Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 100 utenriksstasjoner – ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 16.10.2023
Født: 1969

Politiske verv

2021 - 

Utenriksminister

2013 - 2021

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité

2013 - 2021

Leder av Stortingets utvidete utenriks- og forsvarskomité (Duufk)

2012 - 2013

Arbeidsminister

2009 - 2012

Kulturminister

2008 - 2009

Barne- og likestillingsminister

2005 - 2008 

Nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomité

2005 -

Stortingsrepresentant

Verv i Arbeiderpartiet

2019 - 

Styremedlem for Arbeiderpartiet i det internasjonale partisamarbeidet Progressive Alliance

2019 - 

Leder av Akershus Arbeiderparti

2017 - 

Styremedlem for Arbeiderpartiet i det europeiske sosialdemokratiske partiet, PES

2007 - 2019

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk

2002 -

Medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre

1996 - 2000

Leder i AUF

1990 - 2000

Medlem av AUFs sentralstyre

Øvrig

2001 - 2005

Medlem av styret i Redd Barna

2000 - 2005

Forsker i Fafo