Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur

Spill video »

Regjeringen følger opp arbeidet med endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge.

Kommunereform for fremtidens velferd

Spill video »

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regjeringens satsingsområder

Spill video »

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. KMD har ansvaret for to av dem; En enklere hverdag for folk flest og Levende lokaldemokrati.

Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen

Fotostrøm