Guhkiduvvon rádjebearráigeahčču siskkit Schengenis

Dát sisdoallu lea eanet go 5 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Justiisa- ja gearggusvuođaministtar lea mearridan ahte bearráigeahčču siskkit Schengen-rájis galgá joatkit gitta skábmamánu 11.b.2016 rádjái. Dát lea daningo EO Ráđđi miessemánu 12.b. Mearridii ahte Norga, okta viđa riikkas, galgá sáhttit joatkit iežas bearráigeahččandoaimmaid.

– Lean ilus go EO lea ovttaoaivilis ahte mii dárbbašit joatkit rádjebearráigeahčuin. Olggut ráji bearráigeahčču ii leat vuos doarvái bures fuolahuvvon, ja leat olu eahpesihkarvuođamomeanttat čadnon Eurohpá dillái. Mii fertet nagodit bearráigeahččat iežamet rájiid dassážii oktasaš eurohpálaš čovdosa gávdnet, dadjá justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen.

Bearráigeahčču galgá dahkkot ráđđemearrádusa olis, mii addá Norgii lobi bisuhit rádjebearráigeahču hápmaniin maidda fearggat bohtet Ruoŧas, Dánmárkkus ja Duiskkas.

– Mu mielas lea min rádjebearráigeahčču bures heivehuvvon doaibma, ja dat ii boađe leat hehttehussan dábálaš mátkkošteddjiide, dadjá Anundsen.

Mearrádus ahte ain bearráigeahččat siskkit ráji lea dahkkon Rádjeláhkamearrádusa artihkkala 29 mielde. Eará riikkat maidda mearrádus guoská leat Ruoŧŧa, Dánmárku, Duiska ja Nuortariika. Buot riikkat leat addán lobi čađahit bearráigeahčču almmuhuvvon rádjegaskkain gitta skábmamánu 11.b.rádjái.