Lágat ja njuolggadusat

Neahttasiidduin ráđdehus.no eai gávdno buot gustovaš lágat ja láhkaásahusat. Lovdata neahttabáikkis gávnnat lágaid ja láhkaásahusaid logahallama.

Válmmaštalli láhkabargu

Válmmaštalli láhkabargu čađahuvvo departemeanttain. Departemeanta geas lea fágaovddasvástádus láhkabarggus, geatnegahttojuvvo vuđolaččat čielggadit ášši ovdal go Stuoradiggái ovddiduvvo. Čielggadeami vuolde sáddejuvvo ášši gulaskuddamii, oažžun dihtii árvalusaid guoskevaš beliin ja áššáiguoskevaš fágaásahusain. Jos lea sáhka viiddis lágain, de lea dábálaš nammadit lávdegotti mas leat mielde fágaolbmot geain lea erenoamáš gelbbolašvuohta láhkasuorggis. Lávdegotti bargu lea ovddidit árvalusa departementii. Árvalus almmuhuvvo dávjá ráiddus Norgga almmolaš čielggadusat (NAČ).

Láhkaárvalusat

Ráđđehus dat ovddida proposišuvnna Stuoradiggái go árvaluvvo dahkat láhkaárvalusaid. Proposišuvdna sáhttá sisttisdoallat sihke láhkamearrádusaid ja eará mearrádusaid.
Ráđđehusa láhkaárvalusaid namahusat:

  • Prop. L (Proposišuvdna Stuoradiggái go árvaluvvo dahkat láhkamearrádusaid)
  • Prop. LS (Proposišuvdna Stuoradiggái go árvaluvvo dahkat láhkamearrádusaid ja stuoradiggemearrádusaid)


Du ohcamii ledje 0 gávdnosa.

Evttohusat

  • Dárkkis ahte buot sánit leat riekta čállon
  • Geahččal eará ohcansániid
  • Geahččal eanet dábálaš ohcansániid

Boarráset sisdoallu

Jus leat ohcame sisdoalu mii guoská ovdalaš ráđđehusaide ja eará boares sisdoalu, geahččal ohcat historjjálaš arkiivvas.