Historjjálaš arkiiva

50 miljovnna eanet buhtadit lassiárvodivvaga valáštallanrusttegiid huksehusain

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus árvala reviderejuvvon nationálabušeahtas 2016 lasihit 50 miljovnna kruvnnu buhtadit lassiárvodivvaga valáštallanrusttegiid huksehusain. Ollislaš juolludeapmi dán ortnegii lea dál 93 miljovnna kruvnnu, ja dat jáhkkimis mielddisbuktá dievaslaš buhtadusa dán jahkái.

-Valáštallanservviide ja joavkkuide geat huksejit valáštallanrusttegiid lea hirbmat buorre go buhtadusortnegii lasihat 50 miljovnna kruvnnu. Ohcansupmit leat lassánan maŋimuš jagi. Dat čájeha ahte ortnet lea lihkostuvvan ja ahte dasa lea dárbu, cealká kulturministtar Linda Hofstad Helleland.

-Valáštallansearvvit ja joavkkut áŋggirdit  hukset valáštallanrusttegiid gos sáhttet lágidit valáštallandoaimmaid miehtá riikka. Lassiárvobuhtadus mielddisbuktá ahte šaddá hálbbit hukset valáštallanrusttegiid, addá vejolašvuođa hukset eanet rusttegiid ja lasihit doaimmaid mánáid ja nuoraid várás. Lassiárvobuhtadus lea buorre ortnet servviide ja joavkkuide geat háliidit investeret rusttegiid, dadjá stáhtaráđđi Hofstad Helleland.

Ortnet mielddisbuktá ahte searvvit ja joavkkut ožžot buhtaduvvot lassiárvodivvaga valáštallanrusttegiid huksehusain. Lotteriijabearráigeahčču lea 2016 ožžon 410 ohcama gos ohcet lassiárvobuhtadusdoarjaga valáštallanrusttegiid  huksemiid oktavuođas. Ollislaš ohcansupmi lea sullii 200 miljovnna kruvnnu. Dohkkehuvvon ohcansupmi eat dieđe ovdal go Lotteriijabearráigeahčču loahpaha ohcanmeannudeami ovdal geasi.