Diehtojuohkinráđđeaddi Margrete Løbben Hanssen

Diehtojuohkinráđđeaddi Margrete Løbben Hanssen

(virgeluomus)

Portrettbilde av Margrete Løbben Hansen

E-poasta: mlh@ed.dep.no
Telefovdna: 22 24 62 97
Mátketelefovdna: 92 85 78 91