Historjjálaš arkiiva

Buot stáhta etáhtat galget sáhttit atnit sámegiel` bustávaid

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Bondevik II

Almmustahtti: Kommunal- og regionaldepartementet

Sámegiella ja dárogiella leat ovttadássásaš gielat Norggas. Okta dain deháleamos sámegiela bisuheami doaimmain lea láhčit dili nu ahte sámegiel` bustávaid sáhttá atnit dihtoroktavuođas. Danne lea ráđđehus mearridan stáhta ossodagaid galgat guorahallat makkár dárbbut sis leat sámegiel` bustávaid geavaheami oktavuođas.

Preassadieđáhus

Nr.: 61/2003
Beaivi: 12.05.03

Buot stáhta etáhtat galget sáhttit atnit sámegiel` bustávaid

Sámegiella ja dárogiella leat ovttadássásaš gielat Norggas. Okta dain deháleamos sámegiela bisuheami doaimmain lea láhčit dili nu ahte sámegiel` bustávaid sáhttá atnit dihtoroktavuođas. Danne lea ráđđehus mearridan stáhta ossodagaid galgat guorahallat makkár dárbbut sis leat sámegiel` bustávaid geavaheami oktavuođas.

- Ráđđehus áigu nu jođanit go vejolaš láhčit dili dakkárin ahte sáhttit atnit sámegiela dihtor oktavuođain almmolaš suorggis, dadjá gieldda- ja guovlluministtár Erna Solberg.

Danne lea ráđđehus mearridan stáhta etáhtaid vihkkedallat sámegiel` bustávaid geavaheami. Juohke etáhta ferte guorahallat iežaset heivehit sámegiel` bustávaid geavaheapmái dađimielde go lea dárbu ja vuogas sámi geavaheddjiid ektui. Lea lunddolaš ahte etáhtat geavahišgohtet sámegiel` bustávaid dađistága go prográmmagálvu ođastuvvo.

Gieldda- ja guovlludepartemeanta áigu ásahit gelbbolašvuođa bása ja sierra neahttabáikki sámegiel` bustávaid ja IKT várás vai almmolaš doaimmaide šaddá álkit geavahišgoahtit sámegiel` bustávaid. Gelbbolašvuođaguovddáš doaibmagoahtá 2003 árračavčča.

Gieldda- ja guovlludepartemeanta bidjá Norsk Teknologi senter`a doaimmahit gelbbolašvuođabása.