris for attraktivt sted til Kongsberg

Det brede samarbeidet mellom politikk, administrasjon og næringsliv og de gode resultatene var avgjørende da juryen har kåret Kongsberg som vinner.

Evaluering av Merkur-programmet

Dagligvarebutikker er en viktig del av tjenestetilbudet i distriktene. En evaluering viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har en bedre omsetningsutvikling enn andre (og større) distriktsbutikker.

Sykkelstativ med sykler i snøen i Alta

Statens bymiljøpris 2014

Alta kommune fikk bymiljøprisen i år for sitt arbeid med byutvikling og folkehelse gjennom etableringen av sykkelbyen Alta. Satssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen delte ut prisen på Future Built 2014.

Nye byantikvarer

Åtte norske byer har nå fått tilskudd til å opprette byantikvarstillinger.

Statens byggeskikkpris 2014

Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorarbeidsplasser og rike interiører.

Sjøhusrekke

Nordisk folkehelsekonferanse

Den 11. Nordiske folkehelsekonferansen arrangeres på Clarion Hotel and Congress Trondheim, 26. - 29. august 2014

Brannbil

Trehus må sikres bedre

DSB har sammen med Riksantikvaren undersøkt hvor godt brannsikret den verneverdige, tette trehusbebyggelsen i Norge er.

Fjordlandskap

Rapport: boligpreferanser i distriktene

Einebustaden er framleis den føretrekte buforma i distrikta. Samstundes aukar behovet for eit meir variert tilbod. Dette er ein av hovudkonklusjonane i rapporten “Boligpreferanser i distriktene”.

Statens bymiljøpris skilt

Tre finalister til bymiljøprisen

Alta, Stavanger og Trondheim er finalister til Statens bymiljøpris 2014. Årets tema er byutvikling og folkehelse.

Flere nyheter