Emil Stangs andre regjering

2. mai 1893 - 14. oktober 1895

Høire

 

                                                                           Antall regjeringsmedlemmer:
                                                                           02.05.1893                    10 
                                                                           14.10.1895                    10

 

Statsministre
Stang, Emil, tidligere statsminister. Statsminister, også sjef for Revisjonsdepartementet til 7. september 1894. Også sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet 27. april-14. oktober 1895.

Gram, Gregers Winther Wulfsberg, tidligere statsminister i Stockholm. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Thorne, Johan Henrik Paasche
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Indredepartementet. Avskjed 3. mars 1894.

Furu, Ole Andreas, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Også sjef for Revisjonsdepartementet 7. september 1894-27. april 1895, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm 9. august 1895.

Motzfeldt, Ernst, høyesterettsassessor. Statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Justisdepartementet juli 1894.

Bang, Anton Christian, professor. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm 27. april 1895.

Hagerup, George Francis, professor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1894, sjef for Finansdepartementet 9. august 1895.

Nilsen, Peder, driftsbestyrer. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal, kaptein. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1894, sjef for Forsvarsdepartementet 27. april 1895.

Harbitz, Johannes Winding, skipsreder. Statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Forsvarsdepartementet juli 1894, sjef for Revisjonsdepartementet 27. april 1895.

Birch-Reichenwald, Peter, tidligere statsråd. Statsråd 3. mars 1894, sjef for Indredepartementet.


Statsrådsbevegelser i Emil Stangs andre regjering 1893-1895:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1894      
03.03.1894 Indre Johan P. Thorne
- ut av regjering
Peter Birch-Reichenwald
- inn i regjering
xx.07.1894 Stockholm Ernst Motzfeldt Francis Hagerup
xx.07.1894 Stockholm Johannes W. Harbitz Christian B. Olssøn
xx.07.1894 Justis Francis Hagerup Ernst Motzfeldt
xx.07.1894 Forsvar Christian B. Olssøn Johannes W. Harbitz
07.09.1894 Revisjon Emil Stang Ole A. Furu
1895 Departement Ut av departement Inn i departement
27.04.1895 Stockholm Christian B. Olssøn Anton Chr. Bang
27.04.1895 Revisjon Ole A. Furu Johannes W. Harbitz
27.04.1895 Kirke- og
undervisning
Anton Chr. Bang Emil Stang
27.04.1895 Forsvar Johannes W. Harbitz Christian B. Olssøn
09.08.1895 Stockholm Francis Hagerup Ole A. Furu
09.08.1895 Finans Ole A. Furu Francis Hagerup


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær .


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
, tidligere sekretær. Sekretær 2. mai 1893. Avskjed 1895.


31. januar 1895 søkte Stangs andre regjering avskjed. I statsråd 27. februar 1895 ba kongen regjeringen trekke avskjedssøknaden tilbake. Regjeringen erklærte seg ikke villig til dette. I statsråd 14. oktober 1895 ble Stangs andre regjering innvilget avskjed. Samtidig ble Francis Hagerups (første) regjering utnevnt.

Sist oppdatert: 27.12.2013