Bánasekšuvdna

Bánasekšuvdna ovddasvástida ruovdemáđiisuorgái gullevaš strategalaš plánaid ja bušeahttabargguid, ja dasa gullá maid etáhtastivrenovddasvástádus Ruovdemáđiidirektoráhtas ja Stáhta ruovdemáđiibearráigeahčus. Sekšuvdna galgá maid ovddasvástidit ruovdemáđiisektora rámmaeavttuid, riikkaidgaskasaš ruovdemáđiiáššiid ja ruovdemáđiisuorggi lágaid ja láhkanjuolggadusbargguid, lassin hávskkohallanrusttegiid ja stielgomanni fievrruide ja báddefievrruide gullevaš láhkanjuolggadusaid.

Bánasekšuvdna ovddasvástida ruovdemáđiisuorgái gullevaš strategalaš plánaid ja bušeahttabargguid, ja dasa gullá maid etáhtastivrenovddasvástádus Ruovdemáđiidirektoráhtas ja Stáhta ruovdemáđiibearráigeahčus. Sekšuvdna galgá maid ovddasvástidit ruovdemáđiisektora rámmaeavttuid, riikkaidgaskasaš ruovdemáđiiáššiid ja ruovdemáđiisuorggi lágaid ja láhkanjuolggadusbargguid, lassin hávskkohallanrusttegiid ja stielgomanni fievrruide ja báddefievrruide gullevaš láhkanjuolggadusaid.