Ossodagat

Ekspedišuvdnahoavda Lars Erik Aamot

Ekspedišuvdnahoavda Lars Erik Aamot

Oljo- ja gássaossodat jođiheaddji

E-poasta: lea@oed.dep.no
Telefovdna: 22 24 62 02
Mátketelefovdna: 48 16 11 00

Leder av olje - og gassavdelingen (OG)