Forsiden

Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

Kontrollkomiteen har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning.

Komiteen er etter finnmarksloven § 16 gitt disse oppgavene:

  1. Kontrollere at virksomheten i Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning.
  2. Velge en eller flere statsautoriserte revisorer til å revidere Finnmarkseiendommens regnskap.
  3. Godkjenne Finnmarkseiendommens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.
  4. Godkjenne styrets godtgjørelse.
  5. Godkjenne låneopptak og garantistillelser.
  6. Godkjenne utdeling av overskudd.

Om Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

Opprettet: 2006

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 133, 9811 Vadsø

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til styret for Finnmarkseiendommen. Dette gjelder tilsyn av rene forretningsmessige forhold (blant annet godkjenne regnskap, låneopptak/garantistillelser, utdeling av overskudd), dessuten kontrollere at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning. Loven har også krav om kjønnsbalanse. Statens medlem er ifølge loven leder for komiteen.

Aktive medlemmer (pr. 05.01.2022)

  • Ragnhild Vassvik (medlem)