Kaleanddar

Ráddje

2024-06-14

 • Arbeids- og inkluderingsministeren med fire saker i Stortinget

  Tonje Brenna | Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Oslo

  Sted: Stortinget

  Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna med fire saker i Stortinget.

  Prop 101 L (2023-2024) Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

  Prop. 72 L (2023.2024) Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

  Meld. St. 17 (2023–2024) Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

  Dokument 8:103 S (2023–2024) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, André N. Skjelstad, Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Ola Elvestuen om tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet

2024-06-17

 • Arbeids- og inkluderingsministeren mottar lavlønnsutvalgets rapport

  Tonje Brenna | Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Akersgata 64, 0180 Oslo

  Sted: Akersgata 64

  Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mottar lavtlønnsutvalgets rapport.

  Lavlønnsutvalget ble bedt om å kartlegge omfang og utvikling av lavlønn i Norge.

  Det vil være mulighet for intervju med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og utvalgsleder Linda Nøstbakken.

  Representanter fra partene i arbeidslivet og andre medlemmer av utvalget vil også være til stede.

  Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Håvard Kleppa, telefon 906 77 620.

  Påmelding: havard.kleppa@aid.dep.no innen fredag 14.juni.
  Husk å ta med gyldig legitimasjon. Alt fotoutstyr må skannes, så beregn god tid.

Čájet eanet dáhpáhusaid