Schweigaard-Løvenskiold-ministeriet

3. april - 26. juni 1884

"Aprilministeriet"

 

                                                                           Antall regjeringsmedlemmer:
                                                                           03.04.1884                    10 
                                                                           26.06.1884                    10

 

Statsministre
Schweigaard, Christian Homann, statsråd. Statsminister og sjef for Revisjonsdepartementet.

Løvenskiold, Carl Otto, godseier. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Johansen, Jacob Lerche
, statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Avskjed 20. mai 1884.

Hertzberg, Nils Christian Egede, statsråd. Sjef for Kirkedepartementet.

Lehmann, Halfdan, konstituert statsråd. Sjef for Marinedepartementet til 3. mai 1884.

Bang, Thomas Cathinco, amtmann. Statsråd og sjef for Indredepartementet.

Dahll, Lars Christian, oberst. Statsråd og sjef for Armédepartementet.

Aubert, Ludvig Mariboe Benjamin, professor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Hertzberg, Ebbe Carsten Horneman, professor. Statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Reimers, Herman Johan Foss, ekspedisjonssekretær. Statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Koren, Bøicke Johan Rulffs, kommandør. Statsråd 3. mai 1884, sjef for Marinedepartementet.


Statsrådsbevegelser i Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet 1884:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1884      
03.05.1884 Marine og post Halfdan Lehman
- konstituert,
ut av regjering
Johan R. Koren
- inn i regjering
20.05.1884 Stockholm Jacob L. Johansen
- ut av regjering
 


Statssekretær
Lehmann, Halfdan
, statssekretær. Konstituert statsråd til 3. mai 1884, sjef for Marinedepartementet.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
, sekretær.


31. mai 1884 søkte Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet avskjed. Det fortsatte inntil Johan Sverdrups regjering ble utnevnt 26. juni 1884.

 

Sist oppdatert: 09.04.2014