Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nannet vuođđogálggaid oahpahusa rávisolbmuide

Ráđđehus árvala juolludit 169 miljovnna ruvnno guovtti ortnegiidda mat galget nannet vuođđogálggaid rávisolbmuin.

Ráđđehus árvala juolludit 169 miljovnna ruvnno guovtti ortnegiidda mat galget nannet vuođđogálggaid rávisolbmuin.

 

OECD raporttas mii ovddiduvvui árabut dán jagis, boahtá ovdan ahte sullii 400 000 norgalaččain váilot earret eará vuođđudeaddji lohkan- ja čállingálggat. Ráđđehus dieđihii ahte áigot vuoruhit doaibmabijuid mat leat heivehuvvon rávisolbmuide geain leat heajos dárogielat gálggat, ja čuovvolat ášši dál ja evttohit nannet ortnega Vuođđomáhttu bargoeallimis (BKA) liige 15 miljovnna ruvnno sturrosaš juolludemiin.  Ráđđehus mearridii  juo 2014 ahte oahpahus njálmmálaš dárogielas bargiide geain leat heajos dárogielat gálga galgá sáhttit addot seammás go eará váilevaš vuođđogálggaid oahpahit. Ráđđehusa evttohus mearkkaša ahte oktiibuot ráddjejuvvo 40 miljovnna ruvdno dán doibmii jagi 2015 BKA rámma siskkobealde.

 

– Ráđđehus áigu maiddái láhččet eaktodáhtolaš organisašuvnnaide vejolašvuođa searvat dán dehálaš bargui ja fállat vuođđogálgga oahpahusa rávisolbmuide. Dát dagaha ahte eanet rávisolbmot sáhttet oažžut oahppofálaldaga, dadjá máhttoministtar Torbjørn Røe Isaksen.

 

Ráđđehus áigu viiddidit Vuođđogelbbolašvuohta bargoeallimis (BKA) ortnega Vuođđogelbbolašvuođain eaktodáhtolašvuođas (BKF). Ráđđehus evttoha juolludit 10 miljovnna ruvnno BKF:i jagi 2015. Oktiibuot evttohuvvo juolluduvvot 169 miljovnna ruvdno dán guovtti ortnegiidda mat galget nannet vuođđogálggaid rávisolbmuin.

Regjeringen evttoha maiddái geavahit 5 miljovnna ruvnno ovdánahttit vuođđogálggaid kártemii reaidduid mat leat heivehuvvon rávisolbmuide.

 

– Heajos vuođđogálggat dagahit váddáseabbon oažžut oahpposaji dahje barggu. Kártenreaidu mii lea heivehuvvon rávisolbmuide dagaha álkibun sihkkarastimis eanet deaivilis gealboovdánahttin- ja oahppodoaimmaid, cealká Røe Isaksen.

 

Ráđđehus dieđihii árabut čakčat ahte lea áigumuš hábmet oktasaš strategiija mas lea áigumuš buoridit olles norgga álbmoga gelbbolašvuođa.

 

– Mii fertet láhččet vejolašvuođa juohkehažžii geavahit gálggaid buoremus lági mielde. Oktasaš nationála strategiija addá olbmuide ođđa vejolašvuođaid seammásgo lasiha árvoháhkama ja buoret buvttadanmuni  servodagas, dadjá máhttoministtar.

 

Ráđđehus árvala juolludit 162, 5 miljovnna ruvnno oahppolihtuide. Oahppolihttu lea goavdeorganisašuvdna mas váldoulbmil lea fállat oahpahusa rávisolbmuide. Dát vástida 40 miljovnna ruvnno geahpideami.

Bajás