Bána- ja plánaossodat

Bánasekšuvdna ovddasvástida ruovdemáđiisuorgái gullevaš strategalaš plánaid ja bušeahttabargguid, ja sekšuvdnii gullá maid etáhtastivrenovddasvástádus Ruovdemáđiidirektoráhtas ja Stáhta ruovdemáđiibearráigeahčus. Sekšuvdna galgá maid ovddasvástidit ruovdemáđiisektora rámmaeavttuid, riikkaidgaskasaš ruovdemáđiiáššiid ja ruovdemáđiisuorggi lágaid ja láhkanjuolggadusbargguid, lassin hávskkohallanrusttegiid ja stielgomanni fievrruide ja báddefievrruide gullevaš láhkanjuolggadusaid. Plánasekšuvnna ovddasvástádussii gullet maid strategalaš plánabarggut, váttisvuođaid čielggadeamit ja guorahallamat fievrridansektoriid rastá, ja maiddái departemeantta bealis gozihit Nationála fievrridanplána bargguid lágaš ovttasbarggus NTP-prošeavttain, mii jođiha Nationála fievrridanplána rievdadusproseassa. Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá maid ovdánahttit plána- ja analysareaidduid, jođihit ja koordineret departemeantta doaimmaid ođđa teknologiijavuogádagaid hárrái, nugo jierbmás fievrridanvuogádagaid ja das lea maid bajitdási ovddasvástádus ovttastahttit departemeantta dutkan- ja čielggadandoaimmaid. Bána- ja plánaossodat galgá maid vástidit Nationála fievrridanplánabarggu, mii lea organiserejuvvon prošeaktan.

Bánasekšuvdna ovddasvástida ruovdemáđiisuorgái gullevaš strategalaš plánaid ja bušeahttabargguid, ja sekšuvdnii gullá maid etáhtastivrenovddasvástádus Ruovdemáđiidirektoráhtas ja Stáhta ruovdemáđiibearráigeahčus. Sekšuvdna galgá maid ovddasvástidit ruovdemáđiisektora rámmaeavttuid, riikkaidgaskasaš ruovdemáđiiáššiid ja ruovdemáđiisuorggi lágaid ja láhkanjuolggadusbargguid, lassin hávskkohallanrusttegiid ja stielgomanni fievrruide ja báddefievrruide gullevaš láhkanjuolggadusaid.

Plánasekšuvnna ovddasvástádussii gullet maid strategalaš plánabarggut, váttisvuođaid čielggadeamit ja guorahallamat fievrridansektoriid rastá, ja maiddái departemeantta bealis gozihit Nationála fievrridanplána bargguid lágaš ovttasbarggus NTP-prošeavttain, mii jođiha Nationála fievrridanplána rievdadusproseassa.  

Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá maid ovdánahttit plána- ja analysareaidduid, jođihit ja koordineret departemeantta doaimmaid ođđa teknologiijavuogádagaid hárrái, nugo jierbmás fievrridanvuogádagaid ja das lea maid bajitdási ovddasvástádus ovttastahttit departemeantta dutkan- ja čielggadandoaimmaid.

Bána- ja plánaossodat galgá maid vástidit Nationála fievrridanplánabarggu, mii lea organiserejuvvon prošeaktan. 

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

  • Plánasekšuvdna

    Plánasekšuvdna ovddasvástádussii gullet maid strategalaš plánabarggut, váttisvuođaid čielggadeamit ja guorahallamat fievrridansektoriid rastá, ja maiddái departemeantta bealis gozihit Nationála fievrridanplána bargguid lágaš ovttasbarggus NTP-prošeavttain, mii jođiha Nationála fievrridanplána rievdadusproseassa. Sekšuvnna ovddasvástádussii gullá maid ovdánahttit plána- ja analysareaidduid, jođihit ja koordineret departemeantta doaimmaid ođđa teknologiijavuogádagaid hárrái, nugo jierbmás fievrridanvuogádagaid ja das lea maid bajitdási ovddasvástádus ovttastahttit departemeantta dutkan- ja čielggadandoaimmaid. Bána- ja plánaossodat galgá maid vástidit Nationála fievrridanplánabarggu, mii lea organiserejuvvon prošeaktan.

    Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Gry Dyregrov Hamarsland

  • Bánasekšuvdna

    Bánasekšuvdna ovddasvástida ruovdemáđiisuorgái gullevaš strategalaš plánaid ja bušeahttabargguid, ja dasa gullá maid etáhtastivrenovddasvástádus Ruovdemáđiidirektoráhtas ja Stáhta ruovdemáđiibearráigeahčus. Sekšuvdna galgá maid ovddasvástidit ruovdemáđiisektora rámmaeavttuid, riikkaidgaskasaš ruovdemáđiiáššiid ja ruovdemáđiisuorggi lágaid ja láhkanjuolggadusbargguid, lassin hávskkohallanrusttegiid ja stielgomanni fievrruide ja báddefievrruide gullevaš láhkanjuolggadusaid.

    Sekšuvdnajođiheaddji: Ossodatdirektevra Cecilie T. Fjordbakk