Styrker kommuneøkonomien i 2015

Spill video »

- Vi styrker kommunene så de kan sørge for mer kunnskap i skolen, bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og fortsette arbeidet med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Spill video »

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringens satsingsområder

Spill video »

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. KMD har ansvaret for to av dem; En enklere hverdag for folk flest og Levende lokaldemokrati.

Fotostrøm