Ohcan

Čájeha 1241-1260 oktiibuot 1284 bohtosis.

Sirre: Beaivi Buoremus deaivamat Čále ohcansáni vai sirre buoremus deaivamiid

 • Referansegruppe for oppfølging av NOU 2015: 7 er opprettet

  19.04.2018 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Medlemmene i referansegruppen består av både organiserte og uorganiserte/enkeltpersoner fra romanifolket/taterne. Organisasjonene har fått oppnevne én representant hver. I tillegg har departementet gått bredt ut og bedt om forslag til andre

 • OECDs retningslinjer – åpen høring!

  23.01.2023 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra myndigheter om ansvarlig, bærekraftig forretningsdrift. Anbefalingene gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon, forbrukerinteresser samt åpenhet

 • NCP accepts submission and offers good offices

  27.02.2023 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  The complaints relate to human rights due diligence in connection with the merger of companies, stakeholder engagement and addressing ongoing, unremediated adverse impacts. Three South Sudanese and five European organizations submitted the

 • NICFI prolongs public access to high resolution rainforest satellite images

  22.03.2023 Sierra neahttabáiki NICFI

  – After 2,5 years of the program, it has become evident that public access to high resolution satellite images leads to more effective rainforest protection, says Norway’s Minister of Climate and Environment Mr. Espen Barth Eide. Anyone can access

 • Forskrift om tilskudd til romanifolket/taterne er vedtatt

  03.10.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav heller vil framkomme av Kulturrådets retningslinjer, i utlysningstekst og i tildelingsbrev. Romanifolket/taternes involvering i arbeidet med ordningen

 • Leaders will build on Glasgow legacy to establish Forests & Climate Leaders’ Partnership at COP27

  21.09.2022 Sierra neahttabáiki NICFI

  The new Partnership will unite action by government, business and community leaders, and shine a spotlight on global progress at COP27 and every year up to 2030. President Ali Bongo of Gabon, US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry and

 • Peru launches new fund – receives USD 10 million for its efforts against deforestation

  18.11.2022 Sierra neahttabáiki NICFI

  Peru has increased its efforts to reduce deforestation and delivered a number of important reforms and measures under the Joint Declaration of Intent on climate and forests between Peru, Norway, Germany, the United Kingdom and USAID. – I am

 • Vellykket møte for nordisk-baltiske kontaktpunkt

  25.05.2023 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Nordisk-baltisk nettverksmøte i vinden, med kontaktpunktene fra Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige. Kontaktpunktene i Latvia og Litauen kunne dessverre ikke delta denne gangen. Bak troner Harpa, Reykjaviks vakre konserthus. Foto:

 • Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal Fylkeslag

  30.04.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Autismeforeningen har de siste årene hatt økt fokus på det kommunale tjenestetilbudet og på skoletilbud (skolevegring) i Møre og Romsdal fylke, i mange kommuner. Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag har det siste året sett en markant økning i

 • Arbeidet med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter er i gang

  13.03.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Departementet skal lage en stortingsmelding om nasjonale minoriteter, som skal legges fram i 2020. For å skaffe bakgrunnsinformasjon til meldingen har departementet satt ut et oppdrag for å se på om virkemidlene som er brukt har bidratt til å nå

 • 15 years of Partnership on Climate and Forest

  22.03.2023 Sierra neahttabáiki NICFI

  On March 22, 2023 in Brasilia, Minister of Environment and Climate Change Marina Silva hosted a meeting with Norway’s Minister of Climate and Environment, Espen Barth Eide. The two ministers met to discuss and reaffirm the bilateral climate and

 • New bilateral partnership between Indonesia and Norway

  12.09.2022 Sierra neahttabáiki NICFI

  Klima- og miljøminister Epsen Barth Eide signerte avtalen sammen med Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar i Indonesias hovedstad Jakarta 12. september 2022. Photo: Biro Humas KLHK The new partnership between Norway and Indonesia will

 • Oppdatering i enkeltsak – MoU

  28.10.2022 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  SOMO, på vegne av 474 sivilsamfunnsorganisasjoner, leverte en klage mot Telenor til det norske Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv 27. juli 2021. Klagen handlet om risikobaserte aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og åpenhet i Telenor’s

 • Historic breakthrough for the forest carbon market

  06.12.2022 Sierra neahttabáiki NICFI

  A historic milestone was met on December 1st when it was announced that Guyana was the first country to get issued carbon credits under the new high-integrity carbon standard ART (Architecture for REDD+ Transactions). Guyana was issued 33.47 million

 • Kontaktpunktets dialogmøte og paneldebatt 19. april

  19.03.2023 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Tid: 19. april kl. 9:30 – 12:00 Sted: Litteraturhuset, rom Wergeland – arrangementet vil foregå på norsk og engelsk Dørene åpner kl. 9.00 med kaffe og lett servering. Påmelding her. Det er rom for gode diskusjoner både på og utenfor scenen på

 • Momentum for Rainforests – Reflections by Director of NICFI, Andreas Dahl-Jørgensen

  18.01.2023 Sierra neahttabáiki NICFI

  NICFI staff. Foto: Norway’s Ministry of Climate and Environment We look back at an incredible 2022 for NICFI and for our partners’ global efforts to protect rainforests. Leaving 2021 we celebrated the very challenging but absolutely necessary goal

 • Midlene som er holdt tilbake, blir ikke borte

  07.10.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Da midlene til Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond ble holdt tilbake i 2015, ble de årlige beløpene satt av til den kollektive oppreisningen samlet opp i departementet. Noen av midlene ble gitt i tilskudd over en midlertidig

 • Aktsomhetsvurderinger på 1-2-3

  15.01.2023 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, mht. menneskerettigheter og anstendig arbeid. Det gjelder for egen virksomhet, leverandørkjeder og

 • Norway supports Ecuador’s efforts to protect the rainforest

  22.09.2022 Sierra neahttabáiki NICFI

  Minister Espen Barth Eide from Norway announced the payment Tuesday in a meeting with minister Gustavo Manrique Miranda from Ecuador at the United Nations in New York. – I congratulate my colleague and Ecuador for their achievement. Ecuador has

 • Sluttrapporten fra OECDs Digital Government Review of Norway er publisert

  07.09.2017 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  I ett år har OECD gått systematisk igjennom status for arbeidet med digitalisering i offentlig sektor i Norge. Gjennomgangen gir ny innsikt i norske forhold sammenlignet med god praksis fra andre land som er gode på digitale løsninger. OECD har

 • Siidui 63 oktiibuot 65
 • Siidui 63 oktiibuot 65