Kommunereform for fremtidens velferd

Spill video »

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regjeringens satsingsområder

Spill video »

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. KMD har ansvaret for to av dem; En enklere hverdag for folk flest og Levende lokaldemokrati.

Nye kommuner inn og full kompensasjon

Spill video »

Regjeringen foreslår at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli og foreslår kompenserende tiltak for sektorer som faller utenfor ordningen.

Kommunereform - Robuste kommuner for fremtiden

Fotostrøm