Mánáidgárddit

Mánáidgárdi galgá láhččet buori vuođu ahtanuššamii ja oahppamii. Mihttomearri lea dorvvolaš mánáidgárdi mas leat gelbbolaš ja fuolalaš rávisolbmot, mánáidgárdi gos mánát sáhttet stoahkat ja oahppat.

Illustrasjonsbilde barnehage

Gelbbolašvuohta mánáidgárddis

Bargiid fágalaš ja persovnnalaš gelbbolašvuohta lea mánáidgárddi deháleamos resursa ja ovdehussan dasa ahte mánáidgárdi šaddá buorre sadji gos árvvut, fuolaheapmi, duhkoraddan, oahppan ja sosiála erohusaid dássen vuhtiiváldojuvvo.

barn som leker

Sisaváldin mánáidgárdái

Das rájes go mánná deavdá ovtta jagi ja maŋimusat dan jagi borgemánu rájes go ohcet mánáidgárdesaji lea dus vuoigatvuohta oažžut mánáidgárdesaji mánnái.

barn som leker

Mánáidgárddiid ruhtadeapmi

Ráđđehusa mihttun lea ahte mánáidgárddit galget leat olámuttus buot mánáide váhnemiid ekonomiijas beroškeahttá

Gullevaš fáttát ja ipmárdusat

Áigeguovdil dál

Bilde av barn sammen med kunnskapsministeren.

Vuoruhit máŋggabealat mánáidgárdedoaimmaid ja unnoraččaid

03.11.2016: Máhttoministtar lea sádden mánáidgárddiid ođđa rámmaplánaárvalusa gulaskuddamii. Son háliida earret eará nannet mánáidgárdedoaimmaid mat deattuhit unnoraččaid, máŋggabealatvuođa, borramušdábiid, givssideami eastadandoaimmaid ja giela.

Bilde av barn.

Buoret ruhtadanortnet priváhta mánáidgárddiide

09.10.2015: Ráđđehus rievdada ruhtadanortnega priváhta mánáidgárddiide, muhto bisuha dálá gielddalaš máksomearrevuogádaga. Ortnet galgá sihkkarastit ahte buot mánát seammá gielddas ožžot buorre fálaldaga, beroškeahttá lea go priváhta dahje gielddalaš mánáidgárdi.

Dokumeanttat

Láhka mánáidgárddiid birra

Láhka mánáidgárddiid birra (mánáidgárdeláhka)