Nett-TV


Velkommen til Nett-TV på regjeringen.no. Her kan du følge med på direkteoverføringer av pressekonferanser og andre arrangementer fra regjeringen og departementene. Tidligere overføringer er tilgjengelige for publikum og kan avspilles i opptak. På denne siden får du en oversikt over kommende og tidligere overføringene. Skulle det oppstå problemer kan du benytte vår hjelpeside

Kommende sendinger:

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2015

Sendingen starter 08.10.2014 kl. 12:30

Finansministeren holder pressekonferanse i Plenumssalen, R4 Kl. 12.30.


Tidligere sendinger:

Nett-TV: Pressekonferanse om lærerløftet

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til pressekonferanse hvor de vil presentere de store reformene regjeringen vil gjennomføre i skolen.

Nett-TV: Overlevering av NOU om tolking i offentleg sektor

Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor legg fram si utgreiing og sine anbefalingar til statsråd Solveig Horne.

Nett-TV: Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Finansdepartementet (FIN) inviterte til konferanse om mål- og resultatstyring i departementenes etats- og sektorstyring.

Nett-TV: Interreg V 2014-2020 – Avspark!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer en oppstartskonferanse for den nye Interregperioden. Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye programmene, utveksle erfaringer og presentere resultat fra inneværende periode. Statssekretær Jardar Jensen åpner konferansen.

Nett-TV: Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om spesialpedagogikk. Følg konferansen på nett-tv!

Nett-tv: A New Nexus and Global Threats? Concepts and Response

Onsdag 17. september arrangerer Utenriksdepartementet en åpen konferanse om global sikkerhetspolitikk. Konferansen kan følges direkte på nett-tv fra klokka 9.

Nett-TV: Rapport om ny klimaøkonomi

Nett-TV: Nasjonal strategi for kompetanse

Nett-TV: Pressemøte om kompensasjon for endring av differensierte arbeidsgiveravgift

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterte om kompensasjonstiltak som følge av endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Nett-TV: Seminar om produktivitet i offentlig sektor

Se alle tidligere sendinger...