Nett-TV


Velkommen til Nett-TV på regjeringen.no. Her kan du følge med på direkteoverføringer av pressekonferanser og andre arrangementer fra regjeringen og departementene. Tidligere overføringer er tilgjengelige for publikum og kan avspilles i opptak. På denne siden får du en oversikt over kommende og tidligere overføringene. Skulle det oppstå problemer kan du benytte vår hjelpeside

Kommende sendinger:

Nett-TV: Politisk toppmøte - Byen som ressurs

Sendingen starter 21. oktober, kl. 10:00

Politisk toppmøte i Framtidens byer gjøre opp status og diskutere samarbeidsformer i det videre arbeidet med byutvikling.

Nett-TV: Seminar om urbanisering og produktivitet 24. oktober

Sendingen starter 24. oktober, kl. 13:00

Produktivitetskommisjonen arrangerer åpent seminar 24. oktober kl. 13.00 om urbanisering og produktivitet. Seminaret holdes i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet.


Tidligere sendinger:

Nett-TV: Pressekonferanse om endringer i RLE-faget

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med at regjeringen foreslår endringer i faget religion, livssyn og etikk (RLE).

Nett-tv: Statsministeren kommenterer kunngjøringen av Nobels fredspris

Nett-tv: Statsminister Erna Solberg gir kommentarer til pressen etter kunngjøringen av Nobels fredspris fredag 10. oktober.

Nett-TV: Overlevering NOU fra Adopsjonsutvalget

Nett-tv: Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger onsdag frem regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I planen staker regjeringen ut kursen for forsknings- og utdanningspolitikken for de neste ti årene.

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2015

Finansministeren holder pressekonferanse i Plenumssalen, R4 Kl. 12.30.

Nett-TV: Utdanning og menneskerettigheter

Kunnskapsdepartementet arrangerer konferanse om utdanning, menneskerettigheter og demokrati. Følg konferansen på nett-tv!

Nett-TV: Høringsmøte – Arianson-utvalget – alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Arianson-utvalget avholder høringsmøte for å få innspill til utvalgets arbeid. Utvalget utreder en rekke spørsmål knyttet til oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.

Nett-TV: Pressekonferanse om lærerløftet

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til pressekonferanse hvor de vil presentere de store reformene regjeringen vil gjennomføre i skolen.

Nett-TV: Overlevering av NOU om tolking i offentleg sektor

Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor legg fram si utgreiing og sine anbefalingar til statsråd Solveig Horne.

Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Finansdepartementet (FIN) inviterte til konferanse om mål- og resultatstyring i departementenes etats- og sektorstyring.

Se alle tidligere sendinger...