Ovddeš politihkalaš ráđđeaddi Bård Ludvig Thorheim (Olgešbellodat)

Riegádan: 1976
Doaibmagođii: 01.09.2016
Loahpai doaimmastis: 28.01.2019

Arbeidserfaring

2016 (september) – (2019 (januar)

Politisk rådgiver for  utenriksministeren

2015 – 2016

Underdirektør / leder av Utenriksdepartementets operative senter

2012 – 2015

Rådgiver i UD Seksjon for fred og forsoning

2010 – 2012

Ambassadesekretær ved ambassaden i Washington

2008 – 2010

Ambassadesekretær ved ambassaden i Colombo, Sri Lanka

2005 – 2008

Aspirant i UD med praksis i Avdeling for sikkerhet og nordområdene

2002 – 2005

Forsvaret

2000

Offiser i Sfor-styrken i Bosnia Hercegovina

1995 – 1996

Sersjant i Hæren

Utdanning

1996 – 2002

Hovedfag i statsvitenskap

1999 – 2000

Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste

1995

Utskrevet sersjantkurs

Politiske verv

1997 - 1999

Politisk viseformann i Høyres studenterforbund (tidligere Norges konservative studenterforbund)

1997 – 1999

Medredaktør i tidsskriftet Dialog (senere sammenslått med Minerva)

2012 – 2014

Medlem av Oslo Høyres representantskap