Etáhtastivren-, bušeahtta- ja hálddašansekšuvdna

Norada ja Ráfikorpssa etáhtastivren. Ossodaga bušeahttabargu ja doaibmaplánen. Diehtojuohkin olggos ja siskkáldas diehtojuohkin. Gelbbolašvuođaguovddáš doarjjahálddašeami várás. Ossodaga hálddahuslaš doaimmat. Ossodaga jođiheaddjiid čállingoddi.  

Ossodatdirektevra Rasmus Gedde-Dahl