Oljo- ja energiijadepartemeanta

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Oljo- ja energiijadepartemeanta váldobargu lea heivehit oppalaš energiijapolitihka ovttastahttima.

Fáddá ja ipmárdus

Dokumeanttat

-Hámmarfeasta lea buorre ovdamearka

Oljo- ja energiijaministtar Tord Lien galledii vuossárgga Hámmarfeastta. Stáhtaráđđi finai maid Muolkkut ja Polarbase LNG-rusttegiid geahččamin. Son galledii maid Hámmarfeastta joatkkaskuvlla.

Energiijadieđáhus

Dassá lea 16 jagi go maŋimuš energiijapolitihkalaš stuoradiggedieđáhus ovddiduvvui. Dan rájes leat čađahuvvon ollu rievdadusat riikkalaš ja gaskariikkalaš energiijamárkanis. Energiijasuorgái lea das stuora mearkkašupmi. Mis leat ollu hástalusat mat gusket sihke elfápmosihkkarvuhtii, árvoháhkamii ja birrasii. Ráđđehus háliida dan geažil ovddidit ollislaš energiijadieđáhusa, gos energiijalágideami, dálkkádathástalusaid ja ealáhusovdáneami ferte ollislaččat árvvoštallat.

Departemeanttas áigeguovdil

Maŋimuš ođđasat

Jođánisválljen

Oktavuohta


Telefovdna: 22 24 90 90
Čujuhus: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 59, 0033 Oslo