Stedsutvikling

brosjyerer stedsutvikling

Omlegging av regjeringen.no

Det pågår nå en større omlegging av regjeringen.no og i denne sammenheng skal man se på hvordan man bedre kan samle formidling av kunnskap om by- og stedsutvikling.

bybilde fra Framtidens byer

Rapport: Byen som ressurs

Rapporten "byen som ressurs" oppsummerer de viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014.

illustrasjon av bybilde fra Framtidens byer

Tidslinje fra Framtidens byer

Framtidens byer avsluttes i år og det er laget en tidslinje med lenker til viktige hendelser i programmet.

skyer

Luftkvalitet i arealplanlegging

Miljødirektoratet har oppdatert veiledning om luftkvalitet i arealplanlegging på miljøkommune.no.

gangsti

Veileder om planlegging av grønnstruktur

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder.

Odda

10 nye byantikvarer

Odda og Lærdal var de siste i rekken av kommunene som har takket ja til Riksantikvarens 3-årige støtte til byantikvarstilling.

kjøpesenter

Evaluerer kjøpesenterforskriften

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har startet opp en evaluering av dagens kjøpesenterforskrift.

biler

Rapport om Torggata i Askim

TØI har analysert konsekvenser av et byggeprosjekt sentralt i Askim når det gjelder trivsel og transportbehov.

fb logo

Bli med i kommunenettverk om klimatilpasning

Det er et sentralt og viktig mål å spre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i Framtidens byer. KS inviterer derfor til et pilot-nettverk om klimatilpasning der deltakerne vil få tilgang på erfaringer og kunnskap fra arbeidet i Framtidens byer.

Flere nyheter

stedsutvikling

E-postvarsling

Abonnér på vår e-postvarsling og følg med på det som skjer innen stedsutvikling!

Les mer

Kontaktinformasjon

Spørsmål og tips som gjelder nettportalen: