Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren

Målet med retningslinjene er å bidra til at den lokale statsforvaltningen i fylket opptrer mest mulig samlet og ensartet i sitt arbeid med kommunene. Dette gjelder også på de områdene der fylkesmannen og øvrig regional statsforvaltning er i kontakt med fylkeskommunen.

Lytt til ungdom når nye kommuner skapes

Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester og lokal samfunnsutvikling. Derfor er de unges stemmer viktige i debatten.

Inviterte til toppmøte om byutvikling

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og sjefene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling.

Møte 14. oktober 2014

Avduket plakett hos vinneren av byggeskikkprisen

Statsråd Jan Tore Sanner avduket i dag plakettene på Rom eiendoms bygg i Oslo, som er årets vinner av Statens byggeskikkpris.

Regionane si veke i Brussel

Dei norske regionkontora både arrangerte og engasjerte då Open Days samla regionar og byar frå heile Europa i Brussel for tolvte gong.

Eid skal vere med i forsøket med nedsett røysterettsalder

Eid kommune i Sogn og Fjordane har takka ja til å vere med i forsøket med nedsett røysterettsalder ved kommunevalet i 2015. Eid erstattar Gol kommune, som etter vedtak i kommunestyret takka nei til tilbod om å delta i forsøket.

Viktig å involvere barn og unge i prosessen med ny kommunestruktur

- Kommunereformen er også en lokaldemokratireform. Derfor er det viktig at alle innbyggerne blir involvert i prosessen, også barn og unge. Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner uten framtidas innbyggere.

Veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme

Kommunene har et viktig ansvar når det gjelder å vurdere fordeler og ulemper ved bruk av regelverket for tilknytningsplikt for fjernvarme som oppvarmingsløsning i bygg. Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for som er ment som en hjelp ved utarbeiding av kommunenes planbestemmelser om tilknytningsplikt.

Nå kan du søke om midler til informasjon om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59