Stáhtačálli Bjørn Haugstad (Olgešbellodat)

Bilde av Bjørn Haugstad


Riegádan: 1969

Bjørn Haugstad nammaduvvui máhttoministara Torbjørn Røe Isaksen stáhtačállin golggotmánu 16.b. 2013.

Stáhtačálli Bjørn Haugstad lea Oxford Universitehtas čađahan doavttergráda ja lea čállán nákkosgirjji máhttovuđot organisašuvnnaid strategiijarealiserema birra. Sus lea maid industriála ekonomiija siviilainšenevraoahppu Norgga teknihkalaš-luonddudieđalaš universitehtas (NTNU), ja sosiálaekonomiija gaskafága seamma universitehtas.

Haugstad lea bargan dutkandirektevran Oslo universitehtas 2009-2013, ja boahtá ekspedišuvdnahoavdavirggis Oljo- ja energiijadepartemeanttas.

Haugstad lea leamaš stáhtačálli Oahpahus- ja dutkandepartemeanttas áigodagas 2001-2005, Ráđđehusa Bondevik II áiggi.