Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet

I forbindelse med behandlingen av innsigelsessak om gruvedrift i Engebøfjellet, er høringsfristen for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forlenget.

Terje Gravdal og Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor, har jobbet hardt for at Stavanger skal bli del av et EU-prosjekt om smarte byer. Foto: Stian Mathisen

Sikret prestisjeprosjekt for Stavanger

Stavanger har blitt en fyrtårnsby i EUs satsing på såkalte smarte byer. Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor forteller hvordan de har jobbet for å hale i land prosjektet.

Svar på spm. 183 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Kommuneøkonomi

Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge. – Rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn, sier statsråden.

Ny rapport fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport sin rapport for våren 2014.

Rapport om oppgaver og inndeling for et nytt regionalt folkevalgt nivå

Møreforsking har sammenstilt og vurdert mulige modeller for et nytt regionalt folkevalgt nivå ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet. Oppdraget følger opp stortingsbehandlingen av meldingen om kommunereformen våren 2014, hvor et flertall på Stortinget ba regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Regional utviklingsinnsats gjennom fylkeskommunene

Fylkeskommunene har en sentral rolle som pådriver og initiativtaker for å møte utfordringer som er knyttet til den regionale utviklingen.

Statsråd Sanner vitjar Vest-Agder

Tysdag 18. november, kjem kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Kristiansand og Lyngdal. Han skal delta på ordførar- og rådmannskonferansen til fylkesmannen i Vest-Agder og vitja Lyngdal bo- omsorgssenter. I Kristiansand skal han ha møte GCE Node og få ei omvisning på bedriftene MacGregor og Cameron.

Entreprenørskap blant innvandrere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer i samarbeid med Kompetansesenter for distriktsutvikling og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, til lunsjseminar om entreprenørskap blant innvandrere fredag 14. november.

Statsråd Sanner til Nordisk Ministerråd på Island

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Nordisk Ministerråds møte for energi-, nærings- og regionalministrene på Island den 12. november. - Jeg vil ta opp hvordan vi kan samarbeide om å skape en enklere hverdag for næringslivet. Mye er likt i Norden og det er viktig at vi lærer av hverandre og forenkler felles, sier Sanner.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59