Huksen ja jođihansekšuvdna (HJS)

Áššit čadnon huksemii ja jođiheapmái ja buvttadanloahpaheapmái oljo- ja gássabohkanguovllus. Birasáššit mat gusket nuoskkidemiide mearas. Gearggusvuohta čadnon oljofievrridansihkkarvuhtii. Etáhtavásttolašvuohta Oljodirektoráhtas.

Áššit čadnon huksemii ja jođiheapmái ja buvttadanloahpaheapmái oljo- ja gássabohkanguovllus. Birasáššit mat gusket nuoskkidemiide mearas. Gearggusvuohta čadnon oljofievrridansihkkarvuhtii. Etáhtavásttolašvuohta Oljodirektoráhtas.