Gealbudahttinprográmma

Gealbudahttinprográmma lea daid olbmuid várás, geain leat sakka vuoliduvvon bargo- ja dienasnávccat, ja geat eai oaččo ollenge doarjaga dahje geat ožžot unnán doarjaga álbmotoajus.

Gealbudahttinprográmma ja dasa gullevaš gealbudahttindoarjagiid ulbmil lea ahte eanebut ulbmiljoavkkus besset bargui. Fálaldaga galget addit olbmuide, geain árvvoštallet vejolašvuođa beassat bargui, jos sii ožžot čavgadut ja eanet geatnegahtti čuovvoleami.

Gealbudahttinprográmma lea olbmuid várás, geaid bargo- ja dienasnávccat leat čielgasit vuoliduvvon, ja geat eai oaččo ollenge dahje geat ožžot unnán doarjaga álbmotoajus. Lea eanaš sáhka olbmuin, geat dakkár prográmma haga livčče sorjavaččat ekonomalaš sosiálaveahkis, mii livččii de váldodienasgáldun guhkit áigge.

Bargui ráhkkanahtti prográmma

Gealbudahttinprográmma lea ollesáigeprográmma. Prográmma galgá leat oktagaslaččat heivehuvvon ja dat galgá ráhkkanahttit bargui dan láhkai ahte dat doarju olbmo, go son sirdásišgoahtá fas bargoeallimii ja ráhkkanahttá su dasa. Prográmmii soitet gullat iešguđetlágan stáhta bargomárkandoaimmat, gielddaid lágidan bargohárjehallan- ja barggahandoaimmat ja iešguđetlágan motivašuvdnahárjehusat ja iešguđetlágan áššiid oahpahallan dahje hárjehallan. Dasa lassin sáhttet várret áiggi dearvvašvuođaveahkkái, návccaidahttimii ja iehčanas doaimmaide.

Sis geat devdet prográmmii beassama eavttuid, lea vuoigatvuohta gealbudahttinprográmmii, muhto eaktuduvvo ahte bargo- ja čálgohálddahus nagoda fállat heivvolaš prográmma. Prográmma galgá láhččojuvvot jagi áigodahkii, erenoamáš árvvoštallama vuođul guovtti jagi áigodahkii.

Vuoigatvuohta doarjagii

 Gealbudahttinprográmma oassálastiin lea vuoigatvuohta gealbudahttindoarjagii, mii lea oktagaslaš standardiserejuvvon doarjja, mii lea seammá dásis go láidehusdoarjja (introduksjonsstønaden), namalassii guokte geardde álbmotoaju vuođđosupmi. Vuollái 25 jahkásaččat ožžot 2/3 das. Lassin boahtá mánnálasáhus. Doarjagis galgá máksit vearu nu mo bargodietnasis. Gealbudahttinprográmma oassálastit ožžot dávjá maid stáhta ássandoarjaga. Gealbudahttindoarjja mielddisbuktá einnostahttivuođa, ja addá doarjjavuostáiváldái vejolašvuođa plánet iežas ruhtadili guhkes áigodagas.

Báikkálaš NBČ ovddasvástádus

Gealbudahttinprográmma hálddašeapmi lea biddjojuvvon báikkálaš NBČ-kantuvrraide, nu mo ekonomalaš sosiálaveahkige hálddašeapmi. Gealbudahttinprográmma bođii seammá muttuid mielde fápmui ođđajagemánu 1. b. 2010 rádjái, go maid mielde ásahedje NBČ-kantuvrraid gielddain. Ođđajagemánu 1. b. 2010 rájes galge buot gielddat fállat gealbudahttinprográmmaid joavkkuide, geat vásihedje erenoamáš hástalusaid, geahčakeahttá dasa goas NBČ-kantuvra lei ásahuvvon.

Gealbudahttinprográmma ja gealbudahttindoarjaga mearrádusaid sáhttá váidit fylkka fylkkamánnii.

Relevánta njuolggadusat

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen/  Bargo- ja čálgohálddašeami sosiála bálvalusaid láhkan (Lovdata) 

Loga eanet

Loga eanet Gealbudahttinprográmma birra NBČ neahttasiidduin