Finnmárkkuopmodaga dárkkástuslávdegoddi

Lávdegoddi galgá earret eará gozihit ahte doaibma Finnmárkkuopmodagas čađahuvvo finnmárkkulága ja eará lágaid mielde.

Lávdegoddi galgá finnmárkkulága § 16 vuođul:

a) Gozihit ahte doaibma Finnmárkkuopmodagas čađahuvvo finnmárkkulága ja eará lágaid mielde.

b) Válljet ovtta dahje eanet stáhta dohkkehan revisoraid dárkkistit Finnmárkkuopmodaga rehketdoalu.

c) Dohkkehit Finnmárkkuopmodaga jahkerehketdoalu, jahkedieđáhusa ja revišuvdnadieđáhusa.

d) Dohkkehit stivrra bálkkáid.

e) Dohkkehit loatnaváldimiid ja dáhkádusaddimiid.

f) Dohkkehit vuoittu juohkima.

 

Lahtuid namat:

  • Marianne Olssøn (jođiheaddji), Hans Petter Graver lea sadjásaš jođiheaddji. Marianne Olssøn lea stáhta lahttu. 
  • Josef Vedhugnes (miellahttu), Synnøve Solbakken-Härkönen lea sadjásaš lahttu. Josef Vedhugnes lea Sámedikki lahttu. 
  • Eva Husby (miellahttu), Einar Johansen lea sadjásaš lahttu. Eva Husby lea Finnmárkku fylkadikki lahttu.

Om Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

Opprettet: 2006

Kontakt

Postadresse: Postboks 133, 9811 Vadsø

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til styret for Finnmarkseiendommen. Dette gjelder tilsyn av rene forretningsmessige forhold (blant annet godkjenne regnskap, låneopptak/garantistillelser, utdeling av overskudd), dessuten kontrollere at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning. Loven har også krav om kjønnsbalanse. Statens medlem er ifølge loven leder for komiteen.

Aktive medlemmer (pr. 2/6/2020)