Stáhtačálli Magnus Thue (Olgešbellodat)

Magnus Thue

E-poasta: magnus.thue@fin.dep.no
Mátketelefovdna: 92 24 91 13

Riegádan: 1980
Doaibmagođii: 24.01.2020

Magnus Thue (r.1980) lea čađahan stáhtadieđalaš masteroahpu Oslo universitehtas ja das deattuhuvvui riikkaidgaskasaš politihkka.

Thue lea ovdal leamaš Minerva doaimmahushoavda ja politihkalaš ráđđeaddi Olgešbellodaga stuoradiggejoavkkus.