Baneseksjonen (BS)

Baneseksjonen har blant annet overordnet ansvar for strategisk utvikling av jernbanen som transportform. Dette omfatter utarbeidelse av avdelingens innspill til Nasjonal transportplan, oppfølging av Jernbanedirektoratets kjøp av persontransport med tog, oppfølging av planporteføljen og bidrag i budsjettarbeid knyttet til jernbane og styringsdialogen med virksomhetene i sektoren.

Baneseksjonen har overordnet ansvar for strategisk utvikling av jernbanen som transportform. Dette omfatter utarbeidelse av avdelingens innspill til Nasjonal transportplan, oppfølging av Jernbanedirektoratets kjøp av persontransport med tog, oppfølging av planporteføljen og bidrag i budsjettarbeid knyttet til jernbane og styringsdialogen med virksomhetene i sektoren. Seksjonen har ansvar for jernbanelovgivningen og sikkerhetskrav til taubaner og fornøyelsesinnretninger. Seksjonen forvalter også oppgaver knyttet til fylkeskommunal kollektivtransport og universell utforming. Seksjonen er en del av Bane-, plan- og miljøavdelingen.