Stedsutvikling

butikkvindu

Rapport: tiltak for sterkere sentrumshandel

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om blant annet hva som skal til for å trekke til seg gode leietakere i sentrum.

luftfoto fra Bergen

Konferanse: byliv og næring i sentrum

25.–26. november 2014 skal det holdes konferanse i Bergen om verneverdige byområder som ressurs.

Statens vegvesen - logo

Sentrumsutvikling sentralt i Konseptvalgutredning

Flere skal gå, sykle og ta bussen i Kirkenes. Det er et av målene for framtidig transport i Kirkenes.

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger

Metode: tilgjengelighetskartlegging

Kartverket samarbeider med kommuner om kartlegging av tilgjengelighet i sentrum av byer og tettsteder. Områder som allerede er kategorisert er lagt inn i en kartklient på norgeskart.no

bybane

Foredrag fra Kompakt by = Attraktiv by?

Senter for bærekraftig byutvikling (CIENS) arrangerte bykonferanse 28. August. Foredragene er tilgjengelige.

Kristiansund kommunevåpen

Seminar om våre gater og plasser

2. og 3. oktober arrangerer Riksantikvaren, Vegvesenet og Kristiansund kommune et seminar som vil se nærmere på hvilke utfordringer byen står overfor.

sykling

- La barna sykle og gå til skolen

Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utviklet en brosjyre for å fremme sykling til skolen.

Eksempelbase fra Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har laget en eksempelbase for å dele kunnskap og erfaringer om offentlige uterom.

bro med tog

Ugangprosjekt i Drammen

Ugangprosjektet handler om å dekorere underganger i Drammen sentrum med graffiti og annen gatekunst. Byliv og ugang (insam.no)

Flere nyheter

stedsutvikling

E-postvarsling

Abonnér på vår e-postvarsling og følg med på det som skjer innen stedsutvikling!

Les mer

Kontaktinformasjon

Spørsmål og tips som gjelder nettportalen: