Buohkaidvuoigatvuohta

Buohkaidvuoigatvuohta addá midjiide vuoigatvuođa johtit ja leat meahcis Norggas. Vuoigatvuohta lea nuvttá buohkaide, ja lea oassi norgga kulturárbbis. Buohkaidvuoigatvuohta gusto geahčakeahttá dasa gii eatnama oamasta.

Buohkaidvuoigatvuohta lea Norgga olgodaddama vuođđun. Dat addá vuoigatvuođa johtit vácci ja čuoigga mehciin. Mávssoleamoš njuolggadusat buohkaidvuoigatvuođa oktavuođas leat nannejuvvon olgodaddanlágas.

Buohkaidvuoigatvuohta guoská buohkaide ja dat mielddisbuktá vuoigatvuođa orrut (ee. teltet, vuojadit ja vuoiŋŋastit), johtit ja ávkkástalat luonddu attáldagaiguin. Buohkaidvuoigatvuođas ii dárbbaš máksit.


Orrun, johtin ja luondduattáldagain ávkkástallan (høsting) galgá dahkkot vugiin, mas váldá vuhtii earáid, geat leat luonddus, fásta ássiid, barttalaččaid ja eanandoalu, mas ealáhus čatnasa lundui.

Geahča Birasdirektoráhta siidduid, main muitaluvvo lagabui buohkaidvuoigatvuođa birra ja olgodaddanlága birra.

 

Friluftsloven gir oss rett til fri ferdsel i utmark så lenge vi tar hensyn. Foto: Martine Løvold, KLD.
Govva: Martine Løvold