Sámi logut muitalit 13

Čielggaduvvon sámi statistihkka 2020

Sámi statistihka fágalaš analysajoavku almmuha jahkásaččat raportta mas leat sámi statistihka birra čielggadeamit. Raporta veahkeha lasihit máhtolašvuođa maid ráđđehus ja Sámediggi sáhttet geavahit sámepolitihkalaš barggus, sihke ráđđádallamiin, bušeahttaráhkkanemiin ja doaimmaid ovddideamis.

Dán almmuheamis čálliba Snefrid Møllersen ja Iulie Aslaksen bajit dási perspektiivvas sámi statistihka geavaheami birra. Lene Antonsen ja Trond Trosterud čálliba sámegiela digitála resurssaid geavaheami birra. Dasa lassin čállá Trosterud vel sámegielat girjjálašvuođa birra mii lea almmuhuvvon Norggas. Kevin Johansen ges guorahallá makkár sámegielat dilli lea mánáidgárddiin, ja Anders Sønstebø čállá dan jahkásaš kapihttala sámi loguid birra.

Sámi logut muitalit 13.pdf