Ohcan

Čájeha 1201-1220 oktiibuot 1286 bohtosis.

Sirre: Beaivi Buoremus deaivamat Čále ohcansáni vai sirre buoremus deaivamiid

 • Målet kan ikke være harmoni — da får vi ikke gjennomført nødvendige endringer

  21.11.2017 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  «Det er viktigere å være resultatvinner for innbyggere og samfunn enn å være budsjettvinner», sier Marianne Andreassen, direktør i Statens Lånekasse for utdanning. Tidligere i høst vant hun HR Norges lederpris, blant annet for sin

 • Lansering næringslivsundersøkelse

  08.05.2023 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Cathrine Dehli er NHOs representant i Kontaktpunktet og vil lede møtet. Foto: Thorbjørn Helin Åpen Forrige undersøkelse fra 2019/2020 viste svært lav kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv blant norske næringslivsledere og at få

 • Stiftelsen Nordre Aasen ved Kapellveien habiliteringssenter

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Vedlagt er innspill fra Kapellveien habiliteringssenter. Lykke til med arbeidet! Mvh Trine Brunvand Assisterende daglig leder Innspill-til-autisme-og-tourette-utvalget.pdf

 • Referat fra møte i referansegruppa 1. oktober 2018

  23.10.2018 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Referat fra møte i ressursgruppa 1. oktober 2018 (PDF)

 • Climate and Environment Minister Espen Barth Eide is traveling to Colombia and Brazil to strengthen cooperation against deforestation

  19.03.2023 Sierra neahttabáiki NICFI

  – Stopping the destruction of the world’s rainforests is the most effective climate action we can take to reach the 1.5 degree target. Both Colombia and Brazil are showing leadership in the fight to reduce deforestation in the Amazon. I look forward

 • Innovasjonspartnerskap – spennende mulighet for modige og ambisiøse offentlige virksomheter!

  15.06.2017 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet (NHO, KS og Difi) inviterer til skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. De søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som

 • Peru: Joint visit to renew commitment

  30.03.2023 Sierra neahttabáiki NICFI

  While in Pucallpa on the Ucayali river in the Amazonian rainforest of eastern Peru, all the parties renewed their collective commitment to work towards the fulfillment of Peru’s climate goals to protect biodiversity, reduce deforestation and combat

 • Regelrådets uttalelser gir konkrete resultater

  12.10.2017 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  Regelrådet ble etablert i 2016 for å bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige byrder fra nytt eller endret regelverk. Etter halvannet års drift har de gjort seg noen tanker om egen rolle og hva som skal til for å få til nødvendige

 • Fortsatt mulig å melde seg på Styringskonferansen 2018

  15.01.2018 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arrangerer Styringskonferansen 2018: Målstyring, tillit, og kontroll, på Folkets hus i Oslo, 24. januar 2018. Ifølge kritikerne, fører mål- og resultatstyring til detaljstyring og overdreven rapportering og

 • Key milestones for The LEAF Coalition

  18.01.2023 Sierra neahttabáiki NICFI

  We now want to take the opportunity to take stock over key progress made in 2022: The LEAF coalition has mobilized 1.5 billion dollars in funding – a 100% increase in financial support from the private sector. Volkswagen and H&M are the newest

 • Vil du ha endring til frokost eller være med å diskutere veien videre for digitalisering av offentlig sektor?

  25.08.2017 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  Fredag 1. september inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til et fagseminar der OECD vil presentere sine vurderinger av politikken for digitalisering av offentlig sektor i Norge, samt anbefalinger for videre politikkutvikling, og

 • Tilskudd over den midlertidige tilskuddsordningen er fordelt

  03.07.2018 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Fordeling av tilskudd Pressemelding om fordelingen  

 • Februar: OECDs forum for klær og sko

  14.12.2022 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  OECDs niende Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector går av stabelen i Paris 16.-17. februar 2023, åpent for både fysisk og digital deltakelse. Det vil også være et program med side-eventer organisert av partnere 13.-15. februar.

 • Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

  14.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Innspill til Autisme- og Tourettesutvalget. Opplegg som fører til arbeid – et eksempel i NAVs regi som var svært vellykket, men ble avsluttet. Rapport utarbeidet av A2G kan ettersendes. MOLAS – et eksempel på vellykket formidling til ordinært arbeid

 • Se videoene fra avslutningskonferansen for Program for bedre styring og ledelse

  13.03.2018 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  Vi har laget en kort oppsummeringsvideo fra konferansen. Du kan også fordype deg i opptak av innleggene. Oppsummering   Program   Velkommen, ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Introduksjon til dagen, ved departementsråd Eivind

 • Utkast til forskrift for tilskuddsordningen til romanifolket/taterne er sendt på høring

  21.05.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Alle som vil kan gi innspill til høringen. Høringsfrist er 15. august 2019. Les høringsbrev og svar på høringen her: regjeringen.no/id2645880 Tips gjerne andre om denne saken, slik at så mange som mulig av romanifolket/taterne får anledning til å gi

 • Agder Fylkeslag , Norsk Tourette Forening

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Samfunnet/Familie : Vi ønsker at det skal være mere informasjon/forståelse om TS i bl.a skole og i familier slik at man klarer å se mennesket bak diagnosen. Noen opplever liten forståelse fra familie i forbindelse med utfordringer som avlastning,

 • Ny DFØ-direktør med brennende engasjement for effektivitet

  03.10.2017 Sierra neahttabáiki Program for bedre styring og ledelse i staten

  Hilde Singsaas har nylig tiltrådt som ny direktør for Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Program for bedre styring og ledelse i staten har hatt gleden av å få høre hennes tanker om den nye rollen og hennes ambisjoner for DFØ. Det er ikke tvil om

 • Contribution Agreement Concluded: Norway Delivers US$ 56 Million In Results-Based Support For Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Climate Goals

  19.10.2022 Sierra neahttabáiki NICFI

  In the Memorandum of Understanding, both partners confirmed their intention to collaborate in a new climate partnership to support Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Operational Plan and for Norway to support Indonesia’s

 • Autismeforeningen i Norge

  16.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Helseoppfølging: Alt helse- og sosialfaglig og pedagogisk personell bør få obligatorisk autismeopplæring. Den britiske regjeringen har nå ute på høring et forslag om obligatorisk autismeopplæring til ansatte helse- og sosiale tjenester: https://

 • Siidui 61 oktiibuot 65
 • Siidui 61 oktiibuot 65