Avdelingsdirektør Morten Floor

E-post: Morten.Floor@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 92 24
Mobil: (+47) 908 72 486

Seksjon reindrift (SR)