Stedsutvikling

Nordfjordeid

Nordfjordeid i NB!-registeret

Nordfjordeid er nylig blitt med i Riksantikvaren sitt register over historiske byområde av nasjonal interesse.

Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014.

Hamar på kart

Innlandsbykonferansen 2014

Vi minner om Innlandsbykonferansen 2014 den 10. – 11. september på Hamar! Tema for konferansen blir Ut av oljeskyggen: Hvordan kan byene styrke Innlandet?

Ypsilonbroen i Drammen

Frokostmøte i Drammen

Husbanken arrangerer frokostmøte i Drammen den 23. september om Kongsberg kommune som er årets vinner av Statens pris for attraktivt sted.

Program fylkessamling

Samling for fylkeskontakter

Det blir samling for fylkeskontakter for stedsutvikling i Steinkjær 23. - 24. september 2014. Tema blir småbyenes utfordringer og muligheter.

Forside: Handel i sentrum – eksempler på byintegrert handel

Rapport om handel i sentrum

Miljøverndepartementet bestilte vinteren 2013 en samling eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder. Rapporten foreligger nå.

Kongsberg kommunevåpen

Statens pris for attraktivt sted til Kongsberg

Det brede samarbeidet mellom politikk, administrasjon og næringsliv og de gode resultatene var avgjørende da juryen har kåret Kongsberg som vinner.

Evaluering av Merkur-programmet

Dagligvarebutikker er en viktig del av tjenestetilbudet i distriktene. En evaluering viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har en bedre omsetningsutvikling enn andre (og større) distriktsbutikker.

Sykkelstativ med sykler i snøen i Alta

Statens bymiljøpris 2014

Alta kommune fikk bymiljøprisen i år for sitt arbeid med byutvikling og folkehelse gjennom etableringen av sykkelbyen Alta. Satssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen delte ut prisen på Future Built 2014.

Flere nyheter

stedsutvikling

E-postvarsling

Abonnér på vår e-postvarsling og følg med på det som skjer innen stedsutvikling!

Les mer

Kontaktinformasjon

Spørsmål og tips som gjelder nettportalen: