Rapport fra ekspertutvalget for kommunereformen overlevert

Spill video »

Ekspertutvalget for kommunereformen har overlevert sin første delrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Tankevekkende om utfordringene for kommune-Norge, sier Sanner

Alle skal ha et godt sted å bo

Spill video »

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo.

Regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift

Spill video »

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport om kriterier for god kommunestruktur av utvalgsleder, professor Signy Vabo.

Fotostrøm