Juhkančáhci

Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanttas lea bajimus ovddasvástádus juhkančáhceguovlluid njuolggadusaid hárrái. Norggas gávdnojit ollu buorit čáhcegáldot. Eanaš norgalaččat ožžot buori kvalitehta čázi iežaset čáhcedoaimmahagas. Lea čáhcedoaimmahagaid ovddasvástádus ahte čáhci deavdá juhkančáhcenjuolggadusaid gáibádusaid.

Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanttas lea bajimus ovddasvástádus juhkančáhceguovlluid njuolggadusaid hárrái.  Norggas gávdnojit ollu buorit čáhcegáldot.  Eanaš norgalaččat ožžot buori kvalitehta čázi iežaset čáhcedoaimmahagas. Lea čáhcedoaimmahagaid ovddasvástádus ahte čáhci deavdá juhkančáhcenjuolggadusaid gáibádusaid.

Lea dehálaš ahte álbmogis lea luohttámuš Norgga juhkančáhcái, áinnas go dearvvašvuođaeiseválddit rávvejit olbmuid juhkat eambo čázi.

Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanttas lea  bajimus ovddasvástádus vuollásaš ásahusaide, nu go Biebmobearráigeahču ja Álbmotdearvvašvuođainstituhta ektui, vai dat sáhttet doaimmahit bargguset.

Geas lea ovddasvástádus juhkančáhceguovlluin?

Biebmobearráigeahčču ovddasvástádus juhkančáhceguovlluin lea dohkkeheapmi, bearráigeahčču, ja gearggusvuohta.  

Biebmobearráigeahčču lea ráhkadan doaibmaplána juhkančáhceguovlluid bearráigeahču várás. 

  • Álbmotdearvvašvuođainstituhtta galgá doaimmahit hálddašandoaimmaid, (čáhcedoaimmahatregistera, analysaid ja neavvumiid)
  • Departemeanttas lea váldoovddasvástádus riikkaidgaskasaš doaimmas, ee. EO juhkančáhcedirektiiva, ja čáhce- ja dearvvašvuođa Protokolla (WHO/UNECE).

Dárbu ođasmahttimiidda

Čáhcedoaimmahagaid beaivválaš jođiheapmi galgá leat starggas, vai sii bures nagadit dustet vejolaš heahtediliid. Lea dehálaš ahte sis leat hearkkesvuođaanalysat, buorit gearggusvuođa- ja dieđihanplánat, ja maiddái hárjehallamat.

Lea dárbu ođasmahttit boares dahje heajos juhkančáhce- ja rufefierpmádagaid.        

Vejolaš dálkkádatrievdamat garradálkkiiguin ja dulvviiguin addet maid hástalusaid boahtteáiggis.

Lea erenoamáš dárbu deattuhit buoridanvejolašvuođaid, erenoamáš muhtun smávit čáhcedoaimmahagain.

Loga eanet:

Bajás