Nett-TV


Velkommen til Nett-TV på regjeringen.no. Her kan du følge med på direkteoverføringer av pressekonferanser og andre arrangementer fra regjeringen og departementene. Tidligere overføringer er tilgjengelige for publikum og kan avspilles i opptak. På denne siden får du en oversikt over kommende og tidligere overføringene. Skulle det oppstå problemer kan du benytte vår hjelpeside

Kommende sendinger:

Nett-TV: Interreg V 2014-2020 – Avspark!

Sendingen starter 23.09.2014 kl. 09:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer en oppstartskonferanse for den nye Interregperioden. Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye programmene, utveksle erfaringer og presentere resultat fra inneværende periode. Statssekretær Jardar Jensen åpner konferansen.

Nett-TV: Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Sendingen starter 22.09.2014 kl. 10:00

Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om spesialpedagogikk. Følg konferansen på nett-tv!


Tidligere sendinger:

Nett-tv: A New Nexus and Global Threats? Concepts and Response

Onsdag 17. september arrangerer Utenriksdepartementet en åpen konferanse om global sikkerhetspolitikk. Konferansen kan følges direkte på nett-tv fra klokka 9.

Nett-TV: Rapport om ny klimaøkonomi

Nett-TV: Nasjonal strategi for kompetanse

Nett-TV: Pressemøte om kompensasjon for endring av differensierte arbeidsgiveravgift

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterte om kompensasjonstiltak som følge av endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Nett-TV: Seminar om produktivitet i offentlig sektor

Oppdatert informasjon om trusselbildet

Pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Pressekonferanse om mulig trussel

Nett-TV: Markering av treårsdagen for 22. juli

Nett-TV: Pressekonferanse om havbruk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til pressekonferanse om havbruk.

Se alle tidligere sendinger...