Ny Demensplan

Spill video »

Regjeringen har startet arbeidet med Demensplan 2020. Personer med demens og deres pårørende vil inviteres til å delta aktivt i arbeidet med planen.

Åpnet nytt lokalsykehus

Spill video »

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok på åpningen av Nordlandssykehuset Vesterålen 20.august. Det er ikke åpnet noe nytt lokalsykehus i Norge siden 1991.

Ny folkehelsemelding – kom med dine innspill

Spill video »

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Nå kan du komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle folkehelsepolitikken på ny nettside.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med Finn Robin Sørlle.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget som skal skissere prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokument

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstenestelov tredde i kraft 1. januar 2012. Frå same tid vart kommunehelsetenestelova og sosialtenestelova oppheva.