Olgoriikadepartemeanta

Olgoriikadepartemeantta sámegiel neahttasiidduin leat dieđut departemeantta ministariid birra, eará politihkalaš njunušgotti (stáhtačálliid ja politihkalaš ráđđeaddiid) birra ja departemeantta birra. Dieđuin departemeantta birra čájehuvvo departemeantta organiseren; mat ossodagaid ja mat bargosurggiid das leat.

Departemeantta bargiid telefonnummirat ja e-poastačujuhusat leat čujuhusaid vuolde. Sii geat háliidivčče bargagoahtit departemeanttas, gávdnet ávkkálaš dieđuid aspiránttaid sisaváldima vuolde.