Historisk arkiv

Forlenget grensekontroll på indre Schengen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsministeren har bestemt at kontrollen på indre Schengen-grense skal fortsette frem til 11. november 2016. Dette kommer som følge av at EUs Råd den 12. mai besluttet at Norge, som ett av fem land, skal kunne fortsette sin kontrollvirksomhet.

– Jeg er glad for at EU er enig i at vi har behov for å fortsette grensekontrollen. Yttergrensekontrollen er fortsatt ikke godt nok ivaretatt, og det knytter seg mange usikkerhetsmomenter til situasjonen i Europa. Vi er nødt til å ha kontroll på våre egne grenser inntil man har funnet en felleseuropeisk løsning,  sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Kontrollen skal utøves i henhold til rådsbeslutningen, som gir Norge tillatelse til å opprettholde grensekontroll i havner med fergeankomster fra Sverige, Danmark og Tyskland.

– Jeg anser vår grensekontroll for å være et godt avstemt tiltak, og det vil ikke være til ulempe for ordinære reisende, sier Anundsen.

Beslutningen om fortsatt kontroll på indre grense er fattet i medhold av Grenseforordningen artikkel 29. De andre landene som er omfattet av beslutningen er Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike. Samtlige land er gitt tillatelse til å utøve kontroll på angitte grensestrekninger frem til 11. november.