Ovddeš olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Støre ráđđehus

Almmustahtti: Olgoriikadepartemeanta

Ovddeš olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt (Bargiidbellodat)

Doaibmagođii: 14.10.2021
Loahpai doaimmastis: 16.10.2023
Riegádan: 1969

Politiske verv

2021 - 

Utenriksminister

2013 - 2021

Leder, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

2013-2021

Leder, Den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen

2012 - 2013

Arbeidsminister

2010 - 2012

Kulturminister

2009 - 2009

Kultur- og kirkeminister

2008 - 2009

Barne- og likestillingsminister

2005 -

Stortingsrepresentant

Verv i Arbeiderpartiet

2007 - 2019

Leder av partiets kvinnenettverk

2002 -

Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet

1996 - 2000

Leder i AUF

Øvrig

2001 - 2005

Medlem av styret i Redd Barna

2000 - 2005

Forsker i Fafo