Verktøykasse for kommunesammenslåing

Spill video »

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur

Spill video »

Regjeringen følger opp arbeidet med endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge.

Regjeringens satsingsområder

Spill video »

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. KMD har ansvaret for to av dem; En enklere hverdag for folk flest og Levende lokaldemokrati.

Skjermdump av kommunesammenslåingsverktøyet "Ny kommune"

Fotostrøm