Ossodatdirektevra Morten Floor

Ossodatdirektevra Morten Floor

Boazodoalloealáhusa sekšuvdna

E-poasta: Morten.Floor@lmd.dep.no
Telefovdna: (+47) 22 24 92 24
Mátketelefovdna: (+47) 908 72 486