Oza dokumeantta

Meld. St. 26 (2014–2015)

Boahtteáiggi vuođđodearvvašvuođabálvalus – lagasvuohta ja ollislašvuohta

Čuovo dieđáhusa neahttasiiddus www.stortinget.no