Historjjálaš arkiiva

Ođasmahttimis addingeatnegasvuođalága

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus evttoha rievdadit addingeatnegasvuođalágas, mii galgá sihkkarastit ahte digitála kulturárbi čohkkejuvvo ja seailluhuvvo boahtteáigái.

Liŋka addingeatnegasvuođalága rievádusevttohussii (ođđadárogillii)

- Lea dehálaš ahte mii našuvdnan seailluhit historjámet. Ovddeš áiggiid jurdagat ja ideat mat dalle čállojuvvojedje báhpirii muitalit dál midjiide movt girjjálašvuohta, servodat ja digaštallan lea rievdan. Dál leat mis girjjit, aviissat ja servodatdigaštallamat digitála hámis, almmuhuvvon interneahtas. Mii fertet sihkkarastit ahte dát materiálat vurkejuvvojit ja seailluhuvvojit dutkiide, sihke dál ja boahtte áiggis, dadjá kulturministtar Thorhild Widvey.

- Dán lága leat mii guhká vuordán. Neahtta buot hámádagaiguin dáidá lea dat mii dálááiggis eanemusat hábme min. Muhto neahtta lea dynámalaš, sisdoallu rievdá jođánit, eaige gávdno dievas vuorkkát mat sáhttet muitalit movt máilbmi lei Norgga neahta mielde ovdamearkka dihte jagi 2012:s. Dáinna láhkarievdadusain sáhttá Nationálagirjerájus sihkkarastit ahte ii goassege šat šatta nu movt dalle lei. Go láhka fápmuiboahtá, de sáhttit  dego galmmihit áiggi vai ii rievdda, ii dušše dat mii lea daddjon ja čállon dahje almmuhuvvon čálateakstan, jietnan ja govvan, muhto maiddái dat mii lea almmuhuvvon interneahtas, dadjá Nationálagirjerádjosa direktevra, Aslak Sira Myhre.

Addingeatnegasvuođaláhka galgá sihkkarastit ahte buot ávdnasat mat leat almmuhuvvon almmolašvuhtii, beroškeahttá makkár hámis, maiddái galget addot Nationálagirjerádjosii. Addingeatnegasvuođalága ulbmil lea vuorkut ávdnasiid boahtte áiggi nu ahte dat sáhttet geavahuvvot dutkama ja duođašteami gáldoávdnasiin. Dát lea min kulturábi ja min buohkaid oktasaš muitu.

Rievdadusárvalus čielggasmahttá ahte addingeatnegasvuođaláhka maiddái guoská digitála dokumeanttaide interneahtas. Vuosttažettiin mearkkaša rievdadus ahte Nationálagirjerájus  automáhtalaččat oažžu čohkket  norgga materiálaid mat leat gávdnamis interneahtas.

Viidáset leat evttohan addit Nationálagirjerádjosii  vuoigatvuođa gáibidit digitála vuođđomateriálaid lassin almmuhangáhppálahkii. Dát mearkkaša ahte girjerájus galgá sidjiide sáddet sihke digitála fiilla ja deaddiluvvon girjji. Dát evttohuvvo danin vai Nationálagirjerájus  ii galgga dárbbašit digitaliseret dan mii juo gávdno digitála hámis.