Stedsutvikling

fb logo

Bli med i kommunenettverk om klimatilpasning

Det er et sentralt og viktig mål å spre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i Framtidens byer. KS inviterer derfor til et pilot-nettverk om klimatilpasning der deltakerne vil få tilgang på erfaringer og kunnskap fra arbeidet i Framtidens byer.

Kart over gamlebyen i Fredrikstad fra 1740

Historiske bykart

Kartverket har om lag 8000 historiske kart tilgjengelige for gratis nedlasting i trykkekvalitet.

gate

Retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Bryggen i Bergen

Konferanse: byliv og næring

”Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs” finner sted på Litteraturhuset i Bergen, 25.-26. november.

butikkvindu

Rapport: tiltak for sterkere sentrumshandel

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om blant annet hva som skal til for å trekke til seg gode leietakere i sentrum.

luftfoto fra Bergen

Konferanse: byliv og næring i sentrum

25.–26. november 2014 skal det holdes konferanse i Bergen om verneverdige byområder som ressurs.

Statens vegvesen - logo

Sentrumsutvikling sentralt i Konseptvalgutredning

Flere skal gå, sykle og ta bussen i Kirkenes. Det er et av målene for framtidig transport i Kirkenes.

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger

Metode: tilgjengelighetskartlegging

Kartverket samarbeider med kommuner om kartlegging av tilgjengelighet i sentrum av byer og tettsteder. Områder som allerede er kategorisert er lagt inn i en kartklient på norgeskart.no

bybane

Foredrag fra Kompakt by = Attraktiv by?

Senter for bærekraftig byutvikling (CIENS) arrangerte bykonferanse 28. August. Foredragene er tilgjengelige.

Flere nyheter

stedsutvikling

E-postvarsling

Abonnér på vår e-postvarsling og følg med på det som skjer innen stedsutvikling!

Les mer

Kontaktinformasjon

Spørsmål og tips som gjelder nettportalen: