Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Forenkling, fornying og forbedring – regjeringens ambisjoner for byggsektoren

Byggesaksdagene, Gol 23. april

Statsråd Sanner til uformelt regionalministermøte i Athen

Regjeringen Solberg tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner deltar på EUs uformelle regionalministermøte i Athen fredag 25. april.

Onsdag arrangerte European Policies Research Centre et møte om regionalt samarbeid i Arktis på Norges hus i Brussel. Det er et behov for bedre samarbeid. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Vil koordinere regionalt samarbeid i Arktis

Etablering av en koordinerende mekanisme som legger til rette for økt samarbeid mellom regionale aktører i Arktis ble onsdag diskutert på Norges hus. Norge støtter etableringen av en slik mekanisme nær Arktisk råds sekretariat i Tromsø.

Stadfester snøscooterforsøk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. – Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ingressbilde forside Plannytt

Plannytt 1/2014

Faksimile fra Klassekampen 10.4.14

Reform for bedre kommuner

Jan Davidsen og Røyne Kyllingstad skriver begge om kommunereformen i Klassekampen onsdag. La meg rydde i noen misforståelser først. Regjeringen foreslår ikke å redusere antall kommuner til 100. Vi kommer heller ikke til å sette noe absolutt krav til minstestørrelse på en kommune. Og vi ønsker ikke å redusere kommunene til noe velferdsmarked.

Statsråd Sanner besøker Haugesund og Karmøy

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal mandag 7. april møte formannskapsmedlemmer fra Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Sveio, Etne, Sauda, Suldal og Utsira. Tema er kommunereformen.

Gratis kartdata lønner seg

Frislipp av offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet. En rapport fra Vista Analyse viser at nytten for samfunnet med gratis tilgang til slike geodata, vil utgjøre minst 70 millioner årlig.

Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

Rapporten viser at gratis tilgang til offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet, og at nytten vil utgjøre minst 70 millioner kroner årlig.

Det effektive Norge

Jeg har med meg tre budskap i dag, sa Jan Tore Sanner i sitt innlegg under Byggedagene i Oslo. Samfunnet trenger mindre og mer effektivt byråkrati - enklere tekniske krav, en kompetent og produktiv byggenæring, og en digital byggenæring.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59