Sámediggi

Sámediggi lea iehčanas álbmot válljen orgána ja lea sámiid bealušteaddji ovddasteaddji. Sámedikki bargoviidodat leat buot áššit mat erenoamážit gusket sámi álbmogii. Sámediggi lea iežas árvodási ja rolla geažil stáhta sámepolitihka eaktudeaddji ja stáhta rávvejeaddji orgána sámepolitihkalaš áššiin.

Sámediggi lea iehčanas álbmot válljen orgána ja lea sámiid bealušteaddji ovddasteaddji.  Sámedikki  bargoviidodat leat buot áššit mat erenoamážit gusket sámi álbmogii. Sámediggi lea iežas árvodási ja rolla geažil stáhta sámepolitihka eaktudeaddji ja stáhta rávvejeaddji orgána sámepolitihkalaš áššiin.

Sámedikkis leat 39 áirasa, geaid sámit leat válljen sámiid gaskkas Sámedikki jienastuslogu vuođul. Riika lea juhkkojuvvon 7 válgabiiren. Sámediggeválga lágiduvvo juohke njealját jagi seamma beaivvi go Stuorradiggeválga dollojuvvo.

Sámediggi čoahkkana njelljii jagis. Čoahkkanemiid gaskkas lea Sámediggeráđis ovddasvástádus Sámedikki doaimmas. Ráđis leat vihtta lahtu geaid Sámedikki áirasat válljejit iežaset gaskkas. Sámedikki doaibma lea guovttelágan: ovddidit politihkalaš álgagiid ja evttohit hálddahusdoaibmamušaid.  

Sámedikkis lea politihkalaš orgánan vuoigatvuohta ieš mearridit guđemuš áššiid dat atná erenoamážit beroštahttin sámi álbmogii. Dat mearkkaša dan ge ahte ii miige orgánaid sáhte instrueret Sámedikki áššiid birra, sisdoalu birra dahje das geasa áššit galget ovddiduvvot. Sámediggi ii leat politihkalaš orgánan ráđđehusa vuollásaš orgána, ja danne dat ii leat ráđđehusa instrukšuvdna- ja bearráigeahččoválddi vuolde. 

Sámedikkis lea hálddahusorgánan ovddasvástádus máŋgga doarjjaortnegis mat leat sámi álbmoga várás, earret eará giela, kultuvrra ja ealáhusulbmiliid várás. Sámedikkis lea maid sierra doarjjastivra mii juogada doarjagiid foanddain ja eará doarjjaortnegiin, ja giellastivra mii gieđahallá giellaáššiid.   

Sámedikki váldohálddahus lea Kárášjogas. Sámedikkis lea maiddái kontuvra Guovdageainnus, Vuonnabađas, Gáivuonas, Divttasvuonas, Evenáššis ja Snoasas.

Loga eambbo dás: Sámediggi

Neahttasiidu: www.samediggi.no