Kaleanddar

Ráddje

18.11.2019

 • Helseministeren møter Folkehelseinstituttet, Statens Legemiddelverk og Helsdirektoratet om tiltak mot opioidoverdoser

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Helseministeren møter de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet om kjønnsinkongruens

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

 • Helseministeren deltar på nasjonal direktørsamling

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Gardermoen

20.11.2019

 • Helseministeren deltar på erfaringsseminar med de regionale helseforetakene om styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Báiki: Oslo

21.11.2019

22.11.2019

Bajás