Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historjjálaš arkiiva

Dehálaš valáštallamat nuvttá TV:s

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus háliida hehttet ahte dehálaš valáštallandáhpáhusat čájehuvvojit dušše máksojuvvon-TV bokte.

Ráđđehus háliida hehttet ahte dehálaš valáštallandáhpáhusat čájehuvvojit dušše máksojuvvon-TV bokte.

- Ráđđehus dáhtu listu dohkkehuvvot gos leat čohkkejuvvon dehálaš valáštallandáhpáhusat mat galget TV:s čájehuvvot almmá liige mávssuid haga earret liseanssa ja vuođđopáhkkadivada. Dát galget leat erenoamáš servodatberošteaddji dáhpáhusat. Dákkár listu sáhttá sihkkarastit ahte eanaš olbmot ain sáhttet čuovvut deháleamos valáštallandáhpáhusaid almmá liige mávssuid, cealká kulturministtar Anniken Huitfeldt.

Dáhpáhusaid árvaluvvon listu sáddejuvvui gulaskuddamii geassemánu 24.b.2011. 

TV-media digitaliseren lea váikkuhan ahte mákso-TV-kanálat Norggas leat lassánan. Olu surggiin, erenoamáš valáštallamis, lea stuorra várra ahte TV-geahččit eai beasa čuovvut stuorit lágidemiid jos  eai doala mákso TV-kanálaid.

-Mii háliidat árrat bargagoahtit dáinna áššiin. Vaikko Norggas dássážii ii leat leamaš stuorra váttisvuohta ahte dehálaš dáhpáhusat sáddejuvvojit dušše earret eará mákso-TV bokte, de sáhttit vásihit negatiiva ovdáneami.  Kulturministtarin háliidan sihkkarastit álbmogii vejolašvuođaid čuovvut stuorit valáštallandáhpáhusaid dábálaš TV-kanálain mat eai gáibit liige mávssuid, lohká kulturministtar.   

Almmuhuvvon dáhpáhusat listtus leat dáhpáhusat mat leat dehálaččat norgga identitehtii ja kultuvrii ja  leat dehálaččat oktavuođadovdduid nannemis min servodagas. Bođolaš geavaheddjiid beroštumit čuovvut dáid dáhpáhusat berrejit mávssoleabbo go vejolaš  heajut bealit maid rievdadusat sáhttet mielddis buktit.

Ráđđehus lea mearridan merket čuovvovaš dáhpáhusaid listui:

-OL, geasse- ja dálvegilvvut

-Albmáid spábbačiekčan MM ja EM, dasa gullet álgočiekčamat norgalaš oassálastiiguin

-Nissoniid giehtaspáppastallan MM ja EM, ja álgokámppat norgalaš oassálastiiguin

-Albmáid spábbačiekčan cupfinála

-Čuoigan MM, davviriikkalaš čuoigamat

-MM čierastallamiid

-Holmenkollen čuoiganfestivála

-MM čuoiganbáhčimiid

Árvvoštallojuvvon nuvttá TV-kanálat maid stuorra oassi álbmogis čuvvot sáhttet gáibidit oastit vuoigatvuođaid listtu dáhpáhusaide eará TV-kanálain márkanmearriduvvon haddái.  Olu Eurohpá riikkat leat ásahan dákkár listtuid, ovdamearkka dihte Stuorra-Británnia, Frankriika ja Duiska.

EFTA bearráigeahččanorgána galgá listtu dohkkehit ovdal go doaibmagoahtá.

Bajás