Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon

Retningslinjene fastset formål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

Nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon ble i dag fastsatt ved kongelig resolusjon. – Staten skal både bygge og bruke kompetansen i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Pressekonferanse om ekspertutvalet sin rapport om kommunereform

Måndag 1. desember får kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sluttrapporten frå ekspertutvalet for kommunereform.

Geodataforskriften er endret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret geodataforskriften. Forskriften gir regler om hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon, og gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv.

Alta mottok bymiljøprisen 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum av Alta.

Etikkonferansen 2014

Offentlig sektor lever av tillit. Vi kan bare ta vare på det høye tillitsnivået i det norske samfunnet hvis vi jobber med holdninger og rutiner, med åpenhet og innsyn, og med gode kontrollrutiner der det trengs.

Prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella

Det er avholdt prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella den 10.-12.september 2014 på Hjerkinn fjellstue. Foredragene er nå publisert.

Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet

I forbindelse med behandlingen av innsigelsessak om gruvedrift i Engebøfjellet, er høringsfristen for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forlenget.

Terje Gravdal og Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor, har jobbet hardt for at Stavanger skal bli del av et EU-prosjekt om smarte byer. Foto: Stian Mathisen

Sikret prestisjeprosjekt for Stavanger

Stavanger har blitt en fyrtårnsby i EUs satsing på såkalte smarte byer. Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor forteller hvordan de har jobbet for å hale i land prosjektet.

Svar på spm. 183 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Kommuneøkonomi

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59