Stáhtačálli Magnus Thue (Olgešbellodat)

Magnus Thue

Čujuhus: Kirkegata 18, Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
E-poasta: Magnus.Thue@kd.dep.no
Mátketelefovdna: 922 49 113

Magnus Thue (r.1980) lea čađahan stáhtadieđalaš masteroahpu Oslo universitehtas ja das deattuhuvvui riikkaidgaskasaš politihkka.

Thue lea ovdal leamaš Minerva doaimmahushoavda ja politihkalaš ráđđeaddi Olgešbellodaga stuoradiggejoavkkus.