Historjjálaš arkiiva

Govain lea gielda- ja ođasmahttinministtar Nikolai Astrup

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta