Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lanserer verktøykasse for kommunesammenslåing

- Nettløsningen NY KOMMUNE gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv, og sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” setter dette kommunene i stand til å starte arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De nettbaserte verktøyene lanseres i dag.

Har tillit til at kommunene tenker langsiktig når de tar opp lån

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke fremme lovforslag om at kommunale låneopptak skal godkjennes av fylkesmennene. Kommunene må selv sørge for at låneopptak og investeringer vurderes ut fra framtidens kommunestruktur.

Høring - Forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsfristen er 7. november 2014.

Høringsfrist: 7. november 2014

Nett-TV: Interreg V 2014-2020 – Avspark!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer en oppstartskonferanse for den nye Interregperioden. Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye programmene, utveksle erfaringer og presentere resultat fra inneværende periode. Statssekretær Jardar Jensen åpner konferansen.

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2014

Landskonferansen i plan- og bygningsrett ble avholdt på Hamar den 3. - 5. september 2014. Her finner du foredragene, program og deltagerliste.

Godkjenner detaljregulering for Youngstorget 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo bystyres detaljregulering for Youngstorget 3. Det åpner for planene om hotell med forretning og bevertning i 1. etasje i gården ved siden av Folketeaterbygningen.

Fra kontoret ved Ambiorix-parken har Trond Haukanes god oversikt over hva som rører seg i Brussel. Foto: Stian Mathisen

Vestlendingen som jobber for Nord-Norge

Trond Haukanes er opprinnelig fra Vestlandet, men som direktør ved Nord-Norges Europakontor jobber han for å fremme interessene til Nordland, Troms og Finnmark i Brussel.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59